De Hillegommer

23 januari 2018

De Hillegommer 23 januari 2018


Zware storm breekt records

Windkracht 11 bleek voor deze boom aan de Prinses Marijkestraat te krachtig. | Foto: Remco Out Foto: remco out

Hillegom n In de ochtend van donderdag 18 januari werd een weeralarm afgegeven voor onder andere de provincies Noord- en Zuid-Holland. De zwaarste windstoot was 143 km/u. Het was de tweede storm in een halve maand tijd die over Nederland raasde. Die van 18 januari was echter sterker en veroorzaakte meer schade dan de voorgaande. De storm zorgde voor veel overlast. De NS legde al het treinverkeer in heel het land stil en op Schiphol werden rond 11.00 uur alle vluchten geschrapt.

Ruimte voor groen en wonen

woonvisie n Vanuit de opgave die de gemeenteraad heeft vastgesteld in de Woonvisie en het Groenbeleidsplan heeft het college een koers bepaald voor zes deelgebieden binnen Hillegom. Met de koers geeft het college volop ruimte aan meer woningen en groen in het dorp.

Gezien de vraag naar woningen heeft het college voor haar eigen grondposities die binnenkort vrijkomen onderzocht hoe deze plekken het beste benut kunnen worden. Ook heeft wethouder Verheijen afspraken gemaakt met Woonstichting Stek over het vergroten van het aanbod van sociale woningen. Het college wijst vijf locaties aan waar zij woningen wil toevoegen; de voormalige schoollocaties van de Savioschool (Olympiaweg 27), Paulusschool (Garbialaan, tegenover Woonzorgcentrum Elsbroek), Leerwinkel (Thorbeckelaan 40) en Jozefschool (Hoofdstraat 133) plus de voormalige sportvelden van Sizo (Hillegom Noord). Hiermee worden woningen gerealiseerd waar nu veel vraag naar is; zorgwoningen, huizen voor middeninkomens en 'flexwonen' voor mensen die met spoed tijdelijke woonruimte zoeken. Op drie plekken worden parken of groengebieden ingericht. In totaal zo'n 4500 m2, verdeeld over de locaties Hilmare (2800 m2), Savioschool (1000-1500 m2) en (Leerwinkel 400 m2). De koers compenseert ruimschoots het groen dat in het Vossepark plaats maakt voor het Integraal Kind Centrum (IKC). Voor de exacte invulling van het type en aantal woningen onderzoekt het college de behoefte en betrekt belanghebbenden. De koers is opgesteld in lijn met de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie 2030 wordt naar verwachting in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Een integrale aanpak op basis van sociale, fysieke en economische duurzaamheid staat in de visie voorop. Groene wijken en energie-neutrale (gasloze) woningen dragen bij aan de ambities van de gemeenteraad om in 2030 Energieneutraal en in 2050 Klimaatneutraal te zijn.

Uniek schrijversgezelschap

Hillegom n Op initiatief van The Readshop kwamen vorige week leden van het 1 April Genootschap Rien van Nunen bij elkaar.

Zij interviewden elkaar over hun boeken en droegen verhalen en gedichten voor. Het 1 April Genootschap Rien van Nunen bestaat uit journalisten en schrijvers die in Hillegom hun jeugd hebben doorgebracht. Tijdens de avond waren zeven leden van het genootschap aanwezig. Parool-journalist Frenk der Nederlanden presenteerde de avond in de vorm van een talkshow.

Hij ondervroeg zijn collega's over hun drijfveren bij het schrijven en over de thema's die ze kiezen of juist uit de weg gaan.

Hij probeerde erachter te komen waarom Hillegom zo'n goede voedingsbodem voor journalistiek en literatuur is.

Bijeenkomst

Streek n Dinsdag 23 januari is er een inloopbijeenkomst over de Duinpolderweg.

Centraal staat het voorlopig voorkeursalternatief: de verbinding A4 - N208 via de Bennebroekerweg (Hoofddorp) en noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Iedereen is van 17.00 – 21.00 uur welkom in NH Leeuwenhorst, Langelaan 3, NWhout.

Eerste baby in Hillegom: Jens Goudriaan

Zijn zusje Fenna is ook zó blij met hem!'

Minuut lang met je karretje door de super

Met de auto door de

Hoofdstraat

column n Poespas