De Hillegommer

12 mei 2020

De Hillegommer 12 mei 2020


In rustig tempo richting klas

Eindelijk ging maandag het slot van de basisschooldeuren af. | Foto: Tony Whelan

Hillegom n Nederland gaat stap voor stap van het slot. Maandag begon dat onder andere met de heropening van de basisscholen. Bij basisschool Meer en Dorp (tijdelijke fusienaam van de Leerwinkel en de Jozefschool) was het strak georganiseerd om de kinderen naar hun klas te leiden: ze bleven niet hangen op het schoolplein en nadat ze hun fiets in de stalling hadden gezet liepen ze regelrecht in de armen van de juf. Nou ja... dat laatste natuurlijk niet. Want in de klas wordt de 1,5 meter gehanteerd. Maar de kinderen waren heel blij om de juf én elkaar weer te zien!

>Denk mee voor nieuwe naam IKC

Hillegom n Nu duidelijk is, dat het IKC (integraal kindcentrum) aan de Weerlaan er definitief komt, zijn de voorbereidingen voor de komst van deze brede school in volle gang.

Het plangebied ligt aan de Weerlaan/Vosselaan en grenst aan de noordzijde aan de brandweerkazerne. Aan de westzijde ligt sportcentrum de Vosse. Daarnaast liggen in de omgeving bestaande woonwijken. Omdat de ontwikkeling voor het IKC niet paste in het geldende bestemmingsplan ‘Woongebieden Treslong-Meer en Dorp” diende hiervoor de bestemmingen aangepast te worden. De gemeente heeft hiervoor een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat vorig jaar (12 juni) ter inzage is gelegd en gepubliceerd in deze krant. Het IKC huisvest straks onder meer twee basisscholen: de Jozefschool en De Leerwinkel, die al zijn gefuseerd en momenteel onder de tijdelijke naam Meer en Dorp zijn gehuisvest in de oude Leerwinkel. Hillegommers mogen meedenken over de nieuwe naam van het IKC. Dit moet een originele en passende naam worden. Na de zomervakantie krijgen alle ouders en kinderen van zowel basisschool Meer en Dorp als de Wonderland Kinderopvang de kans om hierover een voorstel in te dienen.

Ada Noort stopt als raadslid

Hillegom n CDA-raadslid Ada Noort stopt met haar werk in de gemeenteraad. Dat heeft ze laten weten in een brief aan het college van burgemeester en wethouders.

"Zowel mijn bedrijf als de gemeenteraad liggen mij nauw aan het hart’’, zo schrijft Noort. "De laatste tijd heb ik gemerkt dat ik beide niet de volle aandacht en focus kan geven die zij verdienen. Om die reden heb ik ervoor gekozen om mijn aandacht voornamelijk te richten op mijn bedrijf." | Bron: BO

Kappers mogen weer knippen

Heel blij dat we weer open zijn!'

SV zoekt jong voetbaltalent

Waarschuwing wijkagent: kijk uit voor fraude

column n Poespas