De Hillegommer

19 juni 2018

De Hillegommer 19 juni 2018


Vlag uit voor Anouk Dijkshoorn

Foto: Remco Out Foto: Remco Out

Hillegom n Veel vlaggen konden de vlaggenmast in afgelopen week, want de eindexamenresultaten werden bekend gemaakt. Niet alleen aan de vlaggen was het te merken; een taart met 'geslaagd' erop was bijna nergens meer te halen. Ook Anouk Dijkshoorn is een van de geslaagden. In 2016 slaagde ze voor haar Mavo en na twee jaar Vavo op Havo-niveau kon dit jaar opnieuw de vlag uit. Komende week zijn de herkansingen, dus komen er wellicht nog meer geslaagden bij. Begin juli zullen ook de geslaagde herkansers hun diploma krijgen.

Kadernota: tegenvallers en meevallers

politiek n In de gemeenteraadsvergadering van vorige week donderdag bespraken de raad en het nieuwe college de Kadernota 2019: de eerste kadernota van het nieuwe college.

Belangrijkste tegenvaller daarbij is de forse overschrijding van het budget voor jeugdhulpverlening, maar zijn ook meevallers in de vorm van een verhoogde rijksbijdrage voor de gemeente. De reacties van de politieke partijen staan in het artikel op pagina 17. Gezien het oriënterend karakter van deze eerste ronde besprekingen over de Kadernota 2019 leverde het nog geen echte debatten op over het maken van politieke keuzes. Zodoende konden de portefeuillehouders op de vele vragen opmerkingen adequate antwoorden geven waarbij de nieuwe wethouders Jan van Rijn (BBH) en Karin Hoekstra (CDA) kunnen terugkijken op een uitstekend debuut in hun eerste algemene beschouwingen als wethouder. Vooral Karin Hoekstra viel positief op door haar overtuigende wijze van inhoudelijk communiceren met de fractievoorzitters. Na afloop van de raadsvergadering werden de meer gedetailleerde besprekingen voortgezet in de raadscommissie. De besluitvormende afronding van de behandeling van de Kadernota 2019 vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 juni aanstaande. Aanvang 19.30 uur.

Blauwe hap voor veteranen

Foto: corine zijerveld

Hillegom n Burgemeester Arie van Erk ontving zaterdag 16 juni de Hillegomse veteranen.

Bij het woord 'veteranen' wordt vaak aan senioren gedacht, maar ook jonge Hillegommers die op buitenlandse missie zijn geweest, waren uitgenodigd. De veteranen genoten van een lunch, bestaande uit de bekende 'blauwe hap'. Hillegom bedankt hiermee de veteranen die ingezet zijn in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ook wethouder Anne de Jong was aanwezig.

Fontein

opnieuw Seef certificaat

Veilig van en naar school is belangrijk'

Nieuwe kaart met

uitgaanstips

Fotopagina vol met felicitaties

column n Poespas