De Hillegommer

7 november 2017

De Hillegommer 7 november 2017


Info over de brug

Hillegom n De gemeenten Hillegom en Haarlemmermeer organiseren een bijeenkomst over de Hillegommerbrug waar gesproken wordt over de verkeersveiligheid van het langzaam verkeer, de doorstroming van het openbaar vervoer en het verminderen van de hoeveelheid doorgaand verkeer.

Veel bewoners ervaren verkeersoverlast rond de brug tussen Beinsdorp en Hillegom. Op de lange termijn zal deze verkeersoverlast afnemen door de (mogelijke) aanleg van de Duinpolderweg of andere verkeersontsluitingen in het gebied. Op de korte termijn vindt de gemeente het echter belangrijk om maatregelen te nemen die zij deze avond aan inwoners willen voorleggen. De informatieavond is op dinsdag 14 november tussen 19.00 en 21.00 uur in dorpshuis Het Eiland aan de Rietkraag 5 in Beinsdorp. Aanmelden is niet nodig.

De gemeente is van plan de volgende maatregelen uit te voeren: 1) een vrachtwagenverbod met uitzondering van bestemmingsverkeer; 2) een aanpassing in de verkeerslichtenregeling; 3) minder lang groen ten opzichte van de huidige situatie voor verkeer uit Hillegom. Deze laatste maatregel draagt bij aan het terugdringen van doorgaand verkeer.

Tevens krijgen bussen langer groen. Deze maatregelen hebben impact op de verkeersafwikkeling, maar de mate waarin is nog niet te voorspellen. Tijdens de informatieavond is het mogelijk een reactieformulier in te vullen. Het is ook mogelijk om een mening te mailen naar info@haarlemmermeer.nl onder vermelding van 'Hillegommerbrug'.

Dit kan tot 22 november. Na de informatieavond start de procedure voor het wettelijke verkeersbesluit voor het instellen van maatregel 1. Hiertegen is het mogelijk bezwaar te maken.

In december start de uitvoer van maatregel 2 en 3. Gedurende twee weken zullen beide gemeenten het effect monitoren en in april 2018 wordt dit herhaald. Op basis van de uitkomsten wordt besloten of de aanpassingen permanent kunnen worden.

Informatieavond over Integraal Kind Centrum

Hillegom n De gemeente houdt vanavond, dinsdag 7 november een infoavond over de locatiekeuze voor het IKC.

Debijeenkomst bestaat uit twee delen: van 19.30 tot 20.00u: een presentatie over het locatieonderzoek IKC en de voorgenomen keuze van het college voor de meest geschikte locatie. Plenair deel van 20.00 tot 21.00 uur waarin vragen gesteld kunnen worden. Dit gaat per thema; onderwijs, milieu, omgeving, verkeer, parkeren, groen, planologie en planning. De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en is in de grote zaal van Bloemswaard, Garbialaan 3.

column n Poespas

Mooi bedrag voor Adamas van Rotary

Mijn avond kan niet meer stuk!'

Van Rossem's kunst in de School

Eerste editie Bollenfeest in Lisse/Hillegom