De Hillegommer

14 november 2017

De Hillegommer 14 november 2017


Verdeeldheid over voorstel

Hillegom n Na afloop van de opening van de pop-up store, vorige maand, waarbij de omgevingsvisie Hillegom 2030 werd gepresenteerd, liet wethouder Fred van Trigt, nogmaals weten dat er een bijzondere basisschool in Hillegom komt. Een zogenaamde IKC, Integraal Kind Centrum. Dinsdagavond 7 november werd er door de gemeente een presentatie gegeven over het locatieonderzoek voor dit IKC in de grote zaal van woonzorgcentrum Bloemswaard. De belangstelling was enorm; de zaal zat vol.

Door Diana Maas

Aanleiding voor de nieuwbouw is dat de gebouwen van de huidige basisscholen De Leerwinkel en De Jozefschool bouwkundig en klimaattechnisch niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Het schoolgebouw van De Leerwinkel dateert van 1929. Daarnaast zijn deze twee scholen gefuseerd en is daardoor ook de nadrukkelijke wens ontstaan om in één gebouw te zitten, inclusief kinderopvang. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor adequate huisvesting van scholen en staat volledig achter de visie van een IKC, wil graag een toekomstgerichte school bouwen, die zeker voor de komende veertig jaar onderdak biedt aan leerlingen. Beide scholen vallen qua schoolbestuur onder de Sophia Stichting. De avond ingeleid door Cees Kortsmit, externe gespreksleider Pro2. Hij gaf een korte toelichting over het verloop en doel van de avond. Van Trigt gaf nogmaals uitleg over het doel van het locatieonderzoek. Babs Barnhoorn, beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling / onderwijs - werkorganisatie HLT samen, liet zien hoe de berekeningen tot stand zijn gekomen ten aanzien van de oppervlaktebehoefte. "Het IKC moet antwoord gaan bieden op maatschappelijke veranderingen, versnippering tegen gaan, tijd beter benutten en onderwijs gaan verrijken. Centraal staat natuurlijk het bevorderen van de ontwikkeling van de leerlingen", laat André Hoogervorst, directeur Johannesschool, weten. Riccardo van Thienen, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling - werkorganisatie HLT samen, hield een presentatie over de voorgenomen keuze van het college. Hierbij kwamen onderwerpen aan de orde zoals groenvoorziening en verkeersveiligheid. (Lees het hele artikel op www.dehillegommer.nl en op pagina 19)

Beter omgaan met dementie

regio n Op de dag van de mantelzorger, vrijdag 10 november, is het eerste exemplaar van dag*wijzer dementie in gebruik genomen. De methode helpt mantelzorgers om beter om te gaan met de drie uitdagingen die gepaard gaan met dementie. En zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid vergoedt de kosten helemaal, dankzij een pilot in de Bollenstreek.

Ergotherapiepraktijk Ergozorg biedt als eerste zorgprofessional in Nederland dag*wijzer coaching aan in de gehele Bollenstreek voor mantelzorgers van mensen met dementie. Franka Fels, eigenaar van Ergozorg en als ergotherapeut gespecialiseerd in dementie: "Wij praten niet over 'zo lang mogelijk thuis', maar wij gaan voor: 'zo goed mogelijk leven'. Om die reden hebben wij dag*wijzer omarmd. De methode is een vinding waarvan je denkt: hoe is het mogelijk dat dit niet eerder is bedacht. De aanpak helpt niet alleen om de conditie van mensen met dementie beter vast te houden, maar ook om de levensvreugde te bevorderen. Bovendien helpt de methode te voorkomen dat je als mantelzorger overbelast raakt. Preventie van overbelasting is een belangrijk item, want volgens Alzheimer Nederland raakt een groot deel van de mantelzorgers vroeg of laat overbelast." Henk Westerhuis, ontwikkelaar van dag*wijzer: "Jaarlijks komen er 40.000 nieuwe gevallen van dementie in Nederland bij. Met name bij beginnende dementie valt winst te behalen door bewuster om te gaan met de vraag hoe je je dag besteedt. Dat was de reden om een manier te ontwikkelen waarmee je als mantelzorger eenvoudig dagen kunt plannen op basis van persoonlijke voorkeuren en bevordering van activiteiten." De dag*wijzer coaching, bedoeld voor de mantelzorger die met de methode start en begeleiding wil, wordt tot en met 10 uur per jaar volledig vergoed vanuit het basispakket. Meer info: info@ergozorg.nl of bel: 071 36 22 366. Zie voor meer informatie over de methode ook: www.beginnende-dementie.nl.

Nieuwe manege officieel in gebruik

Hillegom n Met het omdraaien van de sleutel van het toegangshek door burgemeester Arie van Erk waren genodigden en leden afgelopen zaterdag getuige van de officiële opening van manege Hillegom.

Met pony Shelly voorop namen in een mooie file de pony's en paarden van de manege aan de hand van hun ruiters één voor één hun intrede in de nieuwe stallen. Na de opening werd een groot aantal mensen uitgebreid bedankt; "We zijn zó trots!", laat Marian Koopman weten, samen met haar man en zoon eigenaars van de manege. De burgemeester en overige belangrijke genodigden werden als eersten begroet en kregen een rondleiding. Als welkomstgeschenk ontving de manege een cheque van ruim 2.200 euro van haar leden. Zondag 19 november vanaf 13.00 uur is iedereen van harte welkom op de open dag.

Bammetje met de

wethouder

Ontbijt is een goede start'

Notenkraker: Gemeente wiet?

Fietsers goed verlicht op weg

column n Poespas