De Hillegommer

27 november 2018

De Hillegommer 27 november 2018


College gaat de wijk in

communicatie n Burgerparticipatie is een speerpunt in het huidige collegeprogramma.

Daarom gaat het college in het nieuwe jaar de wijken in om ter vernemen wat er leeft en zoal speelt bij de bewoners, bedrijven, en organisaties en verenigingen.

Het kan gaan over hun klachten, wensen en welke initiatieven genomen zouden moeten worden.

Het omgekeerde kan ook: de inwoners van een wijk die het College verzoeken om in hun wijk te komen om het gesprek aan te gaan over zaken die voor iedereen van belang zijn.

Openbare verlichting versneld vervangen door LED lampen

energieneutraal n Het college heeft besloten de openbare verlichting versneld te vervangen door meer duurzame LED verlichting.

Tevens wordt het mogelijk de verlichting slimmer en duurzamer te laten functioneren door het aanbrengen van sensoren zodat de verlichting ook kan worden gedimd. Daarmee wordt bijgedragen aan de realisering van de doelstelling om Hillegom in 2030 energieneutraal te laten zijn. In een toelichting merkt wethouder Jan van Rijn op dat deze versnelde vervanging grotendeels gelijk loopt met het bestaande vervangingsschema. Dit wordt dus gefinancierd uit de reservering in de gemeentebegroting hiervoor.

Voor het deel dat vervroegd vervangen wordt zal een extra investering worden gedaan. Wethouder van Rijn staat open voor het idee om tegelijk te bezien of eventuele nieuwe lantaarnpalen waar het kan ook sierlijker kunnen worden.

Aanvraag laadpalen voor elektrisch rijden ook in Hillegom mogelijk

duurzaam n Met ingang van 6 december is het ook in Hillegom mogelijk een aanvraag in te dienen voor een laadpalen voor elektrisch rijden.

Uit onderzoek is gebleken dat daar een redelijke behoefte aan is in Hillegom. Laadpalen voor elektrisch rijden maken deel uit van Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid van de gemeente Hillegom. De laadpalen kunnen worden aangevraagd via: www.openbaarladen.nl.

n 'Neem senioren serieus'

Hillegom n Cees Koster (r) neemt afscheid als voorzitter van het Seniorenpodium. Zijn ervaringen waren niet altijd positief. Hoog tijd om eens met hem te spreken. Ook wethouder Fred van Trigt (l) was bij het interview dat Jos Draijer met Coster had. Lees de weergave van dit gesprek op pagina 25.

Gemeente

nomineert kanjers

Drie van de zeven zijn

bekend

Groen Links loopt blauwtje

Jahn in de

prijzen

Column n Poespas