De Hillegommer

7 mei 2019

De Hillegommer 7 mei 2019


Respectvolle dodenherdenking

Foto: Remco Out

Hillegom n De dodenherdenking begon in de Maartenskerk waarvandaan de aanwezigen gezamenlijk in een stille tocht via de Kerkstraat naar het herdenkingsmonument in het Molenduin. In de Molenduintje waren er na de twee minuten stilte nog meerdere toespraken. Kransleggingen door onder meer het college, basisscholen, Raad van Kerken, politieke partijen en verschillende maatschappelijke organisaties. Crescendo zorgtde voor de muzikale omlijsting. Net als voorgaande jaren gaf Scoutinggroep Tjarda haar medewerking.

Wie neemt het stokje over?

HILLEGOM n Voor Harry en Sylvia de Haan komt er dit jaar een einde aan een 18 jarig tijdperk Avondvierdaagse Hillegom, want zij hebben besloten te gaan stoppen en het stokje over te dragen aan iemand anders.

Aan wie is nog even de vraag, want volgens Sylvia zijn zij naarstig op zoek naar geschikte opvolgers. Dat kan een persoon zijn, maar ook meerdere personen, particulieren, maar ook bedrijven, instellingen of verenigingen. "We denken bijvoorbeeld aan een speeltuin- of een sportvereniging en uiteraard zullen we de nieuwe organisatie helpen en begeleiden." De avondvierdaagse wordt dit jaar van dinsdag 21 tot en met vrijdag 24 mei gehouden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Sylvia de Haan, telefoon: 06-10872715.

Interview met wethouder Jan van Rijn

Geen groot prater; maar luistert goed

Popkoor bij de pomp

Geen

alcohol meer bij Plein28

column n Poespas