De Hillegommer

4 april 2017

De Hillegommer 4 april 2017


Inwonersavond omgevingsvisie 2030

meepraten n Elke inwoner kan een bijdrage leveren aan het gesprek over de Omgevingsvisie van het dorp.

De gemeente nodigt haar inwoners uit voor de tweede inwonersavond op maandag 10 april in Bloemswaard aan de Garbialaan 3. Het programma duurt van 19.30 tot circa 21.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Op 12 oktober 2016 is de gemeente voor het eerst met haar inwoners in gesprek gegaan over de toekomstvisie voor het dorp. Dat leverde een aantal interessante beelden op die leven onder de Hillegommers. Deze opgehaalde beelden zijn één van de pijlers onder de Omgevingsvisie Hillegom 2030. Daarnaast is er een denktank gehouden met verschillende organisaties uit Hillegom, heeft het burgerpanel een bijdrage geleverd en hebben leerlingen van het Fioretti College hun toekomstvisie gepresenteerd op het gemeentehuis. Elke inwoner kan op 10 april een bijdrage leveren aan het gesprek. In 2017 gaan inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente verder met elkaar in gesprek om samen vorm te geven aan deze visie. Met als doel om eind 2017 een gezamenlijke visie voor te leggen aan de gemeenteraad. De raad neemt uiteindelijk het besluit over de nieuwe Omgevingsvisie.

Wmo-adviesraad zoekt professionals

ondersteuning n De Wmo-adviesraad van Hillegom is op zoek naar mensen die woonachtig zijn in Hillegom en willen meedenken over maatschappelijke vraagstukken.

De gemeente moet er volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving.

Waar nodig geholpen door familie, vrienden of bekenden.

En als dat niet lukt door de gemeente.

De Wmo-adviesraad wil dit jaar verbreden naar het gehele sociale domein: naast de Wet maatschappelijke ondersteuning ook gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over Jeugdzorg en de Participatiewet.

De Wmo-adviesraad zoekt mensen die naast mee willen denken over maatschappelijke vraagstukken ook actief bij willen dragen aan de Wmo-adviesraad, onder andere in het schrijven van adviezen, professionele ervaring hebben met de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet of contact hebben met mensen die gebruikmaken van of werken met de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet.

Meer informatie via: janniekamerman@casema.nl.

Dierenasiel Offem zoekt collectanten

Hulp n Stichting Dierenopvangcentrum Noordwijk verzorgt al jaren de opvang en herplaatsing van zwerfhonden, zwerfkatten en overige huisdieren.

Het dierenasiel Offem probeert de dieren een zo goed mogelijk tijdelijk verblijf te bieden in het asiel. Om dit te helpen bekostigen wordt er jaarlijks een huis-aan-huis collecte georganiseerd in de gemeente Noordwijk, Noordwijkerhout/De Zilk, Lisse en Hillegom. De collecte vindt dit jaar plaats van dinsdag 18 tot en met zaterdag 22 april.

Voor alle gemeenten zoekt het asiel nog enthousiaste collectanten. Het collectegeld wordt ingezet om de opvangkosten te financieren. Opgeven als collectant kan door te bellen naar collectecoördinator Margreet de Jong, 071-3617185 of mail: dierenasielnoordwijk@gmail.co.

Wie wordt kampioen met shuttle

badminton n Bij Badminton Club Hillegom zijn 7, 8 en 9 april de jaarlijkse clubkampioenschappen.

De leden, zowel senior, jeugd als recreant, zullen onderling strijden om de prijzen in de categorieën enkel, dubbel en gemengd dubbel.

Het toernooi start op vrijdagavond om 19.00 uur en vervolgens worden het hele weekend wedstrijden gespeeld met als hoogtepunt de finales op de zondagmiddag.

Wie worden tot clubkampioen 2017 gekroond?

Het belooft zoals elk jaar weer een gezellig en sportief weekend te worden met spannende wedstrijden.

Iedereen is het hele weekend welkom om te komen kijken in sporthal de Vosse, de toegang is gratis.

Brand in Hilmare

school n In het gebouw van de oude Daltonschool aan de Prinses Marijkestraat is maandag 3 april brand uitgebroken.

De brandweer was met twee wagens terplekke om de brand te blussen.

Ook een ladderwagen uit Lisse was naar Hillegom gekomen. Waarschijnlijk is de brand aangestoken. Lees verder op pagina 19.

't Pluspunt viert twintig jarig bestaan

zaterdag 8 april is het feest!'

Kom uit de kast, zoek de kiezer op!

Zilver voor

Ricardo de Jong in Parijs

column n Poespas

Jet (8) zit op afstand in de klas

Jet en haar klas. | Foto: pr

Hillegom n Voor de 8-jarige Jet begon vorige week de schooldag op een wel heel speciale manier. Door de inzet van KlasseContact kon zij weer in contact komen met haar klasgenoten van groep 5 van basisschool De Fontein.

De 'KPN Klasgenoot' in de klas legt een verbinding tussen de leerling thuis of in het ziekenhuis en de leerlingen op school.

Op die manier kan Jet weer meedoen met de lessen. Voor leerlingen die langdurig niet naar school kunnen, biedt dit medium uitkomst: de interactieve, beeld en geluidsverbinding maakt lessen volgen op afstand mogelijk. De verbinding tussen de laptop of tablet van de leerling thuis en 'de Klasgenoot' op school komt tot stand via het 4G-netwerk.

Zo is er aan beide kanten van de verbinding altijd beeld en geluid beschikbaar. De leerling kan De Klasgenoot in de klas, die is uitgerust met een 360 graden-camera, op afstand besturen en zodoende de camera draaien, of laten inzoomen op het bord. Ook kan het een virtuele vinger opsteken; er gaat dan een lampje op de Klasgenoot branden.

Jet laat weten dat "dit heel gaaf is". Ze is zo betrokken bij haar klas nadat er contact is gemaakt. Juf Chanien brengt de klas tot rust met een stil handgebaar. Iets wat veel gebruikt wordt in het onderwijs. Jet doet hier ongemerkt thuis gewoon aan mee. "Oh, dat hoeft eigenlijk niet", zegt Jet. Ze kunnen dat misschien niet zien en ik ben er eigenlijk niet echt. Maar zo voelt het wel. En Jet doet haar hand wat lager in beeld en doet gewoon mee aan de groepsregels.

Jet heeft een stralende snoet wanneer zij Maatje, de knuffel van KPN Mooiste Contact Fonds, krijgt uitgereikt van Ed Bontrop. Ed Bontrop is programmamanager KlasseContact en houdt zich bezig met andere activiteiten van het KPN Mooiste Contactfonds.

Sociaal isolement en leerachterstand voorkomen

Dit technologische hoogstandje wordt mogelijk gemaakt door KlasseContact; een landelijk project van EDventure en het KPN Mooiste Contact Fonds. Het doel van KlasseContact is voorkomen dat leerlingen die vanwege een chronische of langdurige ziekte niet naar school kunnen in een sociaal isolement terecht komen en een leerachterstand oplopen. De inzet van KlasseContact helpt scholen die verantwoordelijk zijn voor het onderwijs van hun zieke leerlingen. Leraren staan hier niet alleen voor, ze kunnen hulp vragen aan de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). De consulenten zijn vervolgens de schakel tussen school, leerling en KlasseContact. Op die manier maken elk schooljaar honderden zieke leerlingen (en hun klas) gebruik van KlasseContact. Consulent Saskia Wittekoek, werkzaam bij OnderwijsAdvies, was nauw betrokken bij deze plaatsing van KlasseContact. Voor Jet, die ontzettend gemotiveerd is voor schoolwerk, is het fijn om mee te kunnen blijven doen met haar klas. Een sterke kant in het leven van Jet, is leren op school. Dat kan nu ook in de periodes dat zij zich te naar voelt om fysiek op school aanwezig te zijn. Jet kan op deze manier gemakkelijk betrokken worden bij haar juf en natuurlijk haar vriendinnen in de klas. Op die manier is zij letterlijk meer in beeld bij iedereen. Jet hoort erbij!

Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten

De Klasgenoot is een steuntje in de rug voor chronisch en langdurig zieke leerlingen, zodat ze het gevoel hebben er toch bij te horen. "Een kind dat niet of nauwelijks contact heeft met klasgenoten verliest al snel aansluiting", zegt Annemarie Kaptein, directeur van EDventure. "Niet alleen in de klas, maar ook daarbuiten. Hij of zij wordt niet meer uitgenodigd voor verjaardagsfeestjes, heeft steeds minder contact op sociale media en mist de laatste nieuwtjes. Terwijl direct contact met leeftijdsgenoten zo belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind, kerngezond of chronisch ziek. Dankzij KlasseContact kunnen ook leerlingen die chronisch of langdurig ziek zijn de lessen blijven volgen en in contact blijven met hun klasgenootjes!"

Eten op school

Foto: ac

Hillegom n Bij Vrije school voor de Bollenstreek De Toermalijn werd maandag 27 tot en met vrijdag 31 maart een restaurantgedeelte gecreëerd, waar niet alleen de leerlingen, maar ook andere belangstellenden tussen de middag konden komen eten.

Iedere dag stond er weer iets anders op het menu van soep, scones tot pizza aan toe en het was een drukte van belang. Het betrof eigenlijk een leerproject. De afgelopen weken was door de leerlingen van de groepen 5, 7 en 8 gewerkt aan onder andere rekenen en wegen en door de leerkrachten werd besloten om dit project op te zetten om deze leerweken af te sluiten. Dat is uitstekend gelukt. De leerlingen moesten zelf afrekenen, het eten maken en afwegen en uiteindelijk de gasten bedienen.