De Hillegommer

14 mei 2019

De Hillegommer 14 mei 2019


Beeldje voor Paul van Ommeren

| Foto: Hacofotografie Foto: HACOFOTOGRAFIE

Hillegom n Vorige week kreeg de Hillegomse Harmonie Kapel bezoek van 37 Belgische muzikanten, bestuursleden en vrijwilligers van het Koninklijke Harmonie Concordia uit Maaseik. Voorzitter Ger Rijks van Concordia overhandigde voorzitter Paul van Ommeren een houten beeldje van de broers Jan en Hubert Van Eyck, beroemde 15e-eeuwse schilders uit Maaseik. Er was een dankwoord van Van Ommeren aan de vele vrijwilligers van de HHK die deze dag tot een succes hadden gemaakt. De vereniging kijkt uit naar het bezoek aan Maaseik op 12 juli.

Digitale aanvraag mantelzorgers

Hillegom n Ook in 2019 willen de gemeentes Hillegom en Lisse mantelzorgers een blijk van waardering geven.

Zij vinden het belangrijk dat mantelzorgers goed ondersteund worden en de waardering krijgen die ze verdienen. Ook dit jaar hebben de gemeentes gekozen voor een waardering in de vorm van VVV-bonnen ter waarde van 100 euro.

Iemand is mantelzorger wanneer hij of zij minimaal drie maanden, gedurende minimaal acht uur per week, onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind, familielid, vriend of kennis. Ook personen die voor een naaste zorgen die intramuraal woont, kunnen in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment. Daarmee geeft de gemeente ook deze mantelzorgers de erkenning die ze verdienen.

Het mantelzorgcompliment aanvragen kan tot uiterlijk 1 november 2019 bij WelzijnsKompas Hillegom-Lisse. Via de www.welzijnskompas.nl kan het formulier digitaal ingevuld en verstuurd worden. Kijk ook voor meer informatie en de voorwaarden op de website van WelzijnsKompas Hillegom-Lisse.


Ook is het nog mogelijk een papieren versie van het aanvraagformulier in te vullen. Het formulier kan opgehaald worden op het gemeentehuis van Hillegom of Lisse. Ook op beide locaties van WelzijnsKompas (Medisch Centrum Lisse en dienstencentrum Elsbroek Hillegom) kunnen formulieren worden opgehaald tijdens openingstijden.

Lukt het niet om het formulier op te halen of digitaal in te vullen dan kan men contact opnemen met WelzijnsKompas via info@welzijnskompas.nl of via telefoonnummer 0252-75 71 00 (dagelijks tussen 9.00 en 12.30uur).

Voor de

laatste keer samen eten

Nog een keertje smullen'

Beschaving?

De Vrienden zijn goed bij de tijd

column n Poespas