De Hillegommer

24 april 2018

De Hillegommer 24 april 2018


Tweede prijs bij de praalwagens

Een mooie tweede plek voor de Hillegommers. | Foto: Wilma van Velzen

bloemencorso n Corsogroep Hillegom - Haarlem e.o. met behaalde met 'Griekse Mythologie' de tweede prijs bij de praalwagens tijdens het bloemencorso van afgelopen zaterdag 21 april. Eerste werd de corsogroep De Zilk met Chinese Dragon. Tijdens het corso waren naar schatting ruim een miljoen mensen op de been. Een record dat volgens de organisatie zeker ook te maken had met het prachtige weer van de afgelopen week. De wegen van en naar de Bollenstreek raakten rond het middaguur potdicht. Ondanks dat er zoveel mensen op de been waren, verliepen alle bloemenactiviteiten zonder incidenten. Meer foto's van het corso op de site en op pagina 15.

Toekenning subsidie aan WelzijnsKompas

Hillegom n Dankzij het Oranje Fonds kan ontmoetingscentrum 't Pluspunt de komende jaren op een vaste kracht rekenen en verder werken aan ontmoeting, leren en meedoen: zij krijgen een subsidie van 63.000 euro.

WelzijnsKompas heeft in 2017 een aanvraag gedaan bij het Oranje Fonds voor financiering van Samen Ouder. Samen Ouder is een aanpak van het Oranjefonds gericht op het verbinden van kwetsbare en veerkrachtige ouderen, jong en oud, ouderen van diverse afkomst en met diverse leefstijlen. Hiervoor wordt aangesloten bij bestaande activiteiten in 't Pluspunt en worden nieuwe activiteiten ontwikkeld, samen met de doelgroep. Ook gaat WelzijnsKompas in 't Pluspunt vrijwilligers met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden.

Zoals mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn, mensen met een beperking, en statushouders.

Johanna Cloo, projectleider van 't Pluspunt: "In februari 2018 is de aanvraag gehonoreerd door het Oranje Fonds en daar zijn we heel erg blij mee. Met een nieuwe medewerker en de verbouwing van 't Pluspunt maken we een frisse start in het centrum. We hopen er nog vele bezoekers en vrijwilligers te verwelkomen en begeleiden."

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk.

Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo'n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Coalitieakkoord BBH - CDA

Hillegom n Als eerste in de streek hebben Bevolkingsbelangen Hillegom (BBH) en CDA de collegeonderhandelingen afgerond en hun Coalitieakkoord 2018-2022 gepresenteerd. Samenwerking, flexibiliteit en integrale aanpak zijn daarin de kernwaarden.

In het akkoord zijn de opgaven en ambities voor deze raadsperiode beschreven. Er komen vier wethouders: Anne de Jong (financiën, wonen, centrumontwikkeling en projecten), Fred van Trigt (maatschappelijke ontwikkeling, jeugd, gezondheid, sport, onderwijs en welzijn), Jan van Rijn (werk en inkomen, dienstverlening, burger- en overheidsparticipatie, verkeer en vervoer) en Karin Hoekstra (omgevingsvisie, ruimte, milieu en duurzaamheid). Lees verder op pagina 7 en www.dehillegommer.nl.

Opnieuw

lintje voor Nico Turk

Mijn mond viel open!'

Nieuw logo voor

cultuurfestival

Hidde klimt naar de top

column n Poespas