De Hillegommer

12 november 2019

De Hillegommer 12 november 2019


Jozefschoolleerlingen herenigd

Blije gezichten bij onderwijzers en kinderen. | Foto: Annemiek Cornelissen.

HILLEGOM n Feest bij basisschool Meer en Dorp: vrijdag 8 november zijn de leerlingen van groep 7 en 8 herenigd met hun oude schoolgenoten.

Door Annemiek Cornelissen

Zoals bekend zijn de Jozefschool en de voormalige basisschool De Leerwinkel samengevoegd en gaan zij de komende twee schooljaren door als Basisschool Meer en Dorp. Dit gebeurt in de voormalige Leerwinkel waar een tijdelijke huisvesting is geplaatst voor de groepen 7 en 8 van beide scholen. Vrijdag hebben de groepen om 11.00 uur hun intrek in dit tijdelijke onderkomen genomen.

Dit betekende dat de groepen 7 en 8 van de Jozefschool lopend naar het voormalige Leerwinkelgebouw kwamen, waar zij werden begroet door alle leerlingen met een ereboog waar zij doorheen moesten lopen. Hierna mochten ze een kijkje nemen in het tijdelijke gebouw waar zij tot ongeveer december 2021 zullen zitten totdat de nieuwe school aan de Valckslootlaan gereed zal zijn. Deze IKC oftewel Integraal Kind Centrum zal ook plaats gaan bieden aan Wonderland met Kinderopvang en de BSO. Het is nog niet bekend hoe deze school gaat heten. Adjunct directeur en Intern Begeleider van de School Friedeke van der Lei stak haar vreugde over de komst van de groepen 7 en 8 naar de school niet onder stoelen of banken. "Ik kan maar een ding zeggen. We zijn weer samen, de kinderen en de collega's, eindelijk. Nu kunnen we met z'n allen verder en toeleven naar de nieuwe school. Deze groepen 7 en 8 maken hier hun lagere school af. Voor de andere groepen is er over twee jaar een nieuwe school". De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de voormalige Leerwinkel hebben de afgelopen maanden les gehad in de aula en de speelzaal. Dat was zeker geen ideale situatie. In het tijdelijke gebouw zullen nu een kleine honderd leerlingen les krijgen. De lokalen zijn voorzien van alle gemakken en eisen. Het was leuk om te zien hoe de kinderen enthousiast naar boven renden en het gebouw gingen bekijken. In totaal telt de Meer en Dorp school nu 287 leerlingen, waarvan er een kleine 100 worden ondergebracht in het tijdelijke onderkomen. Vanwege de toename van het aantal leerlingen zullen pauzes in verschillende shifts plaatsvinden. Ook wordt het naastgelegen speelveldje gebruikt. "Op deze manier gaat het allemaal goed lukken. Het is tenslotte tijdelijk".

De Zuilen moet keuze maken

Hillegom n De gemeente wil snel duidelijkheid van de eigenaar van landgoed De Zuilen.

De eigenaar heeft illegale bouwsels geplaatst, maar de uitspraak na een kort geding was duidelijk: daarmee is hij in overtreding. Er loopt nu nog een bezwaarschriftprocedure waarover in december een beslissing verwacht wordt. Als die voor de eigenaar ook negatief is, moet hij de illegale gebouwen slopen voor april anders wordt een last onder dwangsom opgelegd van 200.000 euro. Tot december krijgt hij de kans om met een nieuw plan te komen die aansluit bij gemeentelijke regels en waarover overlegd is met omwonenden. Diezelfde omwonenden zijn door de gemeente van de stand van zaken op de hoogte gesteld. De eigenaar startte eerder een petitie om steun van inwoners te krijgen. (Bron: BO)

Bep en Joop vieren 70 jarig jubileum

Ups en downs samen oplossen'

Sinterklaas is twee pieten kwijt

Sportief ontbijt voor groep

4 en 5

column n Poespas