De Hillegommer

8 oktober 2019

De Hillegommer 8 oktober 2019


Vervuilde grond oude manege

Deze en volgende maand wordt de vervuilde bodem gesaneerd. | Foto: Remco Out. Foto: remco out

Hillegom n Wethouder De Jong heeft de raad geïnformeerd over aangetroffen bodemvervuiling op het terrein van de oude manege. Het puin met asbestdeeltjes in de bodem onder de voormalige manege, de voormalige paardenbak en daarbuiten vormen de grootste verontreiniging. Deze bodemvervuiling onder de voormalige manege en de voormalige paardenbak was tot op dat moment niet bekend, maar heeft in het verleden geen gevaar opgeleverd voor de gebruikers van de manege en/of omgeving. (Lees het hele bericht op p11)

Begroting 2020

Hillegom n De gemeente gaat kritisch kijken naar de eigen, structurele uitgaven. Hillegom wil haar huishoudboekje namelijk ook op de wat langere termijn sluitend houden.

Dat melden B & W bij het bekend maken van de begroting. Die begroting is volgend jaar en in 2021 nog sluitend, maar in 2022 komt Hillegom 522.000 euro te kort en een jaar later 561.000 euro.

Volgens B & W worden de tekorten vooral veroorzaakt door de kosten voor jeugdhulp die de gemeente sinds een paar jaar zelf moet dragen, maar waarvoor het rijk onvoldoende geld aan de gemeente ter beschikking stelt.

Hillegom heeft een flinke spaarpot. Hieruit mogen echter alleen eenmalige investeringen worden gedaan.

Te denken valt hierbij aan investeringen in het kader van duurzaamheid, een groenere leefomgeving, opknappen van ons centrum en het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit deze spaarpot mogen dus geen zaken worden betaald die elk jaar geld blijven kosten.

Waarop bezuinigd gaat worden, is nog niet bekend. De investeringen wel.

Er gaat extra geld naar wegen, fietspaden, woningbouw en opknappen centrum, het Jozefpark en sportpark de Zanderij.

De gemeenteraad besluit op 7 november over de begroting 2020.

(Lees het hele artikel op www.dehillegommer.nl)

Speeltuin Molenlaan krijgt kabelbaan

Hillegom n 343 inwoners hebben hun stem uitgebracht op het ontwerp van hun voorkeur voor de speeltuin aan de Molenlaan.

Met 116 stemmen won de speelplaats met de kabelbaan. De andere twee ontwerpen hadden net iets minder stemmen (113/114). Via een online enquête kon gestemd worden. Dit voorjaar vroeg de gemeente op dezelfde manier naar wensen en tips voor de speelplek. Met de uitkomsten van die uitvraag is een wensenlijst opgesteld. Een leverancier van speeltoestellen heeft de wensen vertaalt naar drie ontwerpen. Op deze drie ontwerpen is afgelopen maand gestemd. Met de leverancier is een afspraak gemaakt over het leveren en plaatsen van toestellen. Medio februari 2020 starten de werkzaamheden en eind maart 2020 is de speeltuin naar verwachting weer open.

Honing en chocolade: lekkere mix

Hoftuin honing ook in bonbon

Dick Zwaan zoekt

Seijsener's

Mis het niet: festival der

ontmoeting