De Hillegommer

5 september 2017

De Hillegommer 5 september 2017


Giesbergen gaat, Kassi komt

Mourad Kassi (l) en Marco Giesbergen. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

politie n "De jeugd heeft de toekomst. Ik vind dan ook dat jongeren gehoord moeten worden op dezelfde manier als volwassenen. De wijkagent moet daarin de sleutelfiguur zijn. Jongeren moeten zich veilig voelen en begrepen", laat Mourad Kassi weten. Kassi is de nieuwe wijkagent in Hillegom.

Kassi volgt Marco Giesbergen op, die naar Noordwijkerhout vertrekt om daar als wijkagent te gaan werken. Wanneer Giesbergen weggaat is nog niet bekend: "Ik vermoed ergens in oktober", zegt hij. Giesbergen verdwijnt niet helemaal uit Hillegom. "Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vallen onder hetzelfde team. We zullen dus zeker nog blijven samenwerken en nog wel eens samen een nachtdienst gaan draaien."

Wijkagenten Rene Nieuwenhuizen en Marco van Maris blijven ook in Hillegom werkzaam. Aan Giesbergen is het de taak om zijn nieuwe collega wegwijs te maken. "Ik heb al diverse partners ontmoet en kennis gemaakt. Ook ben ik de wijk al in geweest en heb een aantal hangplekken bezocht. Ik heb al met diverse jongeren gepraat en me voorgesteld als de nieuwe wijkagent. Zelf heb ik dat als heel positief ervaren. De reacties waren in ieder geval goed." Kassi vindt het belangrijk dat de jeugd voldoende aandacht krijgt. "Ik wil graag met hen meedenken, ook out of the box. Ook wil ik jongeren laten zien dat de politie je vriend is en niet je vijand."

Kassi wil veel zichtbaar zijn in Hillegom. "Ik zal veel op de fiets stappen, zodat mensen me kunnen aanspreken en vragen kunnen stellen." Kassi heeft tot voor kort als wijkagent in Alphen aan de Rijn gewerkt. "In totaal ben ik nu veertien jaar werkzaam bij de politie. Ik werkte onder andere in Boskoop, Gouda, Overvecht Utrecht en Amsterdam West. Op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe stap en mijn oog viel op de vacature in Hillegom. Ik heb gesolliciteerd en ik ben het geworden." Een eerste kennismaking had Kassi al tijdens het Hillegoms Muziekfeest eind juni in de Hoftuin. "Dat was een soort kennismakingsavond en ik heb toen ook een rondje door de Hoftuin gemaakt met burgemeester Van Erk. Ik heb heel veel mensen ontmoet en iedereen was erg positief." (Lees het hele artikel op: www.dehillegommer.nl)

In de laatste week van augustus ben ik officieel begonnen." Tijdens de najaarsfeesten zal de kersverse wijkagent drie dagen op de kermis rondlopen. "Natuurlijk kunnen de mensen me daar aanspreken als ze daar behoefte aan hebben". Binnenkort zal Kassi zich steeds vaker gaan profileren. Samen met zijn collega's zal hij de wijk ingaan in verband met het donkere dagen offensief. Er zijn plannen om een spreekuur te gaan houden en men kan Kassi ook benaderen op zijn instagramaccount Wijkagent Kassi. "Ik wil dichtbij de burgers staan. Ik denk dat veel mensen instagram hebben, meer dan Twitter. Instagram is meer van deze tijd". Kassi heeft zich al laten informeren door zijn collega's over de criminaliteit in Hillegom. "De criminaliteit in Hillegom is niet anders dan in andere dorpen. Ik wil als wijkagent mijn bijdrage leveren aan de veiligheid van de Hillegomse bevolking".

HILLEGOM- "De jeugd is de toekomst. Ik vind dan ook dat jongeren gehoord moeten worden, op dezelfde manier als volwassenen. De wijkagent moet daarin de sleutelfiguur zijn. Jongeren moeten zich veilig voelen en begrepen", aldus Mourad Kassi, de nieuwe wijkagent in Hillegom. Kassi gaat Marco Giesbergen opvolgen, die naar Noordwijkerhout zal vertrekken om daar als wijkagent te gaan werken.

Wanneer Marco Giesbergen weg gaat is nog niet bekend. "Het gaat ergens in oktober worden", adus Giesbergen, die niet helemaal uit Hillegom zal verdwijnen. "Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout vallen onder hetzelfde team. We zullen dus zeker nog blijven samenwerken en nog wel eens samen een nachtdienst gaan draaien". Wijkagenten Rene Nieuwenhuizen en Marco van Maris blijven ook in Hillegom werkzaam. Aan Giesbergen is het de taak om zijn nieuwe collega wegwijs te maken in Hillegom. "Ik heb al diverse partners ontmoet en kennis gemaakt. Ook ben ik de wijk al in geweest en heb een aantal hangplekken bezocht. Ik heb al met diverse jongeren gepraat en me voorgesteld als de nieuwe wijkagent. Ikzelf heb dat als heel positief ervaren. De reacties waren goed en ik denk dat dat komt omdat ik gewoon mezelf blijf". Kassi vindt het belangrijk dat de jeugd voldoende aandacht krijgt. "Ik wil graag met hen meedenken, ook out of the box. Ook wil ik jongeren laten zien dat de politie je vriend is en niet de vijand". Kassi wil veel zichtbaar zijn in Hillegom. "Ik zal veel op de bike stappen, zodat mensen me kunnen aanspreken en vragen kunnen stellen". Kassi heeft tot voor kort als wijkagent in Alphen aan de Rijn gewerkt. "In totaal ben ik nu veertien jaar werkzaam bij de politie. Ik werkte onder andere in Boskoop, Gouda, Overvecht Utrecht en Amsterdam West. Op een gegeven moment was ik toe aan een nieuwe stap en mijn oog viel op de vacature in Hillegom. Ik heb gesolliciteerd en ik ben het geworden". Een eerste kennismaking had Kassi al tijdens het Hillegoms Muziekfeest eind juni in de Hoftuin. "Dat was een soort kennismakingsavond en ik heb toen ook een rondje door de Hoftuin gemaakt met Burgemeester A. van Erk. Ik heb heel veel mensen ontmoet en iedereen was erg positief. In de laatste week van augustus ben ik officieel begonnen". Tijdens de najaarsfeesten zal de kersverse wijkagent drie dagen op de kermis rondlopen. "Natuurlijk kunnen de mensen me daar aanspreken als ze daar behoefte aan hebben". Binnenkort zal Kassi zich steeds vaker gaan profileren. Samen met zijn collega's zal hij de wijk ingaan in verband met het donkere dagen offensief. Er zijn plannen om een spreekuur te gaan houden en men kan Kassi ook benaderen op zijn instagramaccount Wijkagent Kassi. "Ik wil dichtbij de burgers staan. Ik denk dat veel mensen instagram hebben, meer dan Twitter. Instagram is meer van deze tijd". Kassi heeft zich al laten informeren door zijn collega's over de criminaliteit in Hillegom. "De criminaliteit in Hillegom is niet anders dan in andere dorpen. Ik wil als wijkagent mijn bijdrage leveren aan de veiligheid van de Hillegomse bevolking".

SCBH huisvest HTC

cultuur n Harmonie Taal en Cultuur hebben met de Stichting CultuurBeleving Hillegom een overeenkomst tot huur gesloten voor een lokaal in De Kulturele Raad. Op termijn kan dit worden uitgebreid met meer ruimte.

Met deze overeenkomst komt de Stichting CultuurBeleving Hillegom tegemoet aan de wens van de gemeente het gebouw van De Kulturele Raad meer functie te bieden. Harmonie Taal en Cultuur is een organisatie die inburgeringscursussen en diverse taalcursussen aanbiedt. Al volgende week vinden de eerste cursussen plaats in De Kulturele Raad. De gemeente heeft de wens geuit dat de SCBH zich sterk maakt voor een betere ingebruikname van het gebouw De Kulturele Raad. Met deze overeenkomst maakt de SCBH al een stap in die richting. Maar de SCBH is ook met een aantal andere partijen bezig voor een huurovereenkomst. Dit zodat het gebouw optimaal benut kan worden.

Schaak mat

schaken n Tijdens de algemene ledenvergadering van schaakclub werd er afscheid genomen van Theo Brandsma die na ruim zestig jaar zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

Brandsma werd bedankt voor zijn grote betrokkenheid en inzet bij De Uil. André Beijk werd in het zonnetje gezet omdat hij zeventien jaar jeugdcoördinator is geweest en daarmee stopt. Tejo Bakker en Jan Plomp ontvingen voor hun veertig lidmaatschap een herinneringsbeker. Peter Kaptein werd naar voren geroepen en gefeliciteerd met zijn 25-jarig bestuursjubileum en werd voor zijn inzet als secretaris, penningmeester, jeugdleider en assistent bij de organisatie van toernooien, unaniem benoemd tot Lid van Verdienste. Hij ontving een oorkonde en bloemen. Tot slot werden Jan Plomp en Aad Vledder herbenoemd als respectievelijk voorzitter en secretaris.

Kledingactie van Sam van start

goededoel n Inwoners van Hillegom worden uitgenodigd hun tweedehands kleding en schoenen te doneren bij de inzamellocaties. Sam's Kledingactie heeft voor het komende najaar, in samenwerking met hulporganisatie Cordaid, een nieuw doel uitgekozen.

De opbrengsten van de ingezamelde kleding gaat voor de tweede helft van 2017 naar een bijzonder project waarmee de slachtoffers van de hongersnood in Zuid-Soedan geholpen worden. Samen met Cordaid gaat Sam's bijna 4.000 gezinnen voorzien van een hulppakket. Sam's Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor mensen in nood. Samen met honderden vrijwilligers wordt jaarlijks honderdduizenden kilo's kleding ingezameld. De netto-opbrengst van de kleding wordt besteed aan hulpprojecten over de hele wereld. Voor meer info en inzamelingspunten kijk op: www.samskledingactie.nl

column n Poespas

Veel animo voor cursus Politiek Actief

Wat is

eigenlijk de rol van de raad?'

Fuseren van boven af of van onder op?

Aftrap

feestweek bij Villa Flora