De Hillegommer

20 september 2016

De Hillegommer 20 september 2016


Najaarsfeest in avondkleuren

Vuurwerk siert naast de 'Booster'. | Foto: Tony Strampline Foto: Tony Strampoline

Hillegom n De najaarsfeesten zijn weer ten einde. Van 10 tot en met 18 september stond het dorp weer in het teken van kermis, de kortebaandraverij en de dikkebandenrace.

Uiteraard ontbraken ook de vele kinderspelen niet in de Hoftuin en werd sterk en sportief uitgepakt tijdens het trucktrekken en de stratenloop. Een foto impressie staat op pagina 15. Met dank aan Annemiek Cornelissen en Remco Out.

Forse verlaging woonlasten

Hillegom n Hillegomse huishoudens betalen komend jaar 65 euro minder aan rioolheffing dan dit jaar. Daarnaast daalt ook de afvalstoffenheffing met ruim 20 euro. De totale woonlasten in Hillegom dalen hierdoor met ruim 10 procent ten opzichte van het jaar 2016. Door het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren is Hillegom een financieel gezonde gemeente. De begroting 2017 is structureel sluitend en ook het meerjarenperspectief geeft op dit moment geen directe reden tot zorg.


Op het gebied van wonen ligt komend jaar de prioriteit bij de realisatie van meer (betaalbare) woningen in onder andere Hillegom-Noord (voormalige terrein van voetbalvereniging SIZO) en de wijk Vossepolder. Begin 2017 wordt de nieuwbouw voor de scholen Hilmare en Savio aan de Prinses Irenelaan opgeleverd.

De voorbereidingen om te komen tot nieuwbouw voor de Jozefschool en de Leerwinkel zijn inmiddels in volle gang en worden in 2017 afgerond. Het behouden van een veilige leef- en woonomgeving blijft ook in 2017 een van onze belangrijkste taken. Samen met veiligheidspartners, zoals politie en brandweer, reageert Hillegom op situaties en incidenten die het gevoel van veiligheid aantasten of overlast veroorzaken.De decentralisaties in het sociaal domein blijven ook het komende jaar om aandacht vragen.

De uitdaging is om gezamenlijk met inwoners en het maatschappelijk middenveld de verschillende vormen van zorg en ondersteuning creatiever te organiseren. Ook wil de gemeente meer inzetten op preventie en komen tot andere werkwijzen om waar mogelijk kosten te besparen. Een andere uitdaging ligt in het opbouwen van de ambtelijke werkorganisatie HLT Samen. Deze ambtelijke fusie met de gemeenten Teylingen en Lisse moet over 3 jaar een structurele besparing opleveren van ruim 400.000 euro zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening aan de inwoners.

Zorg voor een ander, zorg voor jezelf

Hillegom n Mantelzorgers zorgen voor een naaste met wie ze een persoonlijke band hebben. Dan kan het lastig zijn een goede balans te vinden tussen de zorg voor die naaste en de zorg voor zichzelf.

Het tijdig stellen van grenzen speelt een grote rol bij het voorkomen van overbelasting. Welzijn Hillegom en Welzijn Lisse organiseren de cursus 'Zorg voor een ander, zorg voor jezelf!'. De cursus wordt samen met Maatschappelijk Werk 'Kwadraad' gegeven.

In de cursus leren mantelzorgers hoe ze hun grenzen kunnen herkennen en bewaken en hoe ze hulp kunnen vragen.

Ze leren van elkaar door het delen van ervaringen en tips en het is een waardevolle gelegenheid om andere mantelzorgers, lotgenoten, te ontmoeten. De cursusdata zijn woensdagmiddag 12, 19 en 26 oktober, 2 november van 13.30 tot 15.00 uur in De Bolster aan de Grachtweg 38 in Lisse. Deze cursus is gratis en is bedoeld voor mantelzorgers uit Lisse en Hillegom.

Meer informatie en aanmelden: bellen of mailen met Welzijn Hillegom via: 0252 – 519700 of j.smit@welzijnhillegom.nl.

Hond bijt vrouw

Hillegom n Een hond heeft donderdagochtend 15 september een vrouw in haar buik gebeten. Het incident gebeurde op het Henri Dunantplein.

De hond viel de vrouw aan rond 10:30 uur. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Getuigen kunnen contact opnemen met team Bollenstreek Noord via 09008844.

Goud zilver brons

Rio n Hillegommer Marc Evers kan terugkijken op een mooi resultaat: van elke medaillekleur eentje, goud-zilver-brons.

Het Nederlandse paralympische team haalde in Rio de Janeiro totaal 62 medailles binnen. (Lees verder op pagina 17.)

Foto: Caroline Spaans

Monument voor vergeten Beatleconcert

Keuze is door het college omarmd'

De windhandel van Jos Draijer

Verhalentafel over vroeger