De Hillegommer

20 augustus 2019

De Hillegommer 20 augustus 2019


Bewoners boos op BBH

Hillegom n Bewoners van de Oosteinderlaan hebben in een gezamenlijk persbericht hun ongenoegen geuit over de zienswijze van BBH. In het toenmalig partijprogramma was te lezen dat de partij tegen de komst van een Duinpolderweg was:

"Een breedgedragen adviesgroep kwam na tweeënhalf jaar met de zuidelijke variant door het industrieterrein Horst ten Daal. Hillegom die nooit in de adviesgroep wilde kwam met een paniekreactie. Onder aanvoering van wethouder de Jong (BBH) werd er een zienswijze in elkaar gesleuteld waarbij de meerderheid van de raad een nieuwe variant voorstelde. De middenvariant. Dwars door de natuur. BBH ging dus 180 graden om. In een reactie op het nieuwe coalitie akkoord van de provincie Noord-Holland lieten zowel wethouder De Jong als voorzitter Evers zich negatief uit over het besluit de middenvariant niet langer te steunen. Evers spreekt over een ondemocratisch besluit en De Jong heeft medelijden met mensen in het gebied van de mogelijk weer opnieuw ter discussie staande verlenging van de N207."

In een reactie laat partijvoorzitter Frank Evers weten:

"Er werd vele jaren gesproken over een zogeheten Noordelijke Ontsluiting Greenport (Duinpolderweg) zonder dat nut en noodzaak daarvan onomstotelijk was aangetoond. Daar werd al wel jaren door de provincies onderzoek naar gedaan maar een uitkomst was er toen nog niet. BBH heeft toen het standpunt ingenomen dat wij pas verder wilden praten over deze nieuwe verbindingsweg als onomstotelijk zou blijken dat er een noodzaak was om deze weg aan te leggen. Dus voor ons als BBH betekende dat op dat moment geen Duinpolderweg. En mocht er uit het toen lopende onderzoek een noodzaak blijken dan mocht deze weg ook nog eens niet door het bos net buiten Hillegom komen. Nadien (2016) is uit dit onderzoek gebleken dat er wel degelijk noodzaak was. Net als vele andere partijen in de raad heeft BBH toen haar verantwoordelijkheid genomen. Inwoners merken dat het verkeer door het centrum naar de N207 bleef toenemen. Er moeten dus maatregelen genomen worden om al het verkeer beter te laten doorstromen en te spreiden. Vervolgens is gekeken welke van de voorlopige voorkeurstracés hier het best aan bijdraagt. Vlak voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen (2018) besloten beide provincies dat dit het tracé dwars door bedrijventerrein Horst ten Daal moest zijn. BBH is de verkiezingen ingegaan met het standpunt dat dit tracé hoe dan ook van tafel moest. Dat is uiteindelijk door een uitgebreid inspraakproces bij de provincies gelukt. Beide provincies hebben hun eerder genomen besluit herzien en kozen voor de middenvariant nabij de Oosteinderlaan en deze na de N208 niet door te trekken naar de N206. Dat besluit ligt er nog steeds maar wordt door de provincie NH mogelijk ter discussie gesteld. BBH betreurt dit ten zeerste en zal zich hier dan ook na de zomer tegen verzetten."

Aan de slag

Hillegom n De bouwvak zit er weer op en dat betekent dat ook de werkzaamheden aan de Weeresteinstraat en Haarlemmerstraat, tussen rotonde Pastoorslaan en Kennemerbeekweg zijn hervat.

Het werk gaat verder aan de oneven kant aan de Weerensteinstraat. Daar wordt de bestrating vervangen en wordt het fietspad geasfalteerd. De bestrating wordt opgebroken vanaf Weerensteinstraat 189 tot Haarlemmerstraat 7. Woningen en terreinen blijven te voet bereikbaar, parkeren moet tijdelijk elders. De werkzaamheden duren tot circa half september.

Banden Bende

Hillegom/NWhout n Het Firemen Dakar Team is gestart met een bandenactie. Onder de naam De Banden Bende kunnen bedrijven en particulieren zich melden om een band te sponsoren.

Het team heeft zo'n vijftig banden nodig tijdens de rally, die komend jaar voert door Saoedi-Arabië. In Zuid-Amerika redde het team het met zo'n twaalf banden, maar door de harde ondergrond met scherpe rotsen verwacht het team nu veel meer banden aan flarden te zullen rijden. Sponsors worden opgenomen op een speciale pagina binnen de site. Ook maken ze kans op vrijkaarten. Meer info: www.firemendakarteam.nl

Steun voor ouders Maolin Zhang

Hillegom n Buurtgenoten, vrienden, familie, maar ook onbekende sympathisanten hebben samen al 74.056 euro bijeengebracht na de noodlottige dood van sterrenkundepromovendus Maolin Zhang.

Hij kwam in januari om bij een woningbrand aan de Stationsweg. Het geld is bedoeld als oudedagvoorziening voor zijn ouders, arme Chinese boeren. Na Maolins dood startten zijn vrienden en collega's de crowdfundingsactie. Als enig kind was Maolin van plan geweest om voor zijn ouders te zorgen wanneer die niet langer op hun boerderij zouden kunnen werken. Het doel was om 45.000 euro op te halen. Het geld wordt beheerd in een fonds waaruit Maolins ouders over een lange periode ondersteund zullen worden.

Uitmarkt

Hillegom n Voor de twee keer wordt in Hillegom de Uitmarkt gehouden.

Dit bijzondere evenement is gepland op zaterdag 28 september. Bezoekers kunnen kennis maken met wat Hillegom aan kunst en cultuur te bieden heeft.

Voor jong en oud zijn er die dag diverse culturele activiteiten, zoals live muziek, dans, workshops, huttenbouwen, poëzie, exposities, stand-up comedy en nog veel meer.

De Uitmarkt is in en rondom het Fioretticollege aan de Van den Endelaan 5A en duurt van 11.00 tot 16.00 uur. Deelname is gratis.

Foto: Sven van der Vlugt

Klarenbeek oefent voor WorldSkills

Van Trigt trots op talentvol patissier

KWF zoekt

collectanten

Hillegommers drinken (te) veel

column n Poespas