De Hillegommer

21 februari 2017

De Hillegommer 21 februari 2017


Gouden plak voor Roosmarijn

Goud voor Roosmarijn Fledderus en zilver voor Fien van Engelen. | Foto: pr Foto: pr

turnen n De dames van gv Jahn hebben een druk weekend achter de rug. Naast de districtswedstrijden hadden ook de turnmeiden in divisie 3 weer een wedstrijd, waar ze het erg goed gedaan hebben. Roosmarijn Fledderus en Fien van Engelen hebben op hun tweede regiowedstrijd de gouden en zilveren medaille in de wacht gesleept. Zaterdag 18 februari hadden zij en drie andere Jahn-turnsters in Amsterdam hun tweede regiowedstrijd, wat samen met de vorige wedstrijd gelijk de plaatsing voor de halve finale van het Nederlands Kampioenschap is. (lees verder op pagina 3)

Kwaliteit basisonderwijs niet onder druk

Streek n De kwaliteit van het onderwijs op basisscholen in de Bollenstreek staat niet onder druk. Dat zegt Erik van Lingen van het college van bestuur namens de Sophia stichting en de PCPO.

Dat zijn de overkoepelende organisaties voor katholiek en protestants onderwijs. Woensdag werd bekend dat de Beekbrug in Lisse dicht gaat, eerder werd dat besloten over de Rembrandtschool. Volgens Van Lingen krimpt het aantal kinderen in de Bollenstreek en moeten er op een school niet te veel en te grote combinatiegroepen ontstaan. Van de 9 PCPO-scholen is er maar één (de Fontein in Hillegom) met acht groepen, de rest is kleiner. De onderwijsorganisaties krijgen een bedrag per leerling, maar moeten wel de kosten betalen van leegstaande lokalen. Samen met het openbaar onderwijs en de gemeentes wordt nu gewerkt aan een spreidingsplan.

Vereniging maakt zich blijvend zorgen over vogelstand

weidevogels n De vereniging Behoud de Polders blijft zich grote zorgen maken over de vogelstand in de Vosse- en Weerlaner Polder.

Volgens de vereniging is het aantal weidevogels in vijf jaar afgenomen met 83 procent.

Dit zou vooral te maken hebben met de recreatieve openstelling van de polder. In een open brief aan de gemeente Hillegom vraagt Behoud de Polders om maatregelen. In het verleden protesteerde de vereniging tegen de recreatieve functie van de polder.

Toen trok de gemeente Hillegom aan het langste eind.

Overleg met belangengroepen

De gemeente heeft laten weten dat 9 maart een overleg gepland staat met belangengroepen en een ecoloog beheeradvies/vogeltelling van het Zuid-Hollandslandschap. De vereniging Behoud de Polders is ook uitgenodigd te komen, maar heeft hiervoor bedankt.

Wethouder Jeroen Verheijen liet via de afdeling communicatie weten dat hij vertrouwen heeft in het proces, waar zeker aandacht voor is.

De rol van de gemeente is een bijdrage in de kosten en het monitoren of gemaakte afspraken worden nagekomen.

Aanmeldingen lintjes

Hillegom n Hillegom wordt gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Al die verenigingen kunnen niet zonder vrijwilligers.

Het werk dat sommige mensen doen, is zo bijzonder dat ze misschien op een speciale manier beloont moeten worden. Een schouderklopje? Een bloemetje? Of, voor de meest bijzondere vrijwilliger: een Koninklijke Onderscheiding? Iemand die in aanmerking kan komen voor een Koninklijke Onderscheiding, moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving profiteren van het werk van die persoon, is hij/zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert. (lees verder op pagina 5)

column n Poespas

Foto: Caroline Spaans

Drie Fioretti

toppers

tonen talent

VMBO'ers geroemd voor

enthousiasme'

Over erfpacht, bollen en

politiek

Na die eerste dansles nog steeds verliefd

Turngoud voor Roosmarijn

turnen n (Vervolg van de voorpagina) Roosmarijn en Fien hadden allebei mooie sprongen over de pegasus, super brugoefeningen, strakke balkoefeningen en een goede vloer. Dat zorgde voor de eerste en tweede plek, waarmee zij zich ook gelijk geplaatst hebben voor de halve finales.

Ook de junioren Fleur Goedemans en Pamela van Barneveld hebben een goede wedstrijd geturnd. Bij Fleur ging de balk heel erg goed, maar haar brug helaas een stukje minder. Bij Pamela ging de brug juist heel goed, maar haar balkoefening ging niet hoe zij het bedacht had, ze was wat wankel. Bente Amundsen, senior derde divisie, turnde zoals ze kan. Helaas met een val van balk, maar wel weer een mooie vloer en brug.

Of zij zich voor de districtsfinale geplaatst hebben is nog even afwachten.

Taalcafé Hillegom bezoekt Cruquius

Foto: Caroline Spaans

uitje n Het was een stralende dag toen op 14 februari het Taalcafé Hillegom met achttien personen een uitstapje had naar het gemaal in Cruquius.

Dankzij een gift van kringloopwinkel Tante Trees uit Hillegom kon dit uitstapje worden georganiseerd.

De groep werd door twee gidsen door het museum geleid. Vol enthousiasme vertelden zij over de geschiedenis van het droogmalen van de Haarlemmermeer, het grootste natuurlijke meer van Nederland. Iedereen keek zijn ogen uit bij het enorme gietijzeren stoomgemaal, van 70.000 kilo, met acht pompen, vooral toen hij in werking werd gesteld.

Per minuut werd 320 ton water uit de Haarlemmermeer gepompt, dag en nacht. Samen met de Lijnden- en Leegwatergemalen werd van juni 1849 tot begin 1852 de Haarlemmermeer drooggelegd.

Ook de boiler had grote aandacht, vooral het kleine luikje onderin, waar in die tijd kinderen in moesten kruipen om de machine schoon te maken.

Ruim een uur was veel te kort om alles te vertellen, zodat de gidsen iedereen uitnodigden om nog een keer terug te komen naar het museum.

De verschillende taalachtergronden waren geen belemmering om met elkaar te praten. Het was een leerzame en hele gezellige middag, daar was de groep van achttien van het Taalcafé Hillegom het over eens.

Zorg- & Welzijnsbeurs Hozo

Hillegom n Diverse standhouders zijn zaterdag 18 maart aanwezig tijdens de Zorg- & Welzijnsbeurs van Hozo. Zij zullen van alles op het gebied van zorg en welzijn, veiligheid, ICT en vrijetijdsbesteding laten zien.

De beurs is gericht op jong en oud. Naast informatie en leuke producten ontvangen alle bezoekers een lot, waarmee leuke prijzen te winnen zijn. Tussen 10.00 en 15.00 uur is de beurs open in woonzorgcentrum Bloemswaard aan de Garbialaan 3 en Dienstencentrum Elsbroek aan de Abellalaan 1. De toegang is gratis.