De Hillegommer

3 december 2019

De Hillegommer 3 december 2019


Echte mijter op tijd terecht

Sinterklaas deelde naast veel cadeautjes ook heel veel high fives uit. | Foto en tekst: met dank aan Jan Plomp.

Hillegom n Bij speeltuinvereniging Patrimonium kwam sinterklaas binnen met zijn werkmijter: zijn echte mijter bleek zoek. Oma piet had de mijter gelukkig weer gevonden maar was met haar rollator te laat om hem op tijd bij de Sint te brengen. De kinderen wisten dat oma piet met de mijter op zoek was naar Sint, maar niet wist dat de goedheiligman al bij Patrimonium was. Gelukkig hadden ze oma piet op tijd gevonden: inclusief rollator en.... mijter. Het werd het een mooi sinterklaasfeest als voorproefje op 5 december!

Herontwikkeling snel van start?

Hillegom n Wethouder Anne de Jong hoopt dat met een gemeentelijke bijdrage van 600.000 euro de herontwikkeling van de Jozefkerk en omgeving nu door kan gaan en er een einde komt aan een periode van 15 jaar gesteggel over de plannen daarvoor. (Tekst: Jos Draijer)

Hij legde vorige week dat kredietverzoek aan de Raadscommissie voor. Gezien de positieve reacties van de raadsleden is het duidelijk dat in de raadsvergadering van 12 december de Raad instemt met het voorstel van De Jong. Over een eventuele precedentwerking die hiervan uit kan gaan bij volgende bouwprojecten werd niet gesproken. Het risico dat deze gemeentelijke bijdrage door Brussel kan worden aangemerkt als verboden staatssteun kwam wel ter sprake. Juridisch gezien is namelijk niet uit te sluiten dat bij de gemeentelijke bijdrage van 600.000 euro mogelijk sprake is van staatssteun. Maar het belang van de realisatie van dit hele project en vooral het behoud van de Jozefkerk vonden de wethouder en raadsleden belangrijker. De tijd zal het leren want eventuele staatssteun moet als regel altijd gemeld worden. Dan pas zal blijken of er een uitzonderingsregel van toepassing is. Renward ontwikkelde een plan waarbij de Jozefkerk behouden blijft en de directe omgeving ingericht wordt als openbaar groen. Gaandeweg ontstond vanuit de gemeente de wens om ook het Leembruggenterrein als openbaar groen in te richten. Zoals bekend, worden de Jozefkerk, de Pastorie, het Theresiahuis verbouwd en aangepast tot een sociaal-maatschappelijke voorziening in de vorm van woon- en zorgeenheden. Ook het 'oude deel' van de Jozefschool blijft behouden maar wordt verbouwd tot appartementen. Op de locatie van Crescendo komen appartementen met een verdiepte garage. Tijdens de uitwerking van deze plannen, mede op basis van inbreng vanuit bewoners, werd duidelijk dat de plannen voor de ontwikkelaar financieel onhaalbaar werden en zonder voldoende bijdragen vanuit de gemeente.

Ria Lommers is steun en toeverlaat

Mantelzorg: hij hoort bij ons gezin

Akkoord

inzameling afval

Emma de op één na mooiste

column n poespas