De Hillegommer

18 juni 2019

De Hillegommer 18 juni 2019


DPW: bestaande afspraken geschonden door NH

n Coalitie schept onzekerheden

Regio n Vorige week woensdag presenteerden Groen Links, VVD, D66 en PvdA hun nieuwe coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" voor vorming van een College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Zoals de titel al doet vermoeden wordt ingezet op groener, socialer en gezonder.

Door Jos Draijer

Speerpunten: duurzaamheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, innovatie. Daarvoor is ruim 207 miljoen gereserveerd, als nieuw beleid. Alleen het beleid dat verandert is opgenomen in het coalitieakkoord. Beleid dat niet genoemd wordt, wordt gewoon voortgezet.

De Duinpolderweg, als onderdeel van het Programma 'Bereikbaarheid Bollenstreek', wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord 2019 - 2023. Dat betekent dus verandering. En hoe? Voorrang openbaar vervoer en fiets boven auto, reservering van 79 miljoen voor de aanleg van de Duinpolderweg aan andere zaken besteden, het definitief vastgestelde tracé Duinpolderweg opnieuw ter discussie stellen, en het eigen belang van Noord Holland voorop stellen.

Deze nieuwe ontwikkeling raakt de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk. De vraag is hoe de provincie Zuid Holland hierop reageert. Maar daar onderhandelen partijen nog over een nieuw coalitieakkoord en de samenstelling van een nieuw College van Gedeputeerde Staten.

Afspraken NH - ZH

Ondanks bestaande afspraken met de provincie Zuid Holland over de definitief vastgestelde keuze van het tracé (Midden variant) voor de Duinpolderweg en de verdere uitwerking daarvan, heeft de nieuwe coalitie in Noord Holland deze afspraken geschonden door geheel zelfstandig te beslissen dat in deze komende periode 2019 – 2023 alleen hoogwaardig openbaar vervoer en fietspaden worden gerealiseerd.

Wel wordt de Bennebroekerweg verbreed om bestaande en nieuwe woonwijken in de Haarlemmermeer zelf goed te ontsluiten. Tegelijkertijd is in de financiële paragraaf van het nieuwe coalitieakkoord te lezen dat de reservering van 79 miljoen euro voor de aanleg van de Duinpolderweg aan andere zaken wordt besteed.

Maar de beleidswijziging gaat nog verder, want zelfs het definitief vastgestelde tracé van de Duinpolderweg wordt opnieuw ter discussie gesteld.

(Lees het hele artikel op www.dehillegommer.nl. Een verkorte versie van dit artikel staat op pagina 7)

Alle Noord Hollandse belanghebbenden zullen opnieuw worden gehoord over de al door beide provincies definitief vastgestelde voorkeursvariant.

Naar aanleiding van deze gesprekken zal, op basis van het Noord Hollands belang, opnieuw gesproken worden met de provincie Zuid Holland over de verdere realisatie van de weg en de voorkeursvariant.

Alles bij elkaar opgeteld wordt het duidelijk dat de aanleg van de Duinpolderweg geschrapt wordt, ook al willen of durven de Noord Hollandse coalitiepartijen Groen Links, VVD, D66 en PvdA dat niet hardop zeggen.

Gevolgen: onduidelijkheid, onzekerheid

De gevolgen van deze politieke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn blijkt uit navraag bij direct betrokkenen. Er wordt veel kapitaal vernietigd want de afgelopen jaren zijn miljoenen besteed aan planvorming, onderzoek, reken- en tekenwerk voor dit (provincie)grensoverschrijdende project. De samenwerking tussen de provincies Noord en Zuid Holland loopt een flinke deuk op. De nieuwe coalitie in Noord Holland heeft, nog voor haar aantreden, voor zichzelf een betrouwbaarheids- en geloofwaardigheidsprobleem geschapen door eenzijdig bestaande afspraken met Zuid Holland te schenden.

Het ergste is, dat er weer onduidelijkheid en rechtsonzekerheid wordt gecreëerd voor direct belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten. Door de keuze voor het definitieve voorkeurstracé wisten zij waar ze aan toe waren, los van het feit of dat gunstig of ongunstige uitpakte voor hen.

Reacties

Hillegoms Statenlid Wim Bakx voor 50+ (tegen het definitieve voorkeurstracé gestemd) stelt in een reactie: "Het is fout gegaan in de Haarlemmermeer bij de rommelige standpuntbepaling over de verbinding tussen de N 205 en de N 208, en rol voormalig VVD wethouder Reneman daarin. Het lijkt er nu inderdaad op dat de Duinpolderweg voor de komende periode 'geparkeerd' is omdat de gereserveerde 79 miljoen euro nu anders wordt besteed. Bovendien verwacht ik niet dat zowel de provincies NH als ZH de komende periode rond de 200 miljoen euro beschikbaar hebben om de aanleg van de Duinpolderweg te financieren. Ik denk dat nu maar nagedacht moet worden over de verbreding van N 207 bij Lisse en het kruispunt daar vervangen door een rotonde. Dan is Keukenhof ook geholpen".

D66 Statenlid Ton van Rijnberk uit Noordwijk (voor het definitieve voorkeurstracé gestemd) laat in een reactie weten zeer teleurgesteld te zijn over de opstelling van de nieuwe coalitie in Noord Holland. Van Rijnberk: "Na 10 jaar discussie en goed samenwerken eindelijk een compromis bereikt in NH en ZH over de definitieve tracékeuze Midden variant. En dan u dit, uitermate zwak optreden van NH. Immers, afspraak is afspraak, daarom moet ZH vasthouden aan het besluit over deze tracékeuze. NH heeft een probleem, niet ZH. Dat moeten ze zelf oplossen. De provincie ZH moet dan ook absoluut geen alternatieven bedenken. Kapitaalverlies, onduidelijkheid en rechtsonzekerheid voor belanghebbende burgers, bedrijven en gemeenten moet voorkomen worden".

Wethouder/portefeuillehouder Anne de Jong (BBH) van Hillegom reageert: "Ik ben van mening dat de discussie niet nog eens moet gaan over tracékeuzes. Het definitieve tracé Midden variant is nu eenmaal definitief en op volkomen democratische wijze vastgesteld door beide provincies. Als nieuwe bestuurders na een verkiezing besluiten van bestuurlijke voorgangers gaan terugdraaien verliest het openbaar bestuur, de democratie zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Dan belanden we in onbehoorlijk bestuur en daar wordt iedereen de dupe van. De discussie moet gaan over de inpassing van de Duinpolderweg in het landschap binnen het plangebied dat formeel is vastgesteld door beide provincies. Daar wil ik het voor nu even bij laten. Begin juli komt de Stuurgroep weer bij elkaar en is ook het nieuwe coalitieakkoord voor NH in de Provinciale Staten NH besproken. En is hopelijk ook de nieuwe coalitie in ZH

Inschrijvingen Burendag 2019 van start

samen n De inschrijving voor de 14e editie van Burendag is vandaag geopend. Vanaf nu kan iedereen die zijn buren beter wil leren kennen een burendagactiviteit aanmelden via www.burendag.nl.

Dit jaar bieden de organisatoren Douwe Egberts en het Oranje Fonds een aantal buurten in het land een extra steuntje in de rug. Het gaat daarbij om buurten waar doorgaans minder onderlinge verbinding is, maar waar wel behoefte is aan meer contact. Burendag valt dit jaar op 28 september.

De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Burendag biedt een mooie gelegenheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met hun buren. Zo kan iedereen ontdekken wie er in zijn of haar buurt woont en wordt tijdens Burendag vaak de basis gelegd voor nieuwe contacten. Zo kan één dag een effect hebben dat veel langer duurt.

In 2006 werd de eerste editie van Burendag gehouden met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als medeorganisator in 2008 aansloot. Sinds 2006 organiseerden buurten al zo'n 42.000 Burendagactiviteiten. Inmiddels doen er jaarlijks zo'n 1 miljoen mensen mee aan Burendag.

Buren kunnen via www.burendag.nl een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een financiële bijdrage van maximaal 350 euro voor hun Burendagactiviteiten. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de activiteit aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn te vinden op www.burendag.nl.

Raar luchtje

Hillegom n De brandweer kwam zaterdag in actie vanwege een benzinelucht in supermarkt Aldi.

Even na 12.00 uur werd alarm geslagen. Aan de Houttuin werd de omgeving afgezet en de brandweer deed onderzoek. Onbekend is hoe het is afgelopen. Na een half uur mocht het winkelend publiek de supermarkt weer in.

Hillegoms Muziekfeest

HILLEGOM n Zaterdag 29 juni is het weer zover: dan staat het Hillegoms Muziekfeest op het programma. De Stichting Hillegoms Muziekfeest heeft weer groots uitgepakt met grote namen: Frans Bauer, de Snollebollekes en Sieneke. Er is al een groot aantal kaarten verkocht.

Het middagprogramma is net als voorgaande jaren gratis. In overleg met de gemeente zijn er dit jaar geen polsbandjes. Bij de bars zijn controleurs, die kunnen vragen om een ID en bij twijfel worden groene bandjes verstrekt. Het voordeel daarvan is dat er geen oponthoud is bij de ingang.

Dit jaar zijn er drie bars in plaats van twee om nog sneller te kunnen werken. Voor informatie over de kaartverkoop: www.hillegomsmuziekfeest.nl.

n Geslaagd!

examens n In veel straten kleurde het rood-wit-blauw deze week. Tassen werden in top gehesen en champagneflessen ontkurkt. In deze krant op pagina 15 de volledige lijsten met geslaagden. Op pagina 17 een speciale felicitatiepagina met gelukswensen die de redactie mocht ontvangen.

Hangkous voor

Rob Janse

Voorzitter Jazzclub Perdido stopt

Leestips bieb: spannende boeken!

Opvoeden

zonder straf

column n Poespas