De Hillegommer

4 juli 2017

De Hillegommer 4 juli 2017


Eindelijk actie op overlastgevers

| Foto: Remco Out Foto: remco out

Hillegom n Net als veel andere gemeenten heeft ook Hillegom te maken met overlast door jeugdigen en crimineel gedrag door jongvolwassenen.

Door Jos Draijer

Een groep van tweeënvijftig jongeren onder de 18 zorgt voor veel overlast over verschillende locaties. Een groep van twintig tussen de 20 en 30 houdt zich bezig met meestal druggerelateerde criminaliteit. Deze personen komen niet alleen uit Hillegom maar ook uit de wijde omgeving. Tot nu toe zijn veel maatregelen ingezet om het probleem te beheersen, waaronder: intensieve surveillance, fysieke ingrepen en gebiedsverboden. Kennelijk met nog met te weinig resultaat. In de visie van het gemeentebestuur is het bij de aanpak van deze overlast en criminaliteit belangrijk de jongeren onder de 18 te isoleren van de oudere groep. Voor de jongeren onder de 18 wordt door het gemeentebestuur een 'Veiligheidstafel' opgezet, waarbij zowel betrokken instanties bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid als bij de jeugdhulpverlening en jeugdzorg informatie delen en intensief samenwerken om deze jeugd weer op het goede pad te krijgen. Een gesloten ketenbenadering door alle betrokken instanties onder regie van de gemeente die vroegtijdig signaleert en tijdig oplossingen aanreikt om erger te voorkomen. Een belemmering voor een dergelijke ketenbenadering met uitwisseling van informatie tot nu toe is de privacybescherming van de jongeren waardoor de ene instantie geen informatie kan delen met een andere instantie. Dat wordt nu opgelost door een Privacy protocol tussen alle betrokken instanties, dat binnenkort getekend wordt. Binnen de kaders van de wet wordt het dan wel mogelijk relevante informatie aan deze 'Veiligheidstafel' te delen tussen instanties zoals politie, school, GGD, Jeugd en Gezin Teams, Jeugdzorg en -bescherming, Bureau HALT. De verwachting is dat door deze gesloten ketenaanpak de overlast en jeugdcriminaliteit doeltreffender wordt voorkomen en zo nodig ook wordt bestreden. Het gemeentebestuur roept haar burgers op overlast vooral toch te melden bij de politie en roept ouders met vragen over hun overlast gevende kinderen zich te melden bij het Jeugd en Gezin Team dat is gevestigd in het pand van het CJG aan de Abellalaan.

Open eettafel

Hillegom n Welzijnskompas, het Raamwerk, Zorgbalans en de Willibrordusparochie organiseren een 'open eettafel' in de Bollenstroom aan de Mgr. Van Leeuwenlaan 3 op dinsdag 11 juli om 18.00 uur .                        

Er is plaats voor 35 gasten en mee eten kost 5 euro inclusief koffie of thee na afloop. Telefonisch aanmelden via: 0252-757100.

Politiek Actief

Hillegom n De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om een gratis een minicursus Politiek Actief te volgen op 22 en 29 augustus.

De minicursus bestaat uit twee avonden en wordt georganiseerd door de gemeenteraad. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zijn de politieke partijen op zoek naar geïnteresseerden in de lokale politiek. De gemeente ondersteunt hen hierin door het aanbieden van deze minicursus. Burgemeester Arie van Erk: "Deze minicursus is een unieke kans voor wie meer wil weten over de gemeentelijke politiek en hoe je daar actief in kunt zijn. Niet alleen als raadslid, maar bijvoorbeeld ook als lid van een adviesgroep die invloed uitoefent op het beleid in Hillegom." Alleen Hillegomse inwoners kunnen deelnemen. Er kunnen maximaal 24 personen deelnemen. Aanmelden tot 14 augustus via 0252-537204 of mail: griffie@hillegom.nl.

Terug in de tijd in

de Hoftuin

In 1817 werd ik verliefd op Willem'

Cultuur vaart onder

nieuwe vlag

Nieuwe rage

onder jeugd

column n Poespas