De Hillegommer

12 februari 2019

De Hillegommer 12 februari 2019


Snoei goed voor voorjaarsgroei

Deze prachtige foto is gemaakt door Tony Whelan en laat mooi zien hoe licht het is geworden op deze plek.

Hillegom n De rigoureuze snoei van struiken en kap van bomen in het Van Nispenpark heeft veel discussie doen opwaaien. Er werd zelfs een petitie op internet gestart waar 814 mensen hun handtekening onder zette. De kap is onderdeel van het plan: Herinrichting Van Nispenpark. Het park wordt een open dorpspark, dat past bij het dorp en de omgeving, met een relatie met de historie waarbij karakteristieke gebouwen zoals de kerk worden geaccentueerd. De krokussen doen inmiddels hun best om de kale grond op te fleuren.

Raad worstelt over rol commissie

politiek n Door de vorming van de nieuwe gemeente Noordwijk per 1 januari 2019 maakt Noordwijkerhout niet langer deel uit van de gezamenlijke Rekenkamercommissie voor de drie gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. Een Rekenkamercommissie ziet toe op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkomsten en uitgaven van de betrokken gemeenten. Voor de gemeenteraad een belangrijk instrument om haar controlerende taak ten aanzien van de uitvoering van beleid door het college naar behoren te vervullen.

Toch is er al weken een worsteling in de gemeenteraad van Hillegom aan de gang over de rol van de Rekenkamercommissie en vooral de extra kosten die de uittreding van Noordwijkerhout met zich meebrengt voor de overblijvende gemeenten Hillegom en Lisse.

Het pikante van de discussie hierover in Hillegom is dat het juist de fracties van collegepartijen zijn, BBH en CDA dus, die zich verzetten tegen de verhoging van het budget voor de Rekenkamercommissie.

Zelfs zo, dat het college zich genoodzaakt zag haar eerdere voorstel in te trekken en met een nieuw voorstel te komen.

Dat voorstel werd in de Raadscommissie van 7 februari gepresenteerd.

Ook daar stuitte het voorstel van het College voor verhoging van het budget op verzet van de fracties van BBH en CDA.

De fracties van de oppositie- partijen GroenLinks, D'66, Bloeien Hillegom en de VVD, allen voorstander van voldoende, degelijk en onafhankelijk onderzoek door de Rekenkamercommissie, keken handenwrijvend toe hoe het College van BBH en CDA opnieuw door haar eigen raadsfracties werden teruggefloten.

Die fracties wachten liever op de aangekondigde nieuwe wetgeving van de minister van Binnenlandse Zaken met betrekking tot de bekostiging van het budget voor de Rekenkamercommissies.

Zodoende stelde Mike Roelofs (BBH) voor de gestegen overheadkosten over te nemen maar voor extra onderzoek steeds eerst goedkeuring aan de gemeenteraad te vragen voor extra budget.

Jan Zwaan (CDA) sloot zich daarbij aan.

Het heeft er alle schijn van dat de meningen over het nut van dure Rekenkameronderzoeken in de raad uiteen lopen.

De worsteling kan dus nog wel even duren, tenzij in de gemeenteraadsvergadering van 21 februari daar een eind aan gemaakt wordt.

| Tekst: Jos Draijer

Maximale score voor manege

Groei van 390 naar 520 leden

15 jaar vechten: Mariëlle beats lyme!

Harpiste

Regina Ederveen bij PCOB

column n Poespas