De Hillegommer

8 november 2016

De Hillegommer 8 november 2016


Pietentraditie blijft zoals hij is

Op de foto met Zwarte Piet, dat durfden deze twee dames wel bij de aankomst in 2015. | Foto: Remco Out, archief Foto: Caroline Spaans

Hillegom n Zwarte Piet krijgt in Hillegom dit jaar geen andere kleur dan in andere jaren. Overigens zijn de pieten in Hillegom niet zwart maar donkerbruin en er lopen pieten rond met kroeshaar, steil haar en géén haar. Wat wel verandert is het programma bij de aankomst om 10.30 uur aan de Haven, zaterdag 12 november: de pietendisco is in de Hoftuin en er is geen rondrit, maar Sinterklaas loopt daar naartoe. Ook is er een Sinterklaashuis op 19 en 26 november aan de Hoofdstraat 56. (Meer over de intocht op pagina 5.)

Bestuur stapt op

Hillegom n Het bestuur van de Stichting Kulturele Raad (Het Raam) heeft de gemeente laten weten per 1 juni 2017 collectief te zullen opstappen.

De redenen zijn onder meer de terugloop van het aantal vrijwilligers, verminderde belangstelling voor theaterbezoek en de vergrijzing van het hardwerkende bestuur met een veelheid aan onbetaalde taken. Voor het voortbestaan van Het Raam zou -volgens het huidige bestuur- een professionele betaalde kracht moeten worden aangetrokken, die het pand beheert, de diverse taken herverdeelt, een meerjarenplanning maakt waarin ruimte is voor onder meer exposities en verhuur van ruimtes aan organisaties. Het bestuur en de gemeente vinden dat gezocht moet worden naar een vernieuwende wijze van aanbod van culturele activiteiten. Daarnaast gaat de gemeente op zoek naar een effectievere wijze van exploitatie van het pand 'Het Raam'. Het college legt de komende tijd hierover een voorstel aan de gemeenteraad voor. Meer info: www.hetraamhillegom.cc.

Foto: Caroline Spaans

Samen-

werking met

Omroep Bo

Wij

vullen elkaar perfect aan'

100-jarige zelf verbaasd over leeftijd

column n Poespas

Samenwerking Verhagen en Omroep BO

Foto: Caroline Spaans

Hillegom n Dirk Bouman, directeur van Uitgeverij Verhagen, gaat voortaan niet met een camera op pad en Leo van der Zon, voorzitter van Omroep Bo, duikt niet in de nieuwsbladen. Wel hebben ze de intentie uitgesproken met elkaar samen te werken en de lezer, luisteraar en kijker te laten meegenieten van elkaars expertise.

'Daar doen we het voor', zegt Dirk Bouman. 'De bewoners van de Bollenstreek nog meer bieden en hen op de hoogte houden van het lokale en regionale nieuws. Bo is een gevestigde naam in de Bollenstreek. Zij worden met hun programma's door velen gewaardeerd. Zij zijn sterk in radio en ook met televisie volop in ontwikkeling. Bo richt zich op vijf plaatsen in de Bollenstreek, een gebied waar wij met onze lokale bladen zeer actief en sterk zijn.'

Ook Leo van der Zon is blij met de samenwerking. 'Uitgeverij Verhagen is al een lange tijd een bekende uitgever in de Duin- en Bollenstreek, die in de haarvaten van de samenleving actief is en populaire kranten uitgeeft. Wij vullen elkaar perfect aan.

Het is goed te ontdekken waar ieders expertise ligt en deze te versterken.' Hoe de samenwerking precies ingevuld wordt, vereist nog uitwerking. Eén stap is al gezet. (Zie ook pagina 7)

Maandagavond meditatie

Hillegom n De Maartenskerk Meditatiegroep (MMM) houdt in het kerkgebouw aan het Kerkplein 1 verschillende meditatiebijeenkomsten.

In het najaar/ de winter komen de volgende thema's aan bod: ?Aarde, Water, Vuur en Lucht. Maandagavond 14 november is het thema Vuur.

De vier elementen zijn verschillende invalshoeken waarmee naar zaken gekeken kan worden. Alles heeft een energetische kant (vuur), een stoffelijk aspect (aarde), een rationele invalshoek (lucht) en een spirituele kant (water). Deze vier invalshoeken zijn soms eigen werelden. Inloop in stilte vanaf 19.45 uur. Start meditatie om 20.00 uur en na afloop van de meditatie (deze duurt ongeveer één uur) hebben de deelnemers de gelegenheid onder het drinken van een kop thee hun ervaringen uit te wisselen. De meditatie staat onder leiding van pastor Wilna Wierenga en Jannie Kamerman. Meer info via: 06-15500830. MMM is een initiatief van PKN- Hillegom: www.pghillegom.nl.