De Hillegommer

6 september 2016

De Hillegommer 6 september 2016


Manege mag verhuizen naar Weerlanerpolder

Hillegom n Het heeft lang geduurd maar eindelijk heeft de Raad van State voor duidelijkheid gezorgd met een uitspraak over de procedure rond de verplaatsing van de Manege naar de Weerlanerpolder

Een paar bedrijven en Vereniging Behoud de Polders hadden deze zaak aangespannen. De uitspraak van de Raad van State houdt in dat de Manege verplaatst mag worden. Wethouder Jeroen Verheijen: "Natuurlijk ben ik blij dat er nu duidelijkheid is en dat de Manege verplaatst gaat worden." Hij vervolgt: "De gemeente kan nu verder met de ontwikkeling van de Vossepolder. Daar gaan we snel mee aan de slag, zonder de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen." Binnenkort start de gemeente het overleg met de Manege weer op. De eerste stap in de planning van de verplaatsing van de Manege is het bouwrijp maken van de grond van de locatie aan de Ampèrestraat. Deze werkzaamheden kunnen naar verwachting nog dit jaar starten.

Het Behoud de Polders (BdP) is allerminst verheugd met deze uitspraak, omdat dit volgens hen de ondergang van de weidevogels betekent. "Juist omdat deze vogels de laatste twintig jaar al enorm achteruit gaan in Nederland, is het extra zuur dat de gemeente Hillegom hier nu stevig aan gaat bijdragen", laat Ton van de Reep (secretaris Vereniging Behoud de Polders) ook namens Hans Vader, via een mail weten. "Uit de SOVON tellingen van de laatste jaren blijkt dat de weidevogels al vanaf de openstelling van de polder met ruim 80 procent achteruit zijn gegaan.

Niet iedereen blij met de verhuizing

Dat is viermaal sneller dan het landelijk gemiddelde. De komst van de manege zal het definitieve einde betekenen van de kort geleden nog talrijke weidevogels in deze polder. Nadat de gemeente Hillegom het gebied in eigendom kreeg, heeft zij niets gedaan om deze achteruitgang te stoppen," laat hij weten. "Verzoeken van BdP en anderen natuurorganisaties om alle paden in de broedtijd af te sluiten en inspraak bij de herinrichting werden genegeerd. Bovendien werden verzoeken van BdP om handhaving in de V&W polder, zoals loslopende honden en brommers, zijn nauwelijks gehonoreerd." Ook het Zuid Hollands Landschap (ZHL) gaat volgens BdP niet vrijuit en hebben bijgedragen dat niet alleen de broedvogels, maar ook de zomer- en wintergasten het terrein gaan mijden. Vogelbeschermend Nederland zal de ondergang van de weidevogels in de V&W polder als een zwarte bladzijde in de boeken noteren.

Groot onderhoud Hillegommerbrug

Hillegom De brug tussen Beinsdorp en Hillegom is aan groot onderhoud toe. Deze brug staat in de gemeente Haarlemmermeer bekend als Hillegommerbrug en in Hillegom als Beinsdorperbrug.

De brug is twee weken volledig afgesloten voor al het verkeer. Voor het vaarverkeer is deze periode een maand. De val (het bewegende deel van het wegdek) van de Hillegommerbrug en onderdelen van de techniek worden helemaal vervangen. De brug wordt geschilderd, waar nodig betonherstel uitgevoerd en de houten fuik in de Ringvaart wordt vervangen voor een stalen versie en krijgt het brugwachtershuisje een opknapbeurt. Voor de direct aanwonenden is een informatiebijeenkomst op: 13 september tussen 18.30 en 21.00 uur in dorpshuis Het Eiland, Rietkraag 5 te Beinsdorp. Tijdens de werkzaamheden is de brug enige tijd afgesloten: van 24 oktober tot en met 4 november is de brug volledig afgesloten voor al het verkeer; van 17 oktober tot en met 16 november a.s. is de brug afgesloten voor het vaarverkeer. Het doorgaande, gemotoriseerd verkeer volgt de omleidingsroutes die met borden langs de weg zijn aangegeven. Voor voetgangers en (brom-)fietsers wordt gedurende de werkzaamheden een noodbrug aangelegd tussen de Meerlaan en de Hillegommerdijk. Meer info: www.hillegom.nl.

Kinderraad

Hillegom n In navolging van Lisse en Teylingen krijgt ook Hillegom een kindergemeenteraad. Leerlingen uit de hoogste groepen van drie basisscholen mogen volgend jaar onder leiding van burgemeester Arie van Erk gaan debatteren over de vraag naar welke ingediende projecten geld moet.

Onder begeleiding van een raadslid krijgt een groep acht twee keer les op school, in de derde week van het project gaan ze naar naar de raadszaal (raadscommissie), kiezen de projecten die ze willen verdedigen en kiezen de vier kinderen die dit moeten gaan doen tijdens de raadsvergadering. In Hillegom mag de kinderraad in maart of april volgend jaar 2.000 euro gaan verdelen.

Inspraak

Hillegom n De Statenleden van Noord- en Zuid-Holland bieden op 16 september betrokken inwoners de gelegenheid om in te spreken over de inrichting van de onderzoeken ten behoeve van de Milieueffectrapportage (MER) voor het project Duinpolderweg.

De inspraakbijeenkomst is op vrijdag 16 september in de Statenzaal van het Provinciehuis van Noord-Holland, aan de Dreef 3 in Haarlem. De inspraakbijeenkomst is openbaar en wordt via internet uitgezonden. Meer info via de website van de Provincie Zuid Holland.

Foutje in het boekje

Hillegom n In het programmaboekje van de Harddraverijvereniging Hillegom en Omstreken is een foutje geslopen.

Het Beekkadeconcert dat heel populair was tijdens de Najaarsfeesten die dit jaar van zaterdag 10 tot en met zondag 18 september plaatsvinden, is vervangen door een koffieconcert. Dit concert is zaterdag 10 september vanaf 11.00 uur in de Hoftuin.

Over deze activiteit staat in het programmaboekje geen enkele informatie. Het betreft een openluchtoptreden van de Hillegomse Harmonie kapel. De HHK speelt met ongeveer 55 personen een concert op een uniek opblaasbaar podium. Het optreden duurt ongeveer anderhalf uur en het betreft toegankelijke muziek.

Het programma wordt bepaald door dit evenement: licht klassiek en herkenbaar met onder andere een Tom Jones medley, Joe Cocker medley en André Rieu.

Aanmelding Beursvloer Bollenstreek

Regio n Verenigingen en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen Noordwijk en Noordwijkerhout hebben onlangs een uitnodiging voor deelname aan de vierde Beursvloer Bollenstreek ontvangen.

De Beursvloer Bollenstreek vindt plaats op 23 november van 17.00 tot 19.00 uur in het Teylingen College in Noordwijkerhout. De Beursvloer Bollenstreek is de ontmoetingsplaats voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en het bedrijfsleven. Het doel is om elkaar te vinden om klussen en/of diensten te realiseren met gesloten beurs. Deelname aan de Beursvloer begint met de startavond. Deze avonden vinden op de volgende data plaats: maandag 24 oktober in de Villa Flora te Hillegom, Hoofdstraat 55; woensdag 26 oktober in het gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42; dinsdag 1 november in het gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4; donderdag 3 november in Sassenheim in 't Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40/A; maandag 7 november in het gemeentehuis Lisse, Heereweg 254.

Meer info: www.beursvloerbollenstreek.nl.

n Fietsendief te snel af

Foto en tekst: Flashlight Fotografie Foto: Stephan bekooij

Hillegom n Centrum Fietsendiefstal graveerde in samenwerking met de politie maandag 5 september fietsen van voorbijgangers in het centrum. Passanten konden gratis hun fiets laten graveren en de politie gaf enkele handige tips om diefstal van een fiets te voorkomen. | Foto en tekst: Flashlight Fotografie

Foto: Caroline Spaans

Fred van Trigt 130 dagen wethouder

We mogen best trotser zijn'

Fusie met buurtgemeenten

Graffiti fleurt kliko's

Dagje bij de brandweer

Foto: Caroline Spaans

Hillegom n De brandweer heeft woensdag 21 september een bijzonder evenement op de planning staan.

Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn alle Hillegomse kinderen welkom om de brandweer een bezoek te brengen. Er zijn allerlei activiteiten en uiteraard krijgen de kinderen een rondleiding, worden er brandjes geblust, is er een presentatie en wordt er geknutseld. Gezien het programma is deze activiteit geschikt voor kinderen van alles leeftijden. Opgeven kan bij de voorzitter van speeltuin Jeugdland op email acornelissen@snelnet.net of richardgrimbergen@welzijnskwartier.nl.

Nationale Sportweek

Hillegom n Tijdens de Nationale Sportweek, die gehouden wordt van 17 tot en met 24 september, staat sport en bewegen centraal.

De sportaanbieders in Hillegom krijgen de mogelijkheid aangeboden om hun sport in een goed daglicht te zetten. Veel sportverenigingen organiseren extra clinics en de deuren van de sportverenigingen staan nog net even iets verder open dan normaal, zodat iedereen even aan de sport kan "snuffelen". De Buurtsportcoach ondersteunt sportaanbieders hierin en zorgt dat alle activiteiten extra worden gepromoot. In de agenda staan de mogelijkheden waaraan iedereen gratis aan mee kan doen. Alleen bij de manege is een bijdrage verplicht. Graag van tevoren aanmelden bij de club of vereniging. De agenda is terug te lezen via www.sportsupport/hillegom.