De Hillegommer

17 juli 2018

De Hillegommer 17 juli 2018


Als bijen op de honing...

Samen met imker Meinhart van der Reep naar bijen kijken. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

HILLEGOM n De NBV, oftewel de Nederlandse Bijenhouders Vereniging organiseerde in het weekend van zaterdag 14 en zondag 15 juli weer de Nationale Open Imkerijdagen. Ruim tweehonderd individuele imkers en imkerverenigingen hebben aan deze open dagen meegedaan en ook Meinhart van der Reep van Imkerij Weerlanerpolder. Mede dankzij het stralende weer, was het beide dagen behoorlijk druk op de Imkerij aan de Oude Weerlaan. (Lees het hele bericht op pagina 11)

Duinpolderweg: hoorzitting over voorkeur

Hillegom n Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland organiseren vrijdag 7 september een hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg.

De hoorzitting vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten zijn uitgenodigd om tijdens de hoorzitting in te spreken. Wanneer geen zienswijze is ingediend maar, is inspreken wel mogelijk.

Aanmelden kan vóór 27 augustus bij Statengriffie@Noord-Holland.nl. Op 12 september bespreekt de Zuid-Hollandse commissie Verkeer en Milieu het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg.

Provinciale Staten van Zuid Holland zijn van plan om in de Statenvergadering van woensdag 19 september over dit onderwerp te besluiten.

In Noord-Holland besluiten Gedeputeerde Staten over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg.

De commissie Mobiliteit en Financiën van Noord Holland bespreekt dit onderwerp op 17 september 2018.

De hoorzitting is ter voorbereiding hierop georganiseerd.

Het Statenvoorstel en de Nota van beantwoording staat op www.staten.zuid-holland.nl.

Vanaf 4 september staat hier ook het tijdschema van de hoorzitting.

De hoorzitting is live en achteraf te bekijken via www.channel.royalcast.com/provinciezh.

Omdat er voor het inspreken een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het inspreekrecht voor dit onderwerp tijdens de commissievergaderingen op 12 september in Zuid-Holland en op 17 september in Noord-Holland.

Huis van

Tante Trees deelt uit

Plezier voor anderen voor 4500,-

Extra veel zomer puzzel plezier

Leestips van de bieb

column n Poespas