De Hillegommer

3 maart 2020

De Hillegommer 3 maart 2020


Kinderen gewoon naar school

Er is momenteel geen reden om de scholen dicht te houden volgens het Sophiabestuur. | Foto: iStock, Getty Images. Foto: Getty Images

coronavirus n De scholen zijn weer begonnen en dat was reden genoeg voor het bestuur van de Sophia Stichting om ouders van leerlingen een brief te sturen over de maatregelen die zij treffen in verband met het Corona-virus (COVID-19). Hierin laten zij onder meer weten hoe ze omgaan met het virus op basis van de richtlijnen van het RIVM en het ministerie van Onderwijs. 'Indien nadere stappen nodig zijn, doen we dat in overleg met de GGD Hollands Midden en de betreffende gemeente(n).' (lees het hele artikel op pagina 13)

Popkoor viert

vijfjarig

jubileum

Goede sfeer is heel

belangrijk


Het grenzeloos bestrijden van een virus

Nieuwe

woonvisie ligt klaar

column n Poespas