De Hillegommer

24 januari 2017

De Hillegommer 24 januari 2017


IJspret op bevroren bollenveld

Schaatsplezier aan de Noorderlaan op het bevroren ondergespoten bollenland van Peter Ruigrok. | Foto en tekst: Annemiek Cornelissen Foto: annemiek cornelissen

Hillegom n "Dat een persoon zoveel mensen blij kan maken. Dat is toch niet te geloven", was de reactie van Peter Ruigrok, die een groot stuk van zijn niet gebruikte bollenland had ondergespoten met 5 cm water en daardoor een grote ijsbaan had gecreëerd. Gevolg: in Hillegom was voor het eerst in jaren een grote ijsbaan. Een berichtje op Facebook resulteerde zaterdag in zo'n 150 bezoekers en zondag wisten twee keer zoveel schaatsliefhebbers de ijsbaan te vinden. Ruigrok: "Er wordt al jaren gesproken over een ijsbaan. Dit land ligt hier ongebruikt, waarom zou je het dan niet doen?"

All you need is...

Liefde n De Hillegommer biedt haar lezers de mogelijkheid om mee te doen aan een gratis valentijnsactie.

Wil jij jouw Valentijn verrassen met een leuke foto en een hartveroverend berichtje? Mag heel Hillegom weten waarom hij of zij voor jou de aller, allerliefste is? Of dat je met hem of haar wilt trouwen? Mail dan vóór 2 februari een foto van jouw Valentijn (minimaal 1 mb groot) inclusief zijn/haar naam, woonplaats en een lieve boodschap (maximaal 20 woorden) naar redactie@dehillegommer.nl. De valentijnsactie staat in week 6 (dinsdag 7 februari) in deze krant.

Oude Weerlaan

Overlast n In de krant van 17 januari stond abusievelijk 'Wateroverlast Meerlaan'. Dat moet zijn: Wateroverlast Oude Weerlaan.

De fractie van Groen Links heeft hierover vragen gesteld aan het college. Een aantal bewoners ervaart sinds zes jaar wateroverlast door een verhoogd grondwaterpeil. Het college is hiervan op de hoogte en in overleg met in ieder geval de bewoners van één woning. Onderzoek naar de oorzaak en oplossing van het probleem door verschillende instanties heeft nog geen eensluidende conclusie opgeleverd. De partij vraagt welke maatregelen het college neemt om de wateroverlast aan te pakken en in het bijzonder de ernstige schade aan de woning op nummer 57.

Tijd van posters plakken is voorbij

Verkiezingen n Vrijwilligers van de politieke partijen in Hillegom en Teylingen hoeven de komende maanden niet op pad met plaksel en een kwast. De gemeenten gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 gebruik maken van voorbedrukte verkiezingsborden.

De nieuwe borden zien er professioneler uit doordat alle posters in hetzelfde formaat worden afgedrukt.Daarnaast wordt voorkomen dat posters over elkaar geplakt, van het bord getrokken worden of loslaten. Om de poster op het bord te laten drukken kan het digitale bestand tot uiterlijk 30 januari aangeleverd worden in pdf, eps of ai-formaat bij: info@hillegom.nl of verkiezingen@teylingen.nl. De borden worden vier tot zes weken voor de verkiezingen geplaatst, verspreid over acht locaties in Teylingen en op drie locaties in Hillegom.

Kerkenraad wil Hoeksteen verkopen

Hillegom n De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Hillegom heeft geconcludeerd dat het financieel niet verantwoord is beide kerkelijke complexen, de Maartenskerk en de Hoeksteen, nog veel langer te behouden.

Daarom heeft de kerkenraad aan de leden van de Protestantse Gemeente het voornemen voorgelegd om op termijn alle activiteiten te concentreren in en rondom de Maartenskerk en de Hoeksteen te zijner tijd te verkopen

Definitieve besluitvorming

In een vergadering van de leden van de gemeente op dinsdag 17 januari kregen de 102 aanwezigen de gelegenheid zienswijzen kenbaar te maken en vragen te stellen.

Daarvan werd door vijftien leden gebruik gemaakt.

Daarnaast hebben drie leden een schriftelijke gereageerd.

Alle reacties zullen in een volgende vergadering van de kerkenraad worden behandeld en vervolgens deel uitmaken van de definitieve besluitvorming.

Stremming

Hillegom n Bij het groot onderhoud aan de Hillegommerbrug wordt meerwerk uitgevoerd dat niet binnen de eerdere werkzaamheden kon worden meegenomen.

Deze werkzaamheden hebben geen gevolgen voor het verkeer over de brug. Er is wèl stremming voor de scheepsvaart van vrijdag 27 januari 22.00 uur tot en met woensdag 1 februari 2017 22.00 uur.

Afschieten herten

Streek n Drieduizend van de vierduizend damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) mogen worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State beslist.

Faunabescherming had bezwaar gemaakt, maar de RvS oordeelde dat de vergunning in orde was. Er is in de AWD sprake van een overpopulatie van damherten.

Foto: Caroline Spaans

Nieuwe

denktank vol plannen

Een warm bubbelbad is ook leuk!'

Larve gek op voetbalgras

Verlaging huurtarieven sportzalen

column n Poespas