De Hillegommer

4 juni 2019

De Hillegommer 4 juni 2019


Plannen voor nieuw centrum

Op de plek van De Hangkous en de voormalige BOAZ school komen 18 kleine appartementen. | Foto: Annemiek Cornelissen

Hillegom n Lange tijd is het stil gebleven rond de plannen voor het centrum van Hillegom, maar vorige week was het zover. Wethouder Anne de Jong (BBH) presenteerde namens het college van B&W de nieuwe plannen voor de herinrichting van het zuidelijk deel van het centrum. Met projectontwikkelaars, direct betrokken winkeliers en eigenaren van de bestaande panden zijn plannen ontwikkeld die het centrum van Hillegom aantrekkelijker moeten maken voor wonen, winkelen en recreëren. (Lees het hele artikel op pagina 7)

Belangrijkste elementen in de plannen zijn een nieuwe passage tussen de Hoofdstraat en het Henri Dunantplein ter hoogte van Electroworld Schoonderbeek met daarin nieuwe winkels en de bibliotheek. Daar bovenop komen 36 appartementen in verschillende prijsklassen, met de toepasselijke naam Dunant Staete. Daarnaast wordt de voormalige muziek – en balletschool aan de van den Endelaan (de oude BOAZ school) door projectontwikkelaar van Noorden gerestaureerd en verbouwd tot 18 kleine appartementen bestemd voor jongeren en oudere zelfstandigen. Ook de beeldbepalende locatie hoek Molenstraat / van den Endelaan gaat flink op de schop. Op de plek van het leegstaande pand de Hangkous en aanpalende panden worden door projectontwikkelaar Beelen 9 appartementen gebouwd. Op de plek Molenstraat 22 komen nog eens 3 appartementen. De huidige Albert Heijn vestiging met parkeergarage wordt vooralsnog niet in de centrumplannen betrokken.

De nieuwe bouwplannen vragen wel om 80 nieuwe parkeerplaatsen. Om daaraan te kunnen voldoen wordt het gebouw JAVA (voormalig Partycentrum de Mon) gesloopt. Mocht in de toekomst blijken dat Albert Heijn toch vernieuwd gaat worden, met een ondergrondse parkeergarage, zouden die parkeerplaatsen kunnen vervallen en weer beschikbaar kunnen komen voor verbouwing.

De planning van werkzaamheden is ambitieus. Naar verwachting zullen alle betrokken partijen in juli de overeenkomsten tekenen en zal in september een informatie- en participatietraject gestart worden met belanghebbenden in de omgeving. Daarna, eind 2019, kan begonnen worden met de verdere uitwerking van de plannen in een bestemmingsplan. In het tweede kwartaal 2020 worden de ruimtelijke procedures gestart en, als alles goed gaat, zou er in of na de zomer 2020 met de echte werkzaamheden begonnen kunnen worden. Die nemen ongeveer 2 jaar in beslag. De oplevering van de bouwplannen is voorzien in 2022.

Binnenkort gaat het College naar de Raad met het voorstel in te stemmen met het krediet voor aankoop van de benodigde panden.

Geslaagd!

examens n Zoals ieder jaar gebruikelijk rond deze tijd van het jaar, heeft De Hillegommer een speciale felicitatiepagina voor de geslaagde eindexamenkandidaten van het voortgezet onderwijs.

Woensdag 12 juni maken alle scholen bekend welke leerlingen zijn geslaagd voor hun eindexamen. In de loop van de middag zullen ook in Hillegom en omstreken weer vele rugtassen en vlaggen buiten hangen. Iedereen die de geslaagden op een originele wijze wil feliciteren, mag op deze pagina gratis een felicitatie-advertentie plaatsen. Wat heeft de redactie hiervoor nodig? Mail een foto, liefst staand (portrait) en in een hoge resolutie (minimaal 1 MB) met een kort felicitatietekstje van maximaal 30 woorden naar: redactie@dehillegommer.nl. Vergeet in de tekst niet de naam van de geslaagde én de afzender te vermelden. Stuur de tekst en de foto op vóór zondag 16 juni. Het is afhankelijk hoeveel berichten er binnenkomen of alle felicitaties geplaatst kunnen worden.

Verandering

nieuwbouw n Belangrijke plekken in Hillegom ondergaan op dit moment een gedaantewisseling.

Het parkeerterrein aan de noordkant van de Hoofdstraat wordt op dit moment opnieuw ingericht. Ze zijn druk bezig met de bestrating. Iets verderop is het een grote, kale vlakte in het Van Nispenpark. De afronding staat gepland in december van dit jaar en dan is Hillegom een fraai park rijker met daarin het Beatles-monument.

Weer wat verderop is een veelbesproken gebouw eindelijk gesloopt. De oude manege is niet meer, wat rest zijn hoopjes steen nadat de sloper zijn werk heeft gedaan.

De manege moest verhuizen naar de Vosse- en Weerlaner polder vanwege woningbouw in het kader van het plan Vossepolder.

Foto: sylvia duits hofland

Tandem team weer terug

400 km en zeven dagen fietsen

Circus brengt jong en oud bij elkaar

Jazzfeest met de Nazaten

column n Poespas