De Hillegommer

29 mei 2018

De Hillegommer 29 mei 2018


Vijf volwassenen geslaagd voor fietsexamen

Wethouder Jan van Rijn te midden van de certificaathouders. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: ac

HILLEGOM n In de Havenzichtkamer van het gemeentehuis vond maandag 28 mei de uitreiking plaats van de certificaten van de Fietscursus voor volwassenen.

Door Annemiek Cornelissen

De cursus is georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland afdeling Hillegom en de Fietsersbond Hillegom. VVN Hillegom organiseert al zes jaar een fietscursus voor volwassenen, bedoeld voor volwassenen die niet kunnen fietsen, of bang zijn geworden of ziek zijn geweest waardoor ze niet meer durven te fietsen. In een tiental lessen wordt op een rustige manier en in een veilige omgeving geoefend. Deelnemers krijgen ook theorielessen. Wanneer ze er aan toe zijn, gaan ze onder begeleiding de straat op. De cursus is niet alleen bedoeld voor buitenlandse mensen maar ook voor Nederlanders. Deze keer hebben acht dames aan de cursus meegedaan, vier van hen zijn geslaagd voor zowel het theoretische als praktische gedeelte. Drie van hen hebben alleen de theorie gehaald en komen volgend jaar terug en een heeft het theoriecertificaat en gaat zelf verder. De certificaten werden uitgereikt door wethouder Jan van Rijn. Hanny Visser durfde na een fietsongeluk niet meer te fietsen en heeft dit overwonnen. Ook Ria Moree was voorheen bang, maar stapt weer net als vroeger op de fiets. Wedad Othman kon fietsen maar wist de regels niet. Tenslotte is Josephine Yusiobaifo geslaagd, omdat ze vorig jaar was gezakt.

Bijeenkomst IKC Weerlaan / Vosselaan

hillegom n De gemeente nodigt haar inwoners uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdagavond 5 juni.

De bijeenkomst: 'concept stedenbouwkundig plan IKC Hillegom' (nieuwbouw voor de fusieschool St. Jozef en Leerwinkel plus een kinderopvangorganisatie) duurt van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Hoofdstraat 115. In verband met de zaalindeling en de te reserveren faciliteiten is het raadzaam om vooraf aan te melden per mail via: b.barnhoorn@hltsamen.nl. Tijdens de informatiebijeenkomst zal de gemeente Hillegom het concept stedenbouwkundig plan presenteren. Daarna is er gelegenheid voor aanwezigen om feedback te geven op de thema's: Verkeer en parkeren, Water en groen, Planologie en planning en: Beeldkwaliteit en stedenbouw

De gemeente verzamelt de reacties op het concept stedenbouwkundig plan en verwerkt deze (waar mogelijk) in het plan. Eind juni/begin juli presenteert de gemeente het definitieve stedenbouwkundig plan. Op 5 juni volgt een presentatie concept stedenbouwkundige inpassing, eind juni is de terugkoppeling reacties + definitief stedenbouwkundige inpassing, in september de kredietaanvraag gemeenteraad en in oktober de bestemmingsplanprocedure (indien de gemeenteraad instemt met kredietaanvraag IKC Hillegom)

De gemeente Hillegom heeft de verantwoordelijkheid voor het adequaat huisvesten van het onderwijs. Daarnaast is in het coalitieakkoord afgesproken om de kansen vanuit de Brede school / Integraal Kind Centrum gedachten te benutten.

Op 21 november 2017 heeft het college van Hillegom besloten op basis van de resultaten van het locatieonderzoek de locatie Weerlaan / Vosselaan aan te wijzen als locatie voor het Integraal Kind Centrum Hillegom (fusieschool Leerwinkel / Jozefschool).

column n Poespas

Afscheid van twee

wethouders

'Mixed-feelings' voor Annechien Snuif

Eendjes hebben het spaans benauwd

Toermalijn loopt rondjes voor geld