De Hillegommer

23 mei 2017

De Hillegommer 23 mei 2017


Nieuwe straatnamen onthuld

Jeroen Verheijen onthult het straatnaambord in bijzijn van Piet van Dam's dochter. | Foto: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

straatnaam n Wethouder Jeroen Verheijen heeft woensdag 17 november in bijzijn van familie en buurtbewoners een tweetal officiële handelingen verricht op het voormalige bedrijventerrein van transportbedrijf Berbée.

Het transportbedrijf Berbée kent een lange geschiedenis op deze locatie waar nu plan 't Zand is gevestigd. Om deze geschiedenis een plek te geven heeft de familie Berbée besloten een bankje te schenken aan de bewoners van plan 't Zand. Verheijen onthulde twee straatnaambordjes het Berbéeplantsoen en de Piet van Damlaan.

Dit deed hij samen met Jan Berbée en zijn neef Henk en familie van oud-verzetsman Piet van Dam.

De wethouder drukte de bewoners op het hart zuinig te zijn met de buurt. "Het is nu echt jullie wijk, een wijk met een verleden, waar we vanmiddag bij stilstaan. De Hillegommer van de eeuw en oud-verzetsstrijder Piet van Dam, krijgt zijn eigen straatnaambord, maar ook de beide heren Berbee mogen trots zijn."

In het kader van het 20-jarig bestaan van de Stichting Vrienden van Oude Hillegom werd Van Dam in 2010 benoemd tot Hillegommer van de Eeuw. Pieter Jan - 'De Bul'- van Dam kwam rond 1930 in Hillegom wonen en trouwde met Annie de Jong. Van Dam, politieagent, opperwachtmeester, verzetsman en hoofd van de Politieke Opsporingsdienst, woonde aan de 2e Loosterweg tot zijn overlijden in 1977.

Hij was tijdens de Tweede Wereldoorlog zeer actief in het verzet en heeft hiervoor menigmaal zijn leven in de waagschaal gesteld.

Hij regelde (valse) persoonsbewijzen, voedselbonnen, onderduikadressen en vervoer van Joodse kinderen en Engelse piloten.

Verzetskruis

Voor vier Amerikanen die een noodlanding overleefden van een Amerikaanse bommenwerper, zorgde hij maandenlang voor onderdak.

Hiervoor heeft Van Dam na de oorlog van de Amerikaanse president Eisenhower, voor het redden van hun levens, een persoonlijk dankwoord ontvangen. In 1983 werd hij in het gemeentehuis postuum onderscheiden voor zijn aandeel in het verzet. Het verzetskruis werd uitgereikt aan zijn oudste zoon. (Tekst met dank aan Corrie van Dansik-van Dam en David Mosies)

De paden op de lanen in

vierdaagse n De Avondvierdaagse wordt dit jaar gelopen van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni.

De organisatie is weer in handen van de Stichting Avondvierdaagse Hillegom. Karttrekkers zijn Sylvia en Harry de Haan, die jaarlijks hun handen vol hebben aan de organisatie van dit gebeuren.

De start en finish is bij de lunchroom aan het Henri Dunantplein. Er kunnen vier afstanden gelopen worden: 3, 5,10 en 25 km. Het Koopcentrum Hillegom sponsort een drive-in-discotheek op de slotavond, waardoor dit jaar geen muziekkorps is maar gewoon een disco is op het Henri Dunantplein. Volgens De Haan is de route dit jaar tot op heden nog niet veranderd. "We lopen over dezelfde routes als vorig jaar. Dat kan wel op het laatste moment veranderen als er ergens werkzaamheden zijn, maar daar gaan nu nog niet van uit."

Update locatie Leerwinkel

nieuwbouw n De keuze voor de locatie van de nieuwe school wil de gemeente maken door alle feiten en argumenten in beschouwing te nemen en zorgvuldig af te wegen.

De locatiekeuze is momenteel in uitwerking. In deze uitwerking worden de beschikbare locaties geactualiseerd en wordt een nieuwe locatie aan de Weerlaan (het perceel naast het skicentrum tegenover de ingang van de brandweer) betrokken in de analyse. Naar verwachting is deze nadere studie eind juni 2017 afgerond. Voordat verdere besluitvorming plaatsvindt, vraagt de gemeente belanghebbenden (omwonenden, ouders van de leerlingen en De Sophia Stichting) naar hun mening. Deze reacties worden meegenomen in het besluit. Voor een informatieavond volgt een uitnodiging in de vorm van een openbare publicatie.

Aan de Kaagcup Zeilwedstrijden door waterscouts mee. | Foto: Jeroen Mesman Foto: Jeroen Mesman

Scouts naar Kaagcup

Slapen bij de boer in het

weiland'

Plan De Marel: onzekerheid blijft

Gerrit en Suze al 60 jaar

gelukkig

column n Poespas