De Hillegommer

10 april 2018

De Hillegommer 10 april 2018


Installatie van de nieuwe raad

Burgemeester Arie van Erk spreekt alle raadsleden toe.| Foto: Corine Zijerveld Foto: Corine Zijerveld

gemeenteraad n Burgemeester Arie van Erk heeft vorige week de nieuwe raadsleden voor de periode 2018-2022 beëdigd.

Een aantal van de raadsleden had al eerder een installatie meegemaakt, maar voor een aantal van was dit nieuw: Anouk Dijkshoorn, Kees Langeveld, Jan Zwaan en Igor Buijck. Voor hen was er een speciaal welkom. In totaal telt de raad dertien leden.

Van Erk: "Ik wil de nieuwe raad een tweetal zaken meegeven vanuit mijn observatie in de afgelopen jaren. Ik heb de oude raad bedankt voor hun tomeloze inzet en gesteld dat het vergadertijgers zijn en nooit verzaken. De tijd die dat in beslag neemt is enorm en omdat het raadswerk slechts een bijbaan is, en daardoor de beschikbare tijd te krap, constateer ik dat het contact met inwoners nogal eens de sluitpost is. Op zich heel begrijpelijk. Toch wil ik daar op dit moment in uw richting aandacht voor vragen. We zijn met de ambtelijke organisatie HLT samen een traject ingeslagen om zoveel mogelijk van buiten naar binnen de werken en te denken. Dus om vooral op te halen bij inwoners en bedrijven waar vraag naar is en waar behoeften liggen. Ook het college heeft stappen gezet in die manier van werken, dus in een vroeg stadium de bevolking betrekken bij beleid en projecten. We moeten daarin nog meer stappen zetten en ik wil uw raad aansporen om daar in mee te gaan. Ik weet zeker dat inwonersgroepen, bedrijven of vertegenwoordigers daarvan, verenigingen, jeugd, ouderen, zorginstellingen etc. u met open armen ontvangen in alle hoeken van de gemeente. Dus minder binnen en meer naar buiten; ik daag u uit om daar in mee te denken en te bewegen en vormen voor te vinden. Vaak is het een kwestie van gewoon doen en uitproberen.

Het andere punt is het aanbrengen van een versnelling in de uitvoering van projecten en het effectueren van beleid. Er is veel beleid geactualiseerd en zijn ook zeker projecten gerealiseerd, maar er staat ook nog veel in de steigers. De basis is prima; ook financieel. Dat biedt kansen, maar zoals ik gisteren zei, er kan in een hogere versnelling worden geschakeld. En dan bedoel ik niet dat iedereen harder moet gaan werken, maar wel dat er voldoende capaciteit beschikbaar wordt gesteld en dat we efficiënter worden door meer zaken tegelijkertijd op te pakken en soms eens wat meer risico nemen."

Ruim 1800 euro voor de NSGK

Hillegom n Collectanten van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, hebben landelijk meer dan 853.180 euro ingezameld. Een recordbedrag waarmee NSGK veel belangrijke initiatieven voor kinderen en jongeren met een handicap kan ondersteunen.

Ruim 12.000 vrijwilligers gingen in de derde week van november door heel Nederland langs de deuren om geld in te zamelen. In Hillegom hebben veertien collectanten 1831,34 euro opgehaald.

NSGK is het goede doel voor kinderen en jongeren met een handicap in Nederland.

Met de hulp van donateurs en vrijwilligers steunt de stichting jaarlijks honderden projecten die hen helpen om gewoon te spelen, sporten, leren, wonen en werken, liefst samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat is niet alleen leuk en leerzaam maar ook belangrijk omdat samen leven als volwassenen begint bij samen opgroeien. NSGK steunt ook projecten in veel regio's, zie: www.nsgk.nl.

NSGK dankt alle vrijwilligers en gulle gevers.

Collectecoördinator Eveline van der Lugt: "Het is geweldig dat zo veel vrijwilligers zich opnieuw met hart en ziel en door weer en wind hebben ingezet voor kinderen en jongeren met een handicap.

Sommigen al 15 jaar, zo lang bestaat onze collecte dit jaar. Zonder hen, maar ook zonder de mensen thuis die gul hebben gegeven, zouden wij ons belangrijke werk voor deze kinderen en jongeren niet kunnen doen. Ik wil dan ook iedereen hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!"

NSGK ontvangt geen subsidie en kan haar werk doen dankzij donateurs en vrijwilligers. In veel plaatsen heeft de stichting nog vrijwilligers nodig. Ook in Hillegom. Wie wil meehelpen kan zich aanmelden via bovengenoemde site of bel de Hillegomse coördinator Louise van Casteren, 06-13803266. NSGK is in het bezit van het CBF-keurmerk, dat staat voor een verantwoorde fondsenwerving en -besteding.

Voorjaarsinzameling

goeddoel n In samenwerking met de Werkgroep MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede) wordt Sam's kledingactie gehouden op zaterdag 14 april van 10.00 tot 12.00 uur bij Gebouw Mariaoord aan de Mariastraat 28.

Aanlevering van (schone) kleding, schoenen en textiel (handdoeken, lakens e.d.) graag in gesloten plastic zakken en de schoenen apart. De opbrengst is voor de wederopbouw en herinrichting van elf basisscholen in crisisgebieden in de Centrale Afrikaanse Republiek. Het land wordt al jaren geteisterd door burgeroorlogen en vaak zijn de scholen beschadigd of helemaal verdwenen. Wederopbouw wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en Lokale Partners. Wie niet zelf kan brengen kan bellen met Joke Zonneveld, 06-13096656.

Foss is trotse winnaar

Jumbo geeft dagje uit weg

Van Bakel viert zilveren jubileum

Reumafonds in het zonnetje gezet

column n Poespas

15

Hillegomse Heemtuin is weer open voor publiek

Zondag 8 april gaf Hans Theunissen als vrijwilliger een rondleiding in de Heemtuin. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: ac

natuur n Vanaf 1 april is de Heemtuin weer geopend voor het publiek. Deze tuin is maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 tot 16.00 uur, zaterdags gesloten en op zondag is er van 14.00 tot 17.00 uur steevast een vrijwilliger om vragen te beantwoorden of rondleidingen te geven. Op zondag 8 april was dat Hans Theunissen.

Door Annemiek Cornelissen

Volgens Theunissen zijn er in totaal ongeveer vijftien vrijwilligers, die in pouleverband op zondag aanwezig zijn. Dat wordt door de bezoekers van de Heemtuin erg op prijs gesteld. "Gemiddeld komt dat per vrijwilliger op twee keer per seizoen, dus dat valt reuze mee.

Bovendien vinden we het allemaal heel leuk om te doen."

Aanstaande zondag 15 april is Willem van Griethuyzen present.

"Willem is degenen met de meeste kennis, omdat hij jarenlang bij de gemeente heeft gewerkt en echt iedere, bloem, struik of boom kent.

De natuur is zijn lust en zijn leven. Een keer per jaar geeft hij een rondleiding en die is heel druk bezocht. De mensen vragen van te voren wanneer hij komt."

Bloemenpracht moet nog komen

Volgens Theunissen staat de Heemtuin er nog niet op zijn mooist bij.

"Dat moet allemaal nog komen.

Het begint ene beetje te ontluiken. De kleine bloemetjes beginnen te komen. Ben je een paar maanden verder, dan kan je de huizen niet meer zien."

Theunissen vindt het jammer dat de laatste jaren veel bomen zijn omgewaaid.

"Maar daar is niks aan te doen, dat houd je nou eenmaal."

Enthousiast wijst hij naar het eiland, waar de twee schildpadden alweer op zitten. "Die zitten er al jaren. Het waren er altijd drie, maar er is er een doodgegaan.

's Avonds komen hier alle reigers uit Hillegom, dan is het hier voor hen een plek om te overnachten. Dat is prachtig om te zien".

Buurtmozaïek van start

DeZilk n Ondanks het tot frisse weer wil de organisatie van de buurtmozaïeken dit jaar opnieuw een mozaïek maken waarbij ze aansluiten bij de mozaïeken van De Zilk.

Het thema van dit jaar is: Duinpolder.... Weg! Buurtgenoot Sjoerd Blokker heeft het ontwerp hiervoor gemaakt. Bollenvelden die door de weg uiteindelijk omgevormd worden tot betonnen huizen en flats. Weg natuur, bollenvelden en cultuur. Dit hangt als een donderwolk boven de omgeving. Het mozaïek wordt met vrijwilligers gemaakt van 18 tot en met vrijdag 20 april en vanaf vrijdag 20 april is het mozaïek te bewonderen op de grote stoep in de bocht van de 2e Loosterweg in Hillegom (tegenover het buurtbankje). In de buurt zijn ook mozaïekjes van kinderen te bewonderen zijn. Steektijden: 18 april van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur, 19 april van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en 20 april van 15.00 tot 17.00 uur. Meer info: Ada Harkema: 0252-517656.

ODI en HTIOS samen de vloer op

regio n Net als vorig seizoen werken de Noordwijkerhoutse toneelvereniging ODI en de Noordwijkse toneelvereniging HTIOS weer samen om een mooi stuk op de planken te brengen. Dit keer is dat het stuk 'Zwerfvuil', geschreven door Mauritz Keyzer en de regie is in handen van Janneke van der Zalm en Peter van den Berg.

Het verhaal: In een verlaten kantoorpand woont een verzameling van vreemde figuren met elk hun eigen zorgen en problemen. Ze zijn verzamelt door de 'moeder' van het stel die de fantasie heeft samen met hen een gelukkig gezin te vormen. De gemoederen lopen hoog op met de komst van een nieuwe bewoonster, een deftige dame. Zij is gevlucht voor haar dominante echtgenoot, een beroemde politicus. Wanneer deze dame tot overmaat van ramp ook nog eens smoorverliefd wordt op één van de bewoners, is de chaos compleet.

Dit stuk is te zien op 20 en 21 april in De Muze in Noordwijk en op 11 en 12 mei in De Schelft in Noordwijkerhout Om 19.30 uur gaat steeds de zaal open. Aanvang steeds om 20.00 uur. Kaartjes kosten 8 euro voor De Schelft en 10 euro voor de Muze. Kaartjes voor De Muze zijn alleen verkrijgbaar via: www.demuzenoordwijk.nl.

Kaartjes voor De Schelft zijn verkrijgbaar via www.toneelverenigingodi.nl of zijn vanaf twee weken voor de voorstelling te koop bij Wagenaar&van Halem en Suzanne's Feestshop in Noordwijkerhout, bij M-kappers in De Zilk en bij drogisterij Letschert in Hillegom.

Meepraten en meebeslissen

medezeggenschap n Er is landelijk veel belangstelling voor burgerparticipatie. Inwoners mogen in veel gemeenten steeds vaker meepraten en meebeslissen. Zo ook in Hillegom. De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout onderzocht hoe de gemeente omgaat met burgerparticipatie en hoe het beter kan.

In Hillegom lopen diverse gemeentelijke projecten waarbij inwoners mogen meedenken en meepraten. Echt mee beslissen staat in Hillegom echter nog in de kinderschoenen, constateert de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie ziet dat het college van Hillegom druk bezig is met het maken van beleid voor burgerparticipatie. De rekenkamercommissie roept gemeenteraad en college op om niet te wachten tot er beleid op papier staat, maar om met elkaar in gesprek te gaan en samen na te gaan hoe burgerparticipatie het best kan worden opgepakt. De rekenkamercommissie beveelt raad én college aan om burgerparticipatie in de praktijk uit te proberen en op basis van praktijkervaringen te leren wat geschikt is. Het is daarbij belangrijk om te weten wat de behoefte van de inwoners is. Het rapport van de rekenkamercommissie met als titel Help, een burger! wordt 12 april besproken in de commissievergadering. Het rapport staat op: www.rekenkamercommissie-hln.nl .

Lente-expo De School druk bezocht

cultuur n Oud-Hillegommer, schrijver en journalist Frénk van der Linden opende zaterdag 7 april de lenteexpositie bij Kunstenaarscollectief De School aan het Henri Dunantplein.

Het was voor het vierde achtereenvolgende jaar dat het collectief haar deuren een weekend lang openstelde voor het publiek en er kan gesproken worden over de grootste belangstelling ooit.

Verbinden

Van der Linden vertelde een ontroerend verhaal over zijn jeugd, dat een boodschap inhield voor de aanwezigen: verbinden.

"Verbinden kan je als mensen met elkaar, maar ook door verhalen en zoals dit geval met kunst. Ik hoop dan ook dat iedereen die deze expositie bezoekt hiervan een eigen levensles leert en dit kan vertalen in zijn of haar eigen verhaal." Na de opening waren er drie groepen van dansschool Total Move uit Hillegom, die demonstraties gaven in Dancehall, Hiphop en Modern.

Zondag 8 april was de tentoonstelling wederom geopend. Deze dag werd afgesloten met een optreden van Milan Couzijn op gitaar, een van de dertien kunstenaars die een ruimte betrekt in De School, Eddy Vink op percussie en Erwin Schwebke op bas.

Bridgeuitslagen BelAir

Tine Molenaar en Joke Meijer, de winnaars van de A-lijn. | Foto: pr

Bridge n De bridgers van BC Bel Air kwamen 7 april met in totaal 144 bridgers bijeen in het GSV gebouw aan de Frans Schubertlaan te Heemstede om deel te nemen aan de finale om het kampioenschap van Kennemerland georganiseerd door BC Bel Air.

Drie paren waren er nog in de race. Het onderlinge verschil was nog geen één procent. Aan het eind van de middag bleken Joke Meijer en Tine Molenaar de sterksten te zijn. Met een gemiddelde van 55,81% versloegen zij Elly van Schaik en Tiny Schuyt (53,40%). Iedereen werd verrast met een portie bitterballen en een plantje

Uitslag van de middag

A lijn

Joke Meijer en Tine Molenaar met 64,39%

Monique v. Zanten en Rita Fluitsma met 61,17%

Lenie v. Rixel en An Vink met 57,58%

B lijn

Marianne Ligthart en Hennie Schouws met 66,32%

Evelien en Bert v. Delden met 60,07%

Ria Franken en Emma de Roos met 60,07%

C lijn

Ria Groen en Joke Hasenbosch met 65,63%

Tiny Picavé en Bep v. Trigt met 62,50%

Lous Smits en Menno Meijer met 57,29%

D lijn

Marga v.d. Burg en An Boverhof met 62,92%

Carla Beers en Wil Schackman met 58,75%

Corry v.d. Heuvel en Will Schackman met 58,75%

E lijn

Pia Muller en Doke Roozen met 64,58%

Wilma Bach en Renny Zegwaart met 58,65%

Coby v.d. Meulen en Riet Vink met 58,65%

Tip de Redactie!

Hillegom n Soms gebeurt er iets in het dorp dat u ziet en vermeldenswaardig genoeg vindt voor de krant. Stuur uw foto's of suggesties naar: redactie@dehillegommer.nl. Alle tips zijn welkom!