De Hillegommer

25 september 2018

De Hillegommer 25 september 2018


Duinpolderweg door Oosteinderpolder tot N208

n Geen doortrekking naar 206

Hillegom n Het tracé van de Duinpolderweg gaat definitief door de Oosteinderpolder, maar tot de N208 met, indien technisch en financieel haalbaar, een aquaduct onder de Ringvaart en een verdiepte ligging.

Door Jos Draijer

De ruimtelijke reservering voor doortrekking naar de N206 is geschrapt en wordt dus niet opgenomen in de ProjectMER voor het plangebied Duinpolderweg waarin het gekozen tracé wordt uitgewerkt en over milieueffecten en inpassingsvraagstukken wordt gerapporteerd. Er is van 25 miljoen euro geoormerkt voor fietsverkeer en langzaam verkeer in het plangebied Duinpolderweg. Er komt meer aandacht voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voorzieningen. Er wordt met de gemeente Lisse en betrokkenen overlegd over verschillende tracékeuzes ten aanzien van de verbindingsweg met de A44 (zuidelijke randweg).

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van het debat in de vergadering van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland op 19 september over dit onderwerp. (Lees het hele artikel op pagina 17 en op: www.dehillegommer.nl)

Reactie wethouder Anne de Jong

duinpolderweg n "Ik ben blij dat door het besluit van de provincies Noord- en Zuid- Holland er duidelijkheid is en een einde is gekomen aan een al vele jaren durende discussie."

"Daarnaast ben ik opgelucht dat beide provincies alles afwegende uiteindelijk definitief hebben gekozen voor de zogeheten Middenvariant.

Verheugd dat de ruimtelijke reservering tussen de N208 en N206 bij De Zilk is geschrapt en dat er extra geld wordt uitgetrokken om direct te kunnen kijken naar de mogelijkheden voor de aanleg van een busbaan en fietspaden bij de nieuwe weg door de Oosteinderpolder naar de A4.

Daarnaast wil ik mij de komende periode als wethouder graag inzetten om samen met de beide provincies, de gemeente Haarlemmermeer en de direct betrokken belanghebbenden te komen tot een zo goed mogelijke inpassing van deze nieuwe weg net ten noorden van de Oosteindervaart."

n Julia blij met bezoek

Foto: ac

brief n De 9-jarige Julia van der Meer schreef burgemeester Arie van Erk een brief, om hem duidelijk te maken dat op het woonerf waar zij woont een gevaarlijke verkeerssituatie is. Wethouder Jan van Rijn en een verkeersdeskundige namen polshoogte en besloten met een oplossing te komen. (Lees het hele artikel op pagina 9)

€ 9.500 voor KWF

Hillegom n KWF Kankerbestrijding heeft begin september de jaarlijkse collecte gehouden in Hillegom. Meer dan 120 collectanten zijn langs de deuren gegaan. Het resultaat: 9.579,75.

Voor volgend jaar zijn nog nieuwe collectanten en wijkhoofden nodig. Meer info via: 06-51240599.


Het bord is duidelijk: omwonenden willen geen weg door hun tuin. | Foto: pr

Reacties op

besluit

tracé DPW

woede

en

onvrede

Potje honing uit de Hoftuin

Voorronde NK pokeren bij

Murphey's

column n Poespas