De Hillegommer

21 april 2020

De Hillegommer 21 april 2020


Flinke bui blijft voorlopig uit

Boeren en kwekers zijn volop bezig om hun land vochtig te houden. | Foto: Tony Whelan. Foto: tony whelan

Hillegom n De laatste keer dat het hele land met regen te maken had, was 11 maart. In april is tot nu toe slechts een paar millimeter regenwater opgevangen. En de droogte is nog niet voorbij. Het kabinet houdt er rekening mee dat ook dit jaar problemen ontstaan door droogte. In sommige delen van het land, vooral op hoge zandgronden, is al sprake van flinke droogte. Mensen zijn opgeroepen om zo zuinig mogelijk met water te zijn, maar, omdat veel mensen nu thuis zitten is er een forse stijging in het drinkwatergebruik. Ook de oproep om vaker handen te wassen heeft daarmee te maken.

Erfpacht ook na 2036 mogelijk

Hillegom n In aansluiting op eerdere berichtgeving over erfpacht in Elsbroek: in haar vergadering van 16 april heeft de raad de Kadernota Erfpacht na 2036 vastgesteld.

Daardoor wordt de voortzetting van erfpacht voor de betreffende woningen in Elsbroek hoe dan ook na 2036 mogelijk. In het collegevoorstel is eeuwigdurende verlenging opgenomen. De raad heeft daar ook de mogelijkheid van voortdurende verlenging aan toegevoegd. Voorts heeft de gemeenteraad besloten de Kortingsregeling die voor 2020 geldt met een jaar te verlengen tot eind 2021 vanwege de vertraging die optreedt door de coronacrisis. De betrokken huiseigenaren worden daar persoonlijk schriftelijk over benaderd.

>Raad trapt op rem

Hillegom n Wethouder Hoekstra had aan de raad voorgesteld acht miljoen euro uit te geven om de komende tien jaren gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken.

Een ruime raadsmeerderheid riep haar, op initiatief van coalitiepartijen CDA en BBH, samen met VVD, donderdagavond terug. Volgend jaar mogen wel De Vosse en de brandweerkazerne duurzaam verbouwd worden, omdat hier groot onderhoud noodzakelijk is.

Wethouder Fred van Trigt trots en blij

Raad stemt in met IKC plannen

Knuffels en felicitaties op afstand

Onzekere

tijden

column n Poespas