De Hillegommer

10 juli 2018

De Hillegommer 10 juli 2018


Herbestemming Hartebaan

Helaas laat de huidige staat van de bollenschuur het niet toe om het pand te restaureren. | Foto: pr Foto: pr

Hillegom n De historische 'Hartebaan', de groene houten bollenschuur aan de Leidsestraat, wordt nieuwe leven ingeblazen. Dit gemeentelijk monument is van eigenaar gewisseld. De nieuwe eigenaren, Kees en Marieke van Kampen, zullen in augustus beginnen met de opbouw (verbouwing was helaas niet mogelijk) van de schuur in exact dezelfde vorm en met de beeldbepalende kenmerken. Hierbij zal, waar mogelijk, gebruik gemaakt worden van oorspronkelijk materiaal, zoals de dakpannen. (Lees verder op: www.dehillegommer.nl)

Ander bruikbaar materiaal zal ook terugkeren in 'De Hartebaan' voor onder andere tafels en vloeren. Er wordt alles aan gedaan om het waardevolle beeld van de bollenschuur te behouden.

Bed & Breakfast

De nieuwe bestemming van 'De Hartebaan' wordt een woonhuis met Bed & Breakfast. Het hele jaar door kan er geslapen en ontbeten worden waarbij gasten natuurlijk in het voorjaar kunnen genieten van de bloeiende bollenvelden. Om het pand exploitabel te maken wordt de schuur uitgebreid met een passende aanbouw waarin een aantal gastenkamers zullen komen. Bij zowel de bouw als de bedrijfsvoering wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzame oplossingen, zoals hergebruik van materiaal, warmtepompen en zonnepanelen.
De herbestemming van de bollenschuur is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hillegom, de provincie Zuid-Holland, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en LEADER. Het LEADER-programma stimuleert lokale initiatieven ter verbetering van landelijk gebied.

De opening van de B&B staat gepland voor april 2019. Alle ontwikkelingen zullen gedeeld worden via de website (www.degroenebollenschuur.nl) en via social media.

Opluchting

Hillegom n Het college is opgelucht, dat Gedeputeerde Staten vorige maand aan Provinciale Staten voorstelt om het definitieve tracé Duinpolderweg te verschuiven naar de noordkant van de Oosteindervaart.

De gemeenteraad van Hillegom heeft in haar zienswijze dit tracé (middenvariant) bepleit en vindt dit een veel betere keuze voor met name de leefbaarheid in Hillegom. Wel heeft de aanleg van de Duinpolderweg ook schaduwkanten. De nieuwe weg zal dan ook zo goed mogelijk in het landschap ingepast moeten worden. Hillegom zal bij de provincies benadrukken om de belanghebbenden zoals inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur in een vroeg stadium bij het ontwerpproces en de planvorming te betrekken. De vastgestelde Omgevingsvisie Hillegom 2030 is hiervoor leidend. Het college is op dit moment geen voorstander van het doortrekken van de Duinpolderweg (N208 naar N206), maar begrijpt het standpunt van Gedeputeerde Staten. De planologische reservering van dit gebied is dan een feit en biedt duidelijkheid voor de bewoners en ondernemers in dit gebied.

Nieuwe website

hillegom n Met ingang van 4 juli heeft de gemeente Hillegom een nieuwe website. De teksten zijn beter leesbaar. Verder is de gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en toegankelijkheid verbeterd.

Bij de inrichting van www.hillegom.nl is gekeken waar bezoekers voor naar de website komen. De statistieken en het zoekgedrag op de huidige website hebben hierin een rol gespeeld. Eind juni is de nieuwe website door leden van het burgerpanel Hillegom getest op gebruiksvriendelijkheid. Inwoners zijn bovengemiddeld tevreden en geven de gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe website een 8. Met de komst van de nieuwe website kan de gemeente beter en sneller inspelen op de informatiebehoefte van de inwoners.

Geen krant

Hillegom n In verband met de vakantieperiode zal er twee weken geen krant verschijnen.

Dit betekent dat er volgende week (week 29) nog wel gewoon een krant in de bus moet vallen. Week 30 en week 32 slaan we over en in week 31 maken we een (dunnere) zomerkrant. Vanaf week 33 is alles weer 'normaal'. Laat in geval van geen of slechte bezorging zeker een bericht achter bij De Schakel!

Flower Bulb ITF Juniors bij HTC

Toptennis op

Hillegoms gravel

Streek op z'n mooist op tv

Roken of

dampen met Notenkraker

column n Poespas