De Hillegommer

4 december 2018

De Hillegommer 4 december 2018


Strenger handhaven

Hillegom n De gemeenteraad zal in de eerstvolgende raadsvergadering unaniem instemmen met strengere maatregelen die nodig zijn om ondermijnende criminaliteit bestuurlijk beter te kunnen aanpakken, de openbare orde strenger te kunnen handhaven en de openbare ruimte beter te kunnen beheren.

Daarvoor is nodig dat de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt gewijzigd om dat mogelijk te maken. Alle fracties in de gemeenteraad zijn hier voor zodat er unaniem besloten zal worden. (Lees het hele artikel op pagina 5)

\Deze strengere maatregelen worden overigens tegelijkertijd ook in Lisse en Teylingen voorbereid. Daarmee wordt voorkomen dat er een waterbedeffect ontstaat door lokale verschillen.

In de huidige APV ontbreken een aantal essentiële artikelen op het gebied van openbare orde waardoor de handhaving hiervan onvoldoende gewaarborgd is. Er zijn namelijk diverse maatschappelijke ontwikkelingen, zowel lokaal als landelijk, die deze wijzigingen in de APV wenselijk maken.

Beoogde effecten

Om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan wordt het mogelijk gemaakt strenger op te treden tegen een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemingsklimaat. Indien nodig, publiek openstaande gebouwen, eerder te sluiten en een nachtregister aan te leggen met meldingsplicht bij overdracht, beëindiging met meldingsplicht van de nachtinrichting.

Voor de handhaving van de openbare orde en het behoud van een veilige en schone openbare ruimte betekent dit een verbod op overnachten (of voor anker liggen) in voor- en vaartuigen, tenzij in specifiek aangewezen gebieden. Maar ook het geven van gedragsaanwijzingen in geval van hinder op en om een woning of het verbod op hinderlijk drankgebruik op openbare plaatsen en openbaar water. Zelfs verruiming van de mogelijkheid voor het inzetten van camera's.

De inwerkingtreding van deze strengere regels is voorzien vòòr januari 2019.

n Sinterklaasfeest in Flora

Foto: ac

HILLEGOM n In Villa Flora was zaterdag 1 december het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Ook dit jaar was de opkomst groot. Dj Jeffrey zorgde voor de sinterklaasliedjes, ouders mochten limbodansen, er was een speciale sinterklaasquiz en de polonaise werd ingezet. Kortom: Feest met een hoofd(chocolade)letter!

Louella op de nominatie als mantelzorger

Natuurlijk blijft het gemis'

Ajax op bezoek bij Hilmare school

Opnieuw zilver voor Jahn

column n Poespas