De Hillegommer

15 augustus 2017

De Hillegommer 15 augustus 2017


Huttenbouw in de startblokken

De eerst spijkers gaan het hout in voor een nieuw huttendorp. | Foto en tekst: Remco Out Foto: remco out

Hillegom n De bouw aan het jaarlijkse huttendorp is maandagochtend 14 augustus van start gegaan. Bijna honderd kinderen zijn bezig met het realiseren van hun houten droomvilla om daarin een nacht op zichzelf te gaan wonen. Veertig vrijwilligers zijn drie dagen in touw om alles in goede banen te leiden. Maandag- en dinsdagochtend zijn bedoeld om te bouwen. Na het bouwen krijgen de kinderen dinsdagmiddag allerlei workshop van de sponsoren, waarna een groot feest in Solution gegeven wordt. Terug naar de nieuwe woonwijk wordt een griezelige vossenjacht gehouden. ????

Plan voor Hilmare

onderwijs n Het college heeft vorige maand besloten om de oude Hilmare school aan de Oranjelaan te slopen.

De resultaten van voorlopig onderzoek wezen uit dat behoud van de huidige gebouwen financieel niet haalbaar is,

duurzame exploitatie van de verouderde gebouwen is niet mogelijk. De school wordt op korte termijn gesloopt om verloedering van de plek tegen te gaan. De gemeente komt na de zomer met een voorstel voor de herbestemming van het perceel.

Wethouder Ruimte Jeroen Verheijen: "In Hillegom willen we slim omgaan met de ruimte en de middelen. Het college wil een kwaliteitsimpuls geven aan deze plek voor de buurt. Dat betekent een combinatie van groen en woningbouw. Voor welke doelgroep er gebouwd wordt, is nog niet vastgesteld." Wanneer een besluit is genomen over herbestemming, gaat de gemeente met de uitkomst van het besluit op zoek naar een marktpartij voor een passend en financieel haalbaar voorstel, dat vorm geeft aan de gevraagde kwaliteitsimpuls. Daarnaast wil de gemeente de buurt en het bewonersinitiatief Julianapark bij de uitwerking betrekken. De manier waarop de gemeente direct belanghebbenden gaat betrekken wordt deze zomer verder uitgewerkt. Het creëren van draagvlak in de buurt is onderdeel van de planvorming. Direct omwonenden zijn door middel van een brief geïnformeerd over de sloopwerkzaamheden.

Speeddaten met de burgemeester

Hillegom n Tijdens de Jaarmarkt 17 augustus, is de gemeente aanwezig met een kraam waar ook brandweer, wijkagent en een 'promoteam' van Burgernet staat.

Om 14.00 uur en 16.00 uur is er de gelegenheid om met burgemeester Arie van Erk te 'speeddaten' over veiligheid in Hillegom.

Foto: annemiek cornelissen

Jaarmarkt met groot aanbod

Koopcentrum hoopt op veel publiek

Hoe veilig is

het dorp?

Kinderbeurs in 't Pluspunt

column n Poespas