De Hillegommer

26 november 2019

De Hillegommer 26 november 2019


Van Nispenpark is bijna af

Avondlicht over de Maartenskerk en het nu nog kale Van Nispenpark. | Foto: Tony Whelan. Foto: tony whelan

Hilegom n De herinrichting van het Van Nispenpark nadert haar einde. Het park krijgt een thematische invulling waardoor het geschikt is voor activiteiten zoals optredens (theater), uitvoeringen (muziek, dans) en mogelijkheden voor sport en spel. De plannen omvatten ook herinrichting van Hoofdstraat Noord, Mariastraat (tot aan de Prinses Irenelaan) en het Deltahof. De werkzaamheden duren nog tot het eind van het jaar. Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende opgravingen naar boven gekomen. (meer op: www.dehillegommer.nl)

De meest interessante waren de fundamenten van het tuindershuis, waarvan de derde vrouw en weduwe van Jan Six II nog eigenares van was (1757). Het gehele project is opgedeeld in verschillende fasen.

Fase B: Hoofdstraat

De werkzaamheden starten begin juni en eindigen half november. Na het opbreken van de verharding leggen we een nieuw regenwaterriool aan. Daarna starten we met het aanleggen van de nieuwe bestrating.

Werkrichting:
De aannemer start aan de zijde van de Pr. Bernhardstraat en werkt richting de rotonde Van den Endelaan.

Fase C: Van Nispenpark

De werkzaamheden in het Van Nispenpark starten eind april en lopen door tot eind november. Na de bodemsanering en het archeologische onderzoek wordt de drainage in het park aangelegd. Daarna leggen we de puinfundering van de paden aan. In juni start het werk aan de waterpartij. In de periode van augustus tot en met november werken de aannemers aan de bloembedden in de kerktuin en het Mariaplein. In de periode van half augustus tot half november wordt de elementenverharding in het park aangebracht. Op 11 en 12 november volgt daarop het aanbrengen van het schelpenasfalt in het park. In de loop van de aanleg van het park plaatsen we de speelelementen van het natuurspelen en het Beatles-monument.

Tot slot volgt het planten van de bomen, heesters en vaste planten.

Fase D: Mariastraat

De werkzaamheden starten hier op 18 november 2019 en lopen door tot eind decmber. De oude klinkerverharding en natuurstenen banden van de Mariastraat hergebruiken we. Na het weghalen van deze verharding komt ook hier een nieuw regenwaterriool. Het bestraten van de weg en de stoep volgt hierna.

Werkrichting:
De aannemer start aan de zijde van de Hoofdstraat en werkt richting de Prinses Irenelaan.

Fase A: Deltahof is afgerond,

Niet iedereen blij met Supertree

Hillegom n De stekker zit er al ruim twee weken in: de eerste Nederlandse Supertree staat in Hillegom gedurende de eerste etappe van de tournee die hij maakt door Nederland.

De Supertree heeft allerlei functies die in de openbare ruimte goed van pas komen en was voor het eerst te zien op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Deze Nederlandse versie is gemaakt naar voorbeeld van de Singapore Supertrees en verbindt techniek en groen met elkaar. Het bouwwerk is bedoeld om te inspireren en om mensen bewust te maken van de noodzaak om te innoveren. Het heeft veel mogelijkheden zoals het opvangen van regenwater, luchtzuivering en energieopwekking. Het is ook een ontmoetingsplek met een zitrand, beplanting en verlichting. Dat de meningen verdeeld zijn over het kunstwerk, is duidelijk te lezen op FaceBook. Op de pagina: Je bent Hillegommer als je....merkt iemand op: 'De foto van Tony Whelan is mooi, maar een dure nepboom is belachelijk.' Hierop werd direct gereageerd: 'Hij staat er maar tot eind december. Hillegom won de eer, als eerste Nederlandse gemeente de Supertree. Kost de gemeente Hillegom niets.' Verder zijn de reacties verdeeld: 'Ik vond die andere mooier. Vooral de achtergrond is lelijk.' En: 'Wordt er wat gedaan aan het kale uitzicht van het dorpsgezicht, is het weer niet goed. Mensen blijven hier liever in de jaren '30 hangen.'

Ga kijken en oordeel zelf!

Foto: Foto:

Bert Kunne zwaait af bij de Vrienden

Oud-voorzitter gaat met pensioen

Werk aan de winkel...

voor wie?

Poespas n column

9 / 32

10 / 32

11 / 32

12 / 32

13 / 32

14 / 32

15 / 32

16 / 32

17 / 32

18 / 32

19 / 32

20 / 32

21 / 32

22 / 32

23 / 32

24 / 32

25 / 32

26 / 32

27 / 32

28 / 32

29 / 32

30 / 32