De Hillegommer

7 februari 2017

De Hillegommer 7 februari 2017


Beken kleur voor nieuw sport- en beweegbeleid

Hillegom n In de periode november - december 2016 zijn organisaties uitgenodigd om mee te praten over de koers van het nieuwe sport- en beweegbeleid 2017 – 2020 van de gemeente Hillegom. Hiermee is de fundering voor dit beleid gelegd.

De uitkomsten van deze sessies worden in de sport- en beweegnota verwerkt en zijn te vinden op de website van de gemeente, www.hillegom.nl onder het kopje: inwoners, meer, sport-cultuur-en-recratie, sportbeleid 2017-2020.

Nu is het tijd voor de tweede fase waarin bouwstenen worden aangereikt voor een nieuw sport- en beweegbeleid.

Woensdag 15 februari worden hiervoor keuzes gemaakt. Onder de titel: Kleur bekennen kunnen organisaties, die zich bezighouden met sport, jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang, welzijn etcetera, op basis van alle tot dan toe verzamelde informatie hun eigen voorkeursscenario voor het sport en beweegbeleid kiezen en verdedigen. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op de keuzes die op 20 april aan de politiek worden voorgelegd. De uitnodiging voor de bijeenkomst op 15 februari volgt.

Iedereen die iets wil in brengen in het sport- en beweegbeleid in Hillegom en er bij zou willen zijn op 15 februari kan een mail sturen naar: i.oosterhof@hltsamen.nl.

Goud voor Roosmarijn Fledderus

turnen n Gymvereniging Jahn turnde dit weekend twee wedstrijden in Amsterdam en Breda. Zaterdag 4 februari mochten vijf meiden uit de derde divisie hun eerste districtswedstrijd in Amsterdam turnen.

Bij Roosmarijn Fledderus, 12 jaar, gingen alle toestellen goed. Op vloer wist ze met haar mooie uitstraling en nette elementen de jury te overtuigen haar het hoogste cijfer te geven. Op de evenwichtsbalk en de brug ongelijk turnde ze zo netjes dat ze er tweede werd. Ze won ruimschoots goud overall in de categorie jeugd divisie 3. Fien van Engelen turnde in dezelfde categorie een supermooie sprong waarmee zij het hoogste cijfer pakte. Helaas een foutje op vloer, maar ook een hele nette brug- en balkoefening. Bij Bente Amundsen (16 jaar) was haar balkoefening wat onstabiel, op de andere toestellen maakte ze geen grote fouten; een prima wedstrijd. Bij Fleur Goedemans en Pamela van Barneveld (beiden 14 jaar) ging vooral de balkoefening erg goed. Fleur had zelfs het tweede cijfer van de wedstrijd. Over twee weken volgt de tweede plaatsingswedstrijd, waarna bekend wordt wie er doorstromen naar de halve landelijke finale.

Algemene subsidie verordening

inspraak n Voorgesteld wordt een nieuwe algemene subsidieverordening die voldoet aan de laatste wet- en regelgeving en waarin het nieuwe subsidieproces verwerkt zit.

De gemeente heeft 24 januari 2017 besloten om de Algemene subsidieverordening 2017 op grond van de Inspraakverordening Gemeente Hillegom vrij te geven voor inspraak.

Dit besluit en de ontwerpverordening liggen van woensdag 25 januari 2017 tot en met dinsdag 7 maart 2017 ter inzage.

Tijdens deze periode is het mogelijk voor de inwoners van Hillegom om hun zienswijze over deze conceptnota schriftelijk in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom.

Goud voor Roosmarijn Fledderus

turnen n Gymvereniging Jahn turnde dit weekend twee wedstrijden in Amsterdam en Breda. Zaterdag 4 februari mochten vijf meiden uit de derde divisie hun eerste districtswedstrijd in Amsterdam turnen.

Bij Roosmarijn Fledderus, 12 jaar, gingen alle toestellen goed. Op vloer wist ze met haar mooie uitstraling en nette elementen de jury te overtuigen haar het hoogste cijfer te geven. Op de evenwichtsbalk en de brug ongelijk turnde ze zo netjes dat ze er tweede werd. Ze won ruimschoots goud overall in de categorie jeugd divisie 3. Fien van Engelen turnde in dezelfde categorie een supermooie sprong waarmee zij het hoogste cijfer pakte. Helaas een foutje op vloer, maar ook een hele nette brug- en balkoefening. Bij Bente Amundsen (16 jaar) was haar balkoefening wat onstabiel, op de andere toestellen maakte ze geen grote fouten; een prima wedstrijd. Bij Fleur Goedemans en Pamela van Barneveld (beiden 14 jaar) ging vooral de balkoefening erg goed. Fleur had zelfs het tweede cijfer van de wedstrijd. Over twee weken volgt de tweede plaatsingswedstrijd, waarna bekend wordt wie er doorstromen naar de halve landelijke finale.

Foto: pr

Oproep Hillegomse Huttebouwdagen

vakantie n Het duurt nog even, maar tijdens de zomervakantie, op 14, 15, en 16 augustus zullen de Hillegomse Huttenbouw dagen worden gehouden. Vorig jaar heeft een succesvolle try-out bewezen dat er veel belangstelling is voor een huttenbouw onder de jeugd en dit jaar wil de organisatie het groots aanpakken.

De stichting Hillegomse Huttenbouw (HHB) nodigt inwoners van Hillegom uit om maandag 6 maart bij de inloopavond aanwezig te zijn.

Deze avond wordt gehouden in de kantine van korfbalvereniging SDO aan de stationsweg 45 van 20.00 tot 22.00 uur.

Tijdens deze inloop wordt een presentatie gegeven over de komende huttenbouw en stelt het stichtingsbestuur zich voor.

Voor de huttenbouw is het bestuur op zoek naar enthousiaste vrijwilligers.

Tijdens de inloopavond komen bezoekers meer te weten over de huttenbouw en is er ruimschoots de mogelijkheid om vragen te stallen.

Verenigingen en sponsors

Naast vrijwilligers zoekt het bestuur ook (sport)verenigingen, organisaties en instanties die de huttenbouw willen steunen in de vorm van sponsoring of het organiseren van een workshop of clinic.

n Beekkade in sepia

Foto: Tony Strampoline

facebookfoto n Wie denkt dat je met grijs weer geen mooie foto's kan maken, heeft het mis. Daar is dit plaatje een mooi voorbeeld van. Fotograaf Tony TrampolinE heeft zelfs een tentoonstelling in Hillegom gehad en post dagelijks foto's op de FaceBookpagina: Je bent Hillegommer als je... Deze was te mooi om 'm alleen maar op Facebook te laten staan...

Foto: Caroline Spaans

Valentijns winkelen in het centrum

Gratis roos, zaterdag 11 februari

Een tijdperk zonder

wethouders?

Mobiel goud wisselkantoor

column n Poespas

Provincie stimuleert herbestemming

Foto: Caroline Spaans

Rijksmonument n Erfgoed versterkt de identiteit en kwaliteit van de samenleving. Leegstand van monumentaal erfgoed is onwenselijk. De beste manier om een leegstaand monument te behouden is door het een passende nieuwe functie te geven die voldoende opbrengt om het onderhoud van het monument te kunnen betalen.

Daarom stelt de provincie subsidie beschikbaar om herbestemming te bevorderen en schrijft de provincie een stimuleringsprijs voor herbestemming uit. Provinciale Staten hebben 1 februari een subsidieplafond van 650.000 euro vastgesteld om een extra impuls te geven aan herbestemming van leegstaande rijksmonumenten. De Subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 is hiervoor gewijzigd en uitgebreid. Met de wijziging wordt, aanvullend op de 3.444.000 euro dat in 2017 beschikbaar is voor restauratie van rijksmonumenten, extra geld beschikbaar gesteld voor maatregelen die de toegankelijkheid van het monument vergroten en bijdragen aan de verduurzaming van het monument zoals isolerende voorzieningen en klimaatverbetering. Deze maatregelen moeten gepaard gaan met de restauratie van het monument. Eigenaren van rijksmonumenten of een zelfstandig onderdeel hiervan kunnen een aanvraag voor toegankelijkheid- en duurzaamheidsmaatregelen indienen. Van 1 april tot 1 juli 2017 kan een aanvraag worden ingediend. Meer info: www.zuid-holland.nl/loket/subsidies. Ook schrijft de provincie een stimuleringsprijsvraag voor herbestemming uit. De provincie vraagt eigenaren van rijksmonumenten en andere belanghebbenden om ideeën voor herbestemming in te sturen. Initiatiefnemers kunnen nog tot 1 mei ideeën voor herbestemming indienen. Begin mei zal een jury de inzendingen beoordelen. De stimuleringsprijs wordt eind mei uitgereikt. Het beste ontwerpidee wordt beloond met adviezen en ondersteuning, ter waarde van een bedrag van 20.000 euro. De stimuleringsprijs wordt uitgevoerd in het kader van het erfgoedbeleid en het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Naast de herbestemmingsprijs worden expertsessies georganiseerd rondom een aantal herbestemmingscasussen, wordt samengewerkt met het onderwijs op het gebied van herbestemming en is een site ontwikkeld.

Gezelligheid kent geen tijd

Beinsdorp n Om de week is er in Het Eiland aan de Rietkraag 5 in Beinsdorp de kroegavond.

Dit is een open inloopavond waar bezoekers gezellig kunnen darten, biljarten, kaarten, sjoelen of gewoon aan de bar een drankje doen.

De deuren staan vrijdag 10 februari open van 20.00 uur tot 01.00 uur en de toegang is gratis.

Vrijdag 3 maart is er een pubquiz voor teams die het leuk vinden om in verschillende rondes (algemeen, muziek, sport, foto's etc) hun algemene kennis te testen.

Teams (van 4-6 personen) kunnen zich nu al aanmelden via de mail eiland@maatvast.nl of bel: 0252-515142.

Deelname kost 2,50 euro per persoon inclusief een schaal bittergarnituur.

Voor ieder team en kans op een leuke prijs.

Kleding en speelgoed

Beinsdorp n De deuren van het Eiland aan de Rietkraag 5 staan zaterdag 11 februari open van 10.30 uur tot 13.00 uur voor iedereen die op zoek is naar nette nog goed bruikbare kinderkleding en of speelgoed.

Aanmelden voor verkoop is niet meer mogelijk.

De toegang is gratis.

Terug naar jaren '70 en '80

Hillegom n Café Murphy's Law aan de Hoofdstraat 198 gaat zaterdag 18 februari muzikaal terug in de tijd.

Dj Jeffrey neemt de gasten samen met gast dj piet mee naar de jaren '70 en '80 met muziek van Michael Jackson, Madonna,Whitney Houston en George Michael.

Disco, Dance Classics, ze zijn op deze avond zeker niet weg te denken.

De voeten mogen van de vloer tussen 22.00 en 03.30 uur en de toegang is gratis.