De Hillegommer

9 oktober 2018

De Hillegommer 9 oktober 2018


Prinses Laurentien leest voor

| Foto: Diana Maas Foto: diana maas

Hillegom n De kinderboekenweek duurt dit jaar nog tot en met 14 oktober en dit evenement is al sinds 1954 een initiatief van stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB). Tijdens dit evenement, wat inmiddels is uitgegroeid van een week naar tien dagen, bezocht HKH Prinses Laurentien vorige week de Johannesschool.

Door Diana Maas

Hare Koninklijke Hoogheid, Petra Laurentien Brinkhorst, is de echtgenote van Prins Constantijn en zet zich in voor projecten ter bestrijding van laaggeletterdheid onder volwassenen. Daarnaast richt zij zich ook op initiatieven rondom leesbevordering onder kinderen en jongeren. De Johannesschool had voor deze kinderboekenweek een gedichtenwedstrijd georganiseerd onder de leerlingen en de prinses daarbij uitgenodigd het winnende gedicht te komen voorlezen.

De prinses werd bij aankomst verwelkomt door directeur Bob van den Steenhoven, burgemeester Arie van Erk en door leerlinge Freya de Groot, die de prinses een prachtig boeketje overhandigde. Freya zag er zelf ook heel feestelijk uit en had ook bloemen; niet in haar handen, maar tussen haar ingevlochten haren. Samen met de prinses liep zij hand in hand de school binnen.

Tessa van der Lans uit groep 5 was de winnares van de gedichtenwedstrijd. De prinses las het gedicht voor en natuurlijk ontving Tessa applaus van iedereen in de zaal. Ook kreeg zij uit handen van de prinses, een boek cadeau.

Onder het pseudoniem 'Laurentien van Oranje' schreef de prinses in 2009 haar eerste kinderboek 'Mr. Finney en de wereld op zijn kop.' Mr. Finney, half haai, half mens, is heel kordaat, een tikkeltje voornaam en nooit overheersend. Hij oordeelt niet, maar is wel nieuwsgierig in alles wat hij hoort, ziet, voelt en doet. "Hij is eigenlijk net als jullie", vertelt de prinses. "Ik heb voor de school Mr. Finney meegenomen en deze laat ik hier!" De prinses houdt een knuffel omhoog. Ter afsluiting van het plenaire gedeelte werd het schoollied gezongen.

Na afloop werd een groepsfoto met de directeur en de burgemeester gemaakt, maar ook met de oudste en jongste leerlingen van de school: Anne van Soldt en Jayden Hoogenbosch en natuurlijk met Freya en Tessa.

Compliment voor mantelzorger

Hillegom n Ook in 2018 willen de gemeentes Hillegom en Lisse mantelzorgers een blijk van waardering geven. Zij vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en de waardering krijgen die ze verdienen. Dit jaar hebben de gemeentes gekozen voor een waardering in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van 100 euro.

Een mantelzorger zorgt minimaal drie maanden, gedurende minimaal acht uur per week, onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Ook mensen die voor een naaste zorgen die bij hen thuis woont, kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment.

Het mantelzorgcompliment aanvragen kan nog tot uiterlijk 1 november 2018 bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Kijk op www.welzijnskompas.nl voor meer informatie en het digitale aanvraagformulier. Er worden verschillende uitreikmomenten georganiseerd waarvoor de mantelzorger een uitnodiging ontvangt. Een aanvraagformulier kan ook worden opgehaald op het gemeentehuis of op de locaties van WelzijnsKompas (Dienstencentrum Elsbroek). Voor hen die niet in de gelegenheid zijn om een aanvraagformulier op te halen, kunnen ook bellen: 0252-75 71 00.

Fiorettie College haalt ruim 11.000 euro op

Hillegom/Lisse n Een sponsoractie van het Fioretti College in Hillegom en Lisse heeft vrijdag 11.297 euro opgebracht voor de Stichting van het Kind.

Brugklassers gingen aan het werk in de sporthal bij hun school, in de eigen aula of ze liepen rondjes rond hun schoolgebouw.

In totaal deden 550 leerlingen mee aan de sponsoractie.

Tijdens het bruggerfeest werd de cheque uitgereikt aan Sacha van Veen van de Stichting van het Kind.

De stichting zet zich in voor 51.000 kinderen die wegens omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. | Bron: Bo

Riet en Piet Romijn al 60 jaar een paar

Ik zag hem voor het eerst bij Crescendo

Begroting in evenwicht

Presentatie plannen

Jozefpark

column n Poespas