De Hillegommer

25 april 2017

De Hillegommer 25 april 2017


Dutch Duckies in de prijzen

De praalwagen die de tweede prijs behaalde: Dutch Duck van Corsogroep KAVB Hillegom-Haarlem en omstreken. | Foto: Remco Out Foto: Remco Out

Hillegom n Wat was het weer een kleurrijk spektakel, het bloemencorso.

Op een klein buitje in Sassenheim na, werkte ook het weer mee en heeft het publiek optimaal van de bonte bloemenstoet kunnen genieten toen dit zaterdag van Noordwijk naar Haarlem reed. Het corsothema dit jaar was Dutch Design en nagenoeg alle praalwagens hadden daarop ingehaakt. Kijk voor een foto-impressie van het corso op pagina 12-13.

Start onderzoek mantelzorgbeleid

regio n De rekenkamercommissie Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout start een onderzoek naar mantelzorgbeleid bij de drie gemeenten.

De komst van de participatiesamenleving zorgt dat bewoners minder bij de overheid aan kunnen kloppen voor hulp en ondersteuning en steeds vaker een beroep moeten doen op mantelzorgers uit hun omgeving. Ondertussen worden we steeds ouder en werken we langer door. De verwachting is dat hierdoor de druk op mantelzorgers zal toenemen. Om te zorgen dat mantelzorgers niet overbelast raken is in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geregeld dat zij bij gemeenten terecht kunnen voor ondersteuning. De rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe de mantelzorgondersteuning in de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout is geregeld en welke verbeteringen mogelijk zijn. Ook mantelzorgers worden bij het onderzoek betrokken. Alle mantelzorgers, die bij de gemeenten bekend zijn, krijgen een uitnodiging om aan een enquête deel te nemen. De rekenkamercommissie verwacht in het najaar het resultaat van het onderzoek aan de gemeenteraden aan te kunnen bieden.

Spreekuur in de wijk van Welzijn

Welzijn n Alle inwoners van Hillegom kunnen terecht bij het gratis spreekuur van WelzijnsKompas in de wijk – voorheen Welzijn Hillegom.

Voor een luisterend oor en allerlei vragen op het gebied van mantelzorg, ondersteuning, vrijwilligerswerk, welzijn, activiteiten, buurt en leefbaarheid.

WelzijnsKompas zet zich in voor onder andere ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en voor iedereen die een tijdelijk steuntje in de rug nodig heeft.

Overzicht spreekuren in de wijk maand mei:

Buurtkamer Jeugdland, Sportlaan 86: 3 mei, elke eerste woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur.

Bibliotheek, Sportlaan 1: 8 mei, elke tweede maandag van de maand van 13.30 tot 15.00 uur

Bollenstroom, Monseigneur van Leeuwenlaan 3: 9 mei, elke tweede dinsdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur, voorafgaand aan de Open Eettafel.

Alzheimercafé Bollenstreek, Henri Dunantplein 28: 16 mei, elke derde dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur

Buurtkamer 't Pluspunt, Henri Dunantplein 28, 26 mei, elke laatste vrijdag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur. Meer info: 0252-757100.

Gezonde cijfers

financiën n De financiële jaarrekening 2016 van de gemeente Hillegom laat positieve en sterke cijfers zien.

Naast de reguliere werkzaamheden en projecten werden ook de voorbereidingen afgesloten om per 1 januari 2017 succesvol te kunnen starten met de nieuwe werkorganisatie HLTsamen. Het positieve resultaat van het afgelopen jaar (bijna 2 miljoen euro) is met name bereikt door incidentele meevallers. Daarnaast was er een structureel voordeel omdat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds uiteindelijk hoger bleek dan geraamd. Het structurele voordeel van de algemene uitkering wordt bij de begroting 2018 betrokken. Wethouder Anne de Jong: "Deze gezonde financiële positie betekent dat wij de geplande ontwikkelingen in ons centrum en die op het gebied van woningbouw onverminderd kunnen voortzetten de komende jaren. Dat geldt onder meer ook voor het verbeteren van de bereikbaarheid en (verkeers)veiligheid." De volledige jaarcijfers van 2016 staan op de site van de gemeente.

Veilig op de scootmobiel door het dorp

Eindelijk zonder angst zelf op pad

Gemeenteraad bezoekt
Paspartoe

Warme truien voor stekers corsowagen

Meld activiteiten voor tiende Buitenspeeldag aan bij Jantje Beton

Lekker spelen in de buitenlucht is niet altijd vanzelfsprekend. | Foto: pr Foto: pr

Hillegom n Dé tiende Buitenspeeldag op 14 juni staat voor de deur. Initiatiefnemers Jantje Beton en Nickelodeon roepen iedereen op mee te helpen om van Nederland één grote speelplek te maken.

Al meer dan 350 scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders, gemeenten en kinderen hebben een activiteit aangemeld. Maak ook jouw activiteit zichtbaar! En help mee deze 10e editie tot een nog groter succes te maken en meer dan 100.000 kinderen blij te maken. Aanmelden kan tot 14 juni via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag.
Iedereen die kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier wil bezorgen, kan een activiteit aanmelden. Daarna ontvang je ondersteuning in de vorm van tips, promotiemateriaal en leuke activiteitideeën via www.jantjebeton.nl/buitenspeeldag. Van hindernisbanen en oud-Hollandse spellen tot kliederen met water in de zon of juist in de regen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk.
Een op de vijf kinderen speelt niet of slechts één keer per week vrij buiten, dat is behoorlijk alarmerend. Daarom organiseren Jantje Beton en Nickelodeon de jaarlijkse Buitenspeeldag. Buiten is dé plek voor hen om hun batterij op te laden of juist te ontladen. En dat is leuk en noodzakelijk. Bovendien is buitenspelen essentieel voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling. Kinderen leren spelenderwijs het best. Iets dat in de huidige, prestatiegerichte maatschappij niet genoeg onder de aandacht gebracht kan worden.

Burgerparticipatie

Regio n Steeds vaker mogen inwoners meepraten en meebeslissen over wat er in de gemeenten gebeurt. Ook bij de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout staat burgerparticipatie hoog in het vaandel.

De rekenkamercommissie gaat onderzoeken hoe de drie gemeenten omgaan met burgerparticipatie en hoe het eventueel beter kan. In het onderzoek wordt nagegaan hoe burgerparticipatie vanuit de gemeenten Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout wordt aangepakt en of dit aansluit bij wat bewoners willen. De vraag hoe de gemeenten omgaan met initiatieven van bewoners is onderdeel van het onderzoek. Ook komt aan de orde in hoeverre er sprake is van democratische processen en of bewoners tevreden zijn over hun betrokkenheid.

Op deze en andere vragen hoopt de rekenkamercommissie antwoord te krijgen tijdens haar onderzoek. De commissie verwacht in het najaar het resultaat van het onderzoek aan de gemeenteraden aan te kunnen bieden. Wie meer informatie over de rekenkamercommissie wil, kan naar de website www.rekenkamercommissie-hln.nl gaan. Bewoners die iets kwijt willen over hun ervaringen met burgerparticipatie kunnen dit de commissie laten weten door een e-mail te sturen naar rekenkamercommissieHLN@lisse.nl. Let daarbij wel op dat het gaat om burgerparticipatie. De wettelijke inspraakprocedures vallen buiten het onderzoek van de rekenkamercommissie.

Nieuwe expositie bij bieb

Hillegom n In de maanden mei en juni exposeert Jannie Carabain haar werk in de bieb aan de Sportlaan 1.

Janneke Carabain is begin jaren 90 gaan schilderen. Sindsdien heeft zij een geheel eigen stijl ontwikkeld. Zij maakt haar schilderijen op uiteenlopende materialen waaronder traditioneel doek, hout en oud zink.

Zij werkt vooral met acryl en gemengde techniek. Haar werk kenmerkt zich door krachtige composities waarbij de mens centraal staat. Vaak weergegeven als silhouet wat een mystieke sfeer oproept.