De Hillegommer

31 juli 2018

De Hillegommer 31 juli 2018


Herfstkleuren door zomerhitte

Het lijkt wel herfst in Hillegom met alle verkleurde bladeren door de hoge temperaturen. | Foto: Tony Whelan Foto: tony

tropisch n Vrijdag 27 juli werd opnieuw een record verbroken met een temperatuur die opliep tot boven de 35 graden. Ook de nacht van vrijdag op zaterdag was zeer warm: om 2.00 uur was het ruim 25 graden. Omdat in De Bilt de temperatuur voor de derde keer op rij naar de 30,0 graden steeg, was vrijdag de hittegolf officieel een feit. Maar omdat de temperatuur op het landelijke hoofdstation al sinds 15 juli hoger is dan 25 graden telt de hittegolf al 12 dagen. De hittegolf kan volgens de laatste berekeningen een recordlengte van 24 dagen bereiken.


Hoorzitting Duinpolderweg

regio n Provinciale Staten van Noord- en Zuid-Holland houden vrijdag 7 september een hoorzitting over het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De hoorzitting vindt plaats in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag. De zitting is openbaar, geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om de hoorzitting als toehoorder bij te wonen.

Personen en organisaties die eerder dit jaar een zienswijze hebben ingediend bij Gedeputeerde Staten zijn uitgenodigd om tijdens de hoorzitting in te spreken. Heeft u geen zienswijze ingediend maar wilt u toch komen inspreken meldt u zich dan voor 27 augustus bij Statengriffie@Noord-Holland.nl .

Op 12 september bespreekt de Zuid-Hollandse commissie Verkeer en Milieu het definitieve Voorkeursalternatief Duinpolderweg. Provinciale Staten van Zuid Holland zijn van plan om in de Statenvergadering van woensdag 19 september 2018 over dit onderwerp te besluiten. In Noord-Holland besluiten Gedeputeerde Staten over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg. De commissie Mobiliteit en Financiën van Noord Holland bespreekt dit onderwerp op 17 september 2018. De hoorzitting is ter voorbereiding hierop georganiseerd.

Het Statenvoorstel en de Nota van beantwoording kunt u vinden in de kalender op 7 september op https://staten.zuid-holland.nl/. Vanaf 4 september is het mogelijk het tijdschema van de hoorzitting hier te vinden.

De hoorzitting is live en achteraf te bekijken via https://channel.royalcast.com/provinciezh/

Omdat er voor het inspreken een aparte hoorzitting wordt georganiseerd, vervalt het inspreekrecht voor dit onderwerp tijdens de commissievergaderingen op 12 september 2018 in Zuid-Holland en op 17 september in Noord-Holland.

Krant en puzzel

Hillegom n Het is vakantie, waardoor de krant tijdelijk niet elke week op de mat valt.

Volgende week (week 32) verschijnt de Hillegommer niet.

Met ingang van week 33 verschijnt de krant weer gewoon weer in de wekelijkse frequentie.

Dinsdag 14 augustus mag u dus weer een verse krant verwachten.

U treft dan, net als in deze editie, de wekelijkse puzzel achterin op de Servicepagina.

Tot week 35 is er even een stop met de prijs, insturen van de oplossing is daarom niet nodig.

Vanaf 28 augustus stelt Cinema Floralis voortaan twee bioscoopkaartjes beschikbaar voor de winnaar van de puzzel.

Gezellig gratis met z'n tweetjes een filmpje kijken, dus! De redactie wenst iedereen nogmaals een fijne vakantieperiode.

Hartebaan blijft bestaan

Oude details blijven onderdeel

Historische gift voor SvOH

Doorgewinterde Hillegomse 4-daagse lopers

column n Poespas