De Hillegommer

21 november 2017

De Hillegommer 21 november 2017


Warm welkom voor Sint en Piet

Foto: remco out

Hillegom n Sinterklaas werd zaterdag massaal onthaald in de Hillegomse Haven. Ondanks dat vooraf van alles fout ging, vaarde de stoomboot gewoon de Haven binnen. Het leek er even op dat geld van de Sint, bestemd voor cadeautjes voor de Hillegomse kinderen, tussen de pepernoten was gekomen. Sinterklaas, burgemeester en bekende Hillegommers riepen deze week kinderen op om tijdens de intocht goed tussen de pepernoten te kijken. Dat werkte. Want tijdens de intocht kwam hier en daar weer geld tevoorschijn. (Foto: Remco Out)

Opbrengst collecte Alzheimer bijna 6000 euro

Hillegom n De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Hillegom en Beinsdorp in de week van 6 tot en met 11 november 5.924 euro opgebracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.

Vorig jaar en ook dit jaar heeft het Alzheimer Nederland aan aandacht niet ontbroken. Het geeft de organisatie de kans om aan een groter publiek te vertellen over het belangrijke werk dat Alzheimer Nederland doet. En de organisatie heeft de steun van de Nederlandse bevolking hard nodig. Alzheimer Nederland werkt aan een oplossing voor dementie, nu en in de toekomst. In 2018 ook meehelpen als collectant? Ga naar: www.alzheimer-nederland.nl of mail Lida Oostdam: tloostdam@gmail.com

Axel van Dorp judo-

kampioen

Jonge judoka scoort met Ippon

Creatief met chocola bij Pierre

Expositie Ru van Rossum in de School

column n Poespas