De Hillegommer

28 november 2017

De Hillegommer 28 november 2017


Fietscursus voor volwassenen

Vanaf links: Josephine Usiobaifo Abieyuwa, Dawn Mc Intyre en Pairattana Jantapong met Anne de Jong. | Foto: AC Foto: annemiek cornelissen

HILLEGOM n In het dorp werd de afgelopen weken weer een fietscursus voor volwassenen gegeven. Ook deze keer betrof het een gecombineerde activiteit van Veilig Verkeer afdeling Hillegom en de Fietserbond Hillegom.

Aan de cursus werkte een aantal vrijwilligers mee, die met de kandidaten de weg op ging. Deze keer werd gestart met vijf cursisten en daar zijn er tijdens de cursus twee van af gevallen. De overige drie hebben zowel het theoretische als het praktische gedeelte afgelegd. Een van hen moet nog aan een vervolgcursus deelnemen, de overige twee zijn geslaagd.

Zij werden maandag 27 november uitgenodigd om naar het gemeentehuis te komen, waar zij van wethouder Anne de Jong hun certificaat kregen uitgereikt. Aan dit gebeuren wordt altijd een feestelijk tintje gegeven. Ook werd er een powerpoint getoond van de verrichtingen van de dames tijdens de cursus.

Moeite met verkeersregels

Dawn Mc Intyre en Pairattana Jantapong werden door de wethouder toegesproken. Dawn woont al wat langer in Nederland en heeft twee dochters. Zij fietste al wel maar was niet zeker van zichzelf en had ook moeite met de verkeersregels. Deze heeft zij tijdens de fietscursus nog eens extra geleerd.

Pairattana kon al goed fietsen maar ook zij had grote moeite met de verkeersregels. Pairattana is pas moeder kon soms niet komen voor de praktijk als ze geen oppas kon krijgen. Tijdens de theorielessen heeft ze de baby meegenomen, zodat ze toch kon meedoen. En dat heeft ze goed gedaan, want ze is geslaagd! De dames werden door de wethouder gecomplimenteerd.

Degene die geen examen heeft gedaan, Usiobaifo Abieyuwa Josephine was daar volgens Marian Dekker van Veilig Verkeer Hillegom nog niet aan toe. "Zij kon nog helemaal niet fietsen en heeft wel grote stappen gemaakt, maar nog niet voldoende om examen te doen. Zij komt volgend jaar bij ons terug. Ze heeft wel een eigen fiets en gaat daar zelf verder op oefenen. Daar zijn we erg trots op".

Van Nispen Park Boulevard

Hillegom n Het van Nispenpark omtoveren tot een van Nispenpark Boulevard. Dat is hèt kenmerk van het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van Nispenpark.

Openheid en licht voor meer sociale veiligheid en controle, meer ruimtelijke beleving, een stromende waterpartij en rechte paden zoals in een bollenlandschap dat het van Nispenpark oorspronkelijk ook was. Ruimtelijk een verbinding maken met de karakteristieke, maar nu onzichtbare, achtergevel van de Martinuskerk en het noordelijk deel van de Hoofdstraat. Ruimte creëren voor een wandeling, spel, recreatie en een podium bieden voor cultuur. De mooiste bomen sparen en nieuwe aanplant van gevarieerd zorgeloos groen zoals langs de N 208 en in de Hoftuin. Een stukje heerlijk Hillegom waar het goed toeven wordt, voor jong en oud.

Dat is de visie op de herinrichting van het van Nispenpark opgenomen in het voorlopig ontwerp voor deze herinrichting. Dat voorlopig ontwerp werd 23 november jl. tijdens een informatieavond voor inwoners van Hillegom gepresenteerd door de gemeente Hillegom samen met het Bureau OKRA voor Landschapsarchitectuur. Het gepresenteerde voorlopig ontwerp is het resultaat van de uitwerking van het eerste schetsontwerp dat op 19 juni werd gepresenteerd en waarop inwoners konden reageren. (lees het hele artikel op pagina 5)

Inwoners konden zich ook aanmelden om over verdere uitwerking mee te denken in een denktank. Op beide oproepen heeft de gemeente heel veel reacties gehad, ruim tachtig. Gemeente en denktank van burgers zijn aan de slag gegaan om alle reacties te verwerken. Het resultaat daarvan is door Bureau OKRA gevisualiseerd in een voorlopig ontwerp. Dit Bureau heeft overigens ook de herinrichting van de Hoftuin ontworpen en begeleid.

De informatieavond van vorige week donderdag werd opnieuw door veel mensen bezocht. Ondanks punten van kritiek waren de reacties grotendeels zeer positief. Er wordt nu de komende weken gewerkt aan de verwerking van de reacties uit de informatieavond van vorige week om te komen tot een definitief ontwerp. Daarna kan een financiële raming gemaakt worden van de kosten voor realisering van dit deelplan van Nispenpark uit het Programma Centrumplannen Centrum. "Als alles meezit, kunnen we mogelijk dan nog deze Raadsperiode (tot maart/april 2018) de besluitvorming over de herinrichting van het van Nispenpark afronden. Met veel dank overigens, aan de vele burgers die heel betrokken en inventief hebben meegedacht over de totstandkoming van het ontwerp voor de upgrade van het van Nispenpark. Als dat lukt, zouden de werkzaamheden rond de zomer 2018 kunnen beginnen", aldus wethouder Anne de Jong (BBH) die de Centrumplannen in zijn portefeuille heeft.

De tekeningen en impressies van de herinrichting van het van Nispenpark zijn te zien op de website van de gemeente Hillegom: www.hillegom.nl

Vuurwerkcontroles

Hillegom n Dit jaar zijn de vuurwerk verkoopdagen van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december.

De Omgevingsdienst West-Holland voert op de verkoopdagen controles uit in opdracht van twaalf gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland bij veertig locaties waar consumentenvuurwerk ligt opgeslagen. Tijdens de vuurwerkcontroles bekijken de toezichthouders of de inrichting veilig genoeg is en of aan de wettelijke eisen van de bewaarplaatsen is voldaan. Het is verboden om op zondag vuurwerk te verkopen. Omdat 31 december 2017 op een zondag valt, zijn dit jaar de verkoopdagen van donderdag 28 tot en met zaterdag 30 december. Verkooplocaties die dit verbod negeren kunnen op directe sluiting en een proces-verbaal rekenen.

Kerstmarkt Bloemswaard

HILLEGOM n Hozo houdt zaterdag 16 december 10.00 uur tot 16.00 uur een kerstmarkt in woonzorgcentrum Bloemswaard voor jong en oud.

De kerstmarkt is voor iedereen die vast in de kerststemming wil komen of op zoek is naar originele kerstcadeaus.

Er zijn diverse kraampjes met onder andere kerststukjes, kaarten en sieraden. Ook kunnen er mooie prijzen worden gewonnen bij het Rad van avontuur en het enveloppen trekken. Van 12.15 tot 13.00 uur treedt de band Take Five op en van 13.00 uur tot 15.00 uur is er een optreden van de ballonnenkerstman. In het restaurant zijn hapjes en drankjes verkrijgbaar.

Voor meer informatie: www.hozo.nl of bel naar 0252 – 576 500.

Sinterklaas beoordeelt kunstwerken

Een

oorkonde voor de mooiste

Notenkraker schrijft brief aan Sinterklaas

Honderd euro voor

mantelzorgers

column n Poespas