De Hillegommer

22 november 2016

De Hillegommer 22 november 2016


Opbrengst voor Alzheimercollecte bijna 7.000 euro

Hillegom n De collecte voor Alzheimer Nederland heeft in Hillegom en Beinsdorp in de week van 7 tot en met 12 november 5.638 euro opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken.

Alzheimer Nederland is blij met deze aandacht.

Het geeft ze de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. De steun van de Nederlandse bevolking is hard nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. Ze werken aan een wereld waarin perspectief kan worden geboden, zelfs in de zwaarste omstandigheden.

Dementievriendelijk

Waarin mantelzorgers worden geholpen met hun zorg en zorgen, er meer aandacht is voor elkaar en waarin steeds dementievriendelijk met mensen omgegaan wordt. De collecteweek is een goed moment om hier bij stil te staan.

Opgeven voor de collecte in 2017 kan via www.alzheimer-nederland.nl/collecteren of bel Lida Oostdam, 0252-529986.

Foto: Caroline Spaans

Hillegom doet het goed met Energiebattle

Stokje gaat nu over naar leerlingen'

Herfststorm zorgt voor veel overlast

Prima actie voor Stichting Casper

column n Poespas