De Hillegommer

28 januari 2020

De Hillegommer 28 januari 2020


Afscheid van pastoor Franken

Pastoor Franken verhuist naar de Augustinusparochie in Katwijk. | Foto en tekst: Piet de Boer.

Hillegom n In de bomvolle Sint Jozef en Sint Martinuskerk in Hillegom ging pastoor Rochus Franken voor in zijn laatste eucharistieviering in de Parochie van de Heilige Willibrordus. Een plechtige viering met vier priesters. De pastoor nam geëmotioneerd afscheid. ''Ik vind het best wel moeilijk nu wat te zeggen.'' Pastoor Franken verhuist naar de Augustinusparochie en gaat wonen in Katwijk op de pastorie bij de Sint Johannes de Doper kerk. Pastoor Rochus Franken heeft 11,5 jaar de parochie in de Bollenstreek geleid. (Lees verder op pagina 19)

Eerst alleen in Lisse, waar hij op 1 juli 2008 arriveerde. Daarna ook in Hillegom en De Zilk die op 1 januari 2010 fuseerden met de kerk in Lisse. Pastoor Franken werd voorzitter van het kerkbestuur van de nieuwe Willibrordusparochie. Fuseren is niet makkelijk.

Geloof is niet minder

''Natuurlijk liep niet altijd alles in een keer goed, maar na verloop van tijd werden problemen ook weer opgelost'', schrijft de vertrekkende pastoor in het parochieblad. Zijn conclusie: ''ik denk wel dat ik een goed werkende organisatie achterlaat.'' Franken is optimistisch, maar ook realistisch. De kerken worden minder druk bezocht. Maar ''dat wil niet zeggen dat het geloof minder is volgens Franken. Hij wijst op gelovigen die in de kerk met verdieping bezig zijn en op het grote aantal vrijwilligers dat zich voor de parochie inzet.

Kan niet fout gaan

André Smit, vice voorzitter van het kerkbestuur bedankte de pastoor voor zijn grote inzet en bood namens de parochie een cadeau aan. Op het altaar pakte Franken het pakket uit: een nieuw kazuifel. In zekere zin werkkleding voor een priester. Tenslotte richtte de pastoor zich tot de gelovigen. Het werd stil. ''Ik vind het best wel moeilijk nu wat te zeggen. Er gaat van alles door me heen, maar wat ik wil zeggen is: Lieve mensen jullie hebben een fantastische geloofsgemeenschap. Ik heb het volle vertrouwen in de toekomst, want als mensen zo hard lopen voor hun gemeenschap en er zoveel voor over hebben, dan kan het toch niet fout gaan''. De mensen applaudisseerden.

Opvolger

Daarna verliet de pastoor de kerk met zijn pastorale team en kerkgangers. Staande in de zon voor de kerkdeuren ontving de pastoor de eerste felicitaties voor zijn nieuwe aanstelling en dankbetuigingen voor zijn vele werk in de afgelopen elf jaar. In Hotel Café Flora konden de kerkgangers en andere geïnteresseerden persoonlijk afscheid nemen. Pastoor Franken wordt vanaf 1 maart opgevolgd door pastoor B.S. Bosma.

Onderschriften

Onder toeziend oog van vice voorzitter André Smit pakt pastoor Franken zijn cadeau uit . (foto Piet de Boer)

Grote belangstelling bij de kerk voor pastoor Franken (foto Piet de Boer)

Staking onderwijs

streek n Opnieuw gaan onderwijzers in staking voor beter loon en lagere werkdruk. 30 en 31 januari legt een groot aantal van de bijna 700 medewerkers van de 28 Sophia Scholen haar werkzaamheden neer om aandacht te vragen voor het verschil in salaris tussen basis en voortgezet onderwijs, de te hoge werkdruk en het lerarentekort. In de Duin- en Bollenstreek vinden meerdere stakingsacties plaats.

Stakers niet gekort op loon, mits ze werken aan goed onderwijs in de toekomstHet net aangetreden College van Bestuur (CvB) Omar Ramadan en Eveline Driest houdt geen loon in bij leerkrachten die gaan staken. "Wij waarderen medewerkers die doorwerken enorm, maar benadelen de collega's die het werk één of twee dagen neerleggen niet", aldus Omar Ramadan, voorzitter van het CvB. Wel heeft het CvB stakende collega's verzocht om zich die dagen in te zetten voor goed onderwijs in de toekomst. Het zijn geen vrije dagen.

"Er is geen instelling die zo veel maatschappelijke impact heeft als de basisschool – acht aar lang, vijf dagen per week, zes uur per dag", aldus Ramadan. "Een goede basisschool laat getalenteerde kinderen excelleren en biedt kinderen die weinig kansen van huis krijgen een fundament voor verder succes. Het is een nationale schande dat zoiets waardevols zo karig wordt bekostigd."

(Lees verder op pagina 17)

Sophia Scholen bestrijdt het lerarentekort door de juffen en enkele meesters te verleiden 4 of 5 in plaats van 3 dagen per week te werken en een "fatsoenlijk salaris helpt daarbij."

In gesprek in de regioTientallen Sophiamedewerkers sluiten aan bij de grotere manifestaties in Amsterdam en Rotterdam. Veel collega's willen juist in de Duin- en Bollenstreek zichtbaar in gesprek met elkaar en het publiek. Een van de initiatieven betreft een fietstocht door de regio. De start vindt plaats op basisschool De Schapendel in Noordwijk. Sophiamedewerkers rijden een route door de Duin- en Bollenstreek, waarbij steeds meer collega's aansluiten. Onderweg en tijdens de stops gaan zij met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen voor het onderwijs in de toekomst. De touwtjes, die iedere medewerker meebrengt, worden aan elkaar geknoopt, waarbij de symboliek duidelijk mag zijn. De bol touw die onderweg zal ontstaan, wordt aan het einde van de fietstocht rond 13.30 uur door naar verwachting 115 medewerkers aangeboden aan het CvB in Voorhout. "Als hart onder de riem, omdat het CvB ons steunt", geeft Evelijn Sanders aan, directeur van de Schapendel en samen met haar team initiator van de actie. "Samen zetten we onze schouders eronder".

Foto: Willem Krol

Monument Holocaust in Hoftuin

104.000 stenen symbool voor impact

Korting bij

afkoop

erfpacht

column n Poespas