De Hillegommer

30 januari 2018

De Hillegommer 30 januari 2018


Duinpolderweg: niet langer waarom, maar waar?

Actievoerders bij de entree van het NH Leeuwenhorst. | Foto: met dank aan BO Foto: bo

Hillegom n Het door de Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuidholland gepresenteerde voorlopige voorkeurstracé voor de Duinpolderweg blijft de gemoederen van veel mensen bezighouden.

Door Jos Draijer

Niet verwonderlijk want de voorlopige keuze voor dit voorkeurstracé, vrijwel dwars door Hillegom, raakt veel belanghebbenden direct of indirect. Bedrijven moeten verkassen, agrariërs raken bollengrond kwijt, bewoners moeten hun huis uit of krijgen veel hinder. Zonder dat precies duidelijk is wat daar tegenover staat. Een harde botsing dus tussen publieke en private belangen, het algemeen en het eigen belang. Zoals zo vaak in het openbaar bestuur. Dat bleek overduidelijk tijdens de zeer druk bezochte (schatting 800 mensen) inspraakavond bij NH Leeuwenhorst in Noordwijkerhout, 23 januari. Een jaar geleden was 'het waarom' van de Duinpolderweg nog prominent onderwerp van discussie, nut en noodzaak dus. Dat punt lijkt nu gepasseerd, ook al liepen er enkele belangenorganisaties rond voor wie dat nog beslist geen uitgemaakte zaak is. Maar tijdens deze inspraakavond stortte het overgrote deel van de aanwezigen zich niet meer in de discussie over het 'waarom', maar over de vraag 'waar' de Duinpolderweg wel of niet zou moeten komen. De eerste stap op weg naar de vraag 'wanneer' de Duinpolderweg gerealiseerd gaat worden? Reden genoeg om de aanwezige VVD Gedeputeerden Elizabeth Post (NH) en Floor Vermeulen (ZH) daarover aan de tand te voelen: We spreken over een voorlopig voorkeurstracé, wat betekent dat in politieke en bestuurlijke zin, wat is de rol van Provinciale Staten (PS) en is er nog ruimte voor open en reëel overleg? Vermeulen: "Ja, het betreft nog een voorlopige keuze want we wachten eerst de inspraakresultaten af en bekijken die heel serieus alvorens een definitieve keuze te maken. Ik hoor nog al eens 'ach, het is toch al lang besloten, nou dat is dus echt niet zo. Er is dus echt sprake van open en reëel overleg. We zitten nog volop in een lange procedure waarin nog aan aantal stappen moeten worden gezet. Een extra milieu-effect-rapportage (project-MER) en de besluitvorming in Provinciale Staten (PS) van ZH. Daarom zou ik zo veel mogelijk mensen willen vragen ideeën in te brengen zodat die kunnen worden betrokken in de overwegingen en besluitvorming."(Vervolg pagina 9)

In memoriam Leo van der Zon

Met grote verbijstering en verslagenheid is gereageerd op het plotseling overlijden van Leo van der Zon (59) voorzitter van het Bloemencorso van de Bollenstreek. Leo overleed maandagochtend 29 januari aan acute malaria.

Leo van der Zon groeide op in Voorhout in de bollensector. Hij nam vanuit die expertise en zijn bestuurlijke- en managementcapaciteiten een belangrijke plaats in bij diverse organisaties en instanties in de Bollenstreek en ver daarbuiten. Hij was 16 jaar voorzitter van het Bloemencorso voor de Bollenstreek en toonde zich vanuit die positie, nationaal en internationaal, een groot promotor van de Bollenstreek en het Corso. Hij was vanaf 2014 voorzitter van Bo, de publieke lokale omroep van Noordwijk, Teylingen, Lisse, Hillegom en Noordwijkerhout. Van 2006 tot 2014 was hij wethouder van financiën en ruimtelijke ordening in Teylingen en vervulde daarin een periode het loco burgemeesterschap. Zijn werkzaamheden speelden zich in hoofdzaak af in de bloemen- en plantenwereld. Hij was gespecialiseerd in bedrijfsovernames en interim management en was directeur van de VKC en sinds oktober 2017 algemeen directeur van Floritec BV, een veredelingsbedrijf in snijchrysanten. Vanuit die positie reisde hij de hele wereld over. Zijn waarde voor de streek en sector is niet te beschrijven en zal nog lang doorklinken. Alsook het gemis dat velen zullen ervaren. Het onbeschrijfelijke gevoel van verslagenheid en meeleven gaat vooral uit naar zijn dochter, zijn familie en vooral de organisaties waarin hij zo'n grote plek innam.

Esmee op groot scherm

Beinsdorp n In dorpshuis het Eiland kan vrijdag 16 februari naar de 5000 meter rit van dorpsgenoot Esmee Visser op een groot scherm worden gekeken.

De Beinsdorpse schaatser heeft zich weten te plaatsen voor de 5000 meter tijdens de Olympisch Spelen in Zuid-Korea. De beamer waardoor het grote scherm zichtbaar is, is mogelijk gemaakt door Stichting Maatvast. De deuren van Het Eiland gaan om 11.00 uur open en er staat voor iedereen een kopje koffie/thee/ limonade klaar met wat lekkers erbij met dank aan ijsclub en dorpsraad. Gezien de tijd van de wedstrijd is er naast verse erwtensoep en warme chocomel ook glühwein en broodjes worst. Het Eiland is deze dag Oranje getint dus kom in mooie Hollandse outfit. Graag aanmelden via: 0252-515142 of mail eiland@maatvast.nl.

GRV 2018: partijen aan het woord

Dick van Egmond trapt af met GrLinks

Jongeren leren senioren beter surfen

CHG uit felle kritiek op

plannen DPW

column n Poespas