De Hillegommer

29 april 2020

De Hillegommer 29 april 2020


n Lintjes komen later

Hillegom n Burgemeester Arie van Erk maakte vrijdag 24 april bekend aan welke vijf inwoners van de gemeente Hillegom een Koninklijke onderscheiding is verleend. Dit jaar is de opzet van de lintjesregen anders in verband met de maatregelen rondom Corona. De burgemeester belde iedere gedecoreerde op. (lees het hele artikel op pagina 17)

en die een Koninklijke onderscheiding verdiende vrijdagochtend 24 april persoonlijk op om hem of haar het goede nieuws te vertellen. Alle 5 gedecoreerden zijn verrast met het bericht dat hij of zij als Ridder of Lid in de Orde van Oranje Nassau zijn onderscheiden. De gedecoreerden zijn van harte gefeliciteerd met dit mooie nieuws en ontvangen een fleurig boeket oranje bloemen met een persoonlijke brief van burgemeester Van Erk thuis.

Er wordt landelijk gekeken naar een moment waarop de daadwerkelijke uitreiking van de onderscheidingen kan plaatsvinden en de gedecoreerden op passende wijze in het zonnetje worden gezet.

Uit Hillegom worden de volgende inwoners onderscheiden:

Mevrouw J.A. Sluijsmans-Ringelberg (65)

Mevrouw Sluijsmans-Ringelberg is sinds 1998 bij de Vereniging voor Middelbaar en Hogere Functionarissen (VMHF SZW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afwisselend vicevoorzitter, voorzitter en adviseur. Sinds 2016 is zij algemeen bestuurslid van de Stichting A+O fonds Rijk namens de vakbond CMHF. Daarnaast is zij sinds 12 jaar de voorzitter van twee werkgroepen en organiseert mede tweemaal per jaar een internationale vergadering voor experts op het gebied van biomechanica en fysieke belasting. Vanaf 2012 tot 2015 is mevrouw Sluijsmans-Ringelberg voorzitter geweest van het Overleg Orgaan Rijk en van 2009 tot 2014 was zij lid en voorzitter van het Platform Rijk Ondernemingsraden. Zij vervulde vanaf 2001 diverse rollen als fractie-assistent, burgerlid, raadslid, lijsttrekker en later fractievoorzitter bij de VVD Hillegom. Zij was 9 jaar raadslid bij de gemeente Hillegom.

Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw J.J.P. Visser-Wassenaar (80)

Mevrouw Visser-Wassenaar is sinds begin 2000 zeer actief als vrijwilligster bij het seniorenkoor Eigenwijs. Uit het koor Eigenwijs, is het Mariakoor ontstaan. Dit koor verzorgt tijdens de Mariamaanden optredens in verzorgingshuizen waar zij zich ook voor inzet.

Mevrouw Visser-Wassenaar zet zich ook al tien jaar in als vrijwilliger in verpleeghuis De Weeligenberg. Zij is hier lid van de Cliëntenraad en zit zij in verschillende commissies om de zorg voor de cliënten te helpen verbeteren. Daarnaast zet zij zich in tijdens de jaarlijkse rommelmarkt en begeleidt zij bewoners met koken en schoonmaken.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw M.A.H. Wittenberg-van Norden (64)

Mevrouw Wittenberg-van Norden is vanaf 1984 actief als vrijwilligster. Zij startte bij de Prinses Marijkeschool als lid van de ouderraad, beheerde de schoolbibliotheek, en was lees/knutsel/overblijfmoeder. Vanaf 1995 tot 2018 zette zij zich in voor balletschool Martha de Rijk. Zij was bestuurslid in de functie van secretaris. Zij beheerde de website en verzorgde de nieuwsbrief en hielp mee aan de jaarlijkse grote balletvoorstellingen.

In 2000 is mevrouw Wittenberg-Van Norden vrijwilligster geworden bij de Zonnebloem, afdeling Hillegom/Beinsdorp. Zij heeft de zorg voor ongeveer 14 gasten. Zij is bestuurslid en zet zich in voor kleinschalige uitjes maar ook voor grote evenementen zoals onder andere de jaarlijks boottocht.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.C. Colijn (63)

De heer Colijn is sinds 1964 lid van het Hillegomse Harmonie Kapel. Sinds 2007 is hij meerdere keren bestuurslid geweest. Buiten deze functie om organiseert hij concerten en andere evenementen. Onder zijn leiding is het verenigingsgebouw ‘De Bestemming’ een vast onderkomen geworden. Dat de heer Colijn een muziekliefhebber is blijkt ook uit het feit dat hij zo'n tien jaar geleden is gestart met de organisatie van de Algemene Muzikale Vorming voor kinderen. Daarnaast was de heer Colijn vrijwilliger bij Kinderdagcentrum Het Raamwerk. Hij was lid van de Cliëntenraad en ouderraad. Later verruilde hij zijn vrijwilligerswerk bij Het Raamwerk voor Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN). Hij neemt deel aan de werkgroepen die de kwaliteit van de zorg verbeteren. Ook hier zorgt de heer Colijn voor muzikale gelegenheden.

Hij wordt benoemd tot Lid van de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw E. van der Zande (51)

Mevrouw van der Zande was van 2000 tot 2007 zweminstructeur en commissielid Elementair zwemmen bij zwemclub Lisse en begeleidde deelnemers naar het behalen van het zwemdiploma. Vanaf 2008 verricht zij meerdere activiteiten voor Stichting De Zevensprong. Zij houdt de financiële- en ledenadministratie op orde, leidt de technische commissie en begeleidt deelnemers aan de meerdaagse Special Olympics op diverse locaties. Daarnaast houdt zij zich bezig met de organisatie van vieringen bij feestdagen en het organiseren van thema-avonden voor vrijwilligers. Van 1995 tot 2011 heeft mevrouw zich ingezet voor de Speel-o-theek in Hillegom.

Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Iets extra's voor alle mama's

liefs n De tijd staat stil en vliegt tegelijkertijd voorbij... want zondag 10 mei is het 'gewoon weer' Moederdag.

Op bezoek gaan, een knuffel geven, met elkaar (uit) eten, kortom: al die zaken die we zo normaal vinden, is dit jaar voor velen niet mogelijk. Mama blij maken met iets onverwachts gezelligs in deze krant, kan wél! Zoals bijvoorbeeld een mooie foto van de (klein)kinderen, huisdier(en) of iets anders waar ze blij van wordt.

Samen met de redacteur van het LisserNieuws, waarmee deze krant in nauwe samenwerking wordt gemaakt, willen we u helpen om mama's en oma's te verrassen met een gratis berichtje met foto.

Volgende week staat in onze krant een speciale pagina, hopelijk vol leuke foto's en lieve berichtjes. Hoe kunt u meedoen? Schrijf een berichtje (maximaal 23 woorden) en stuur dat samen met een foto (minimaal 200 kb) naar redactie@dehillegommer.nl. Volgende week plaatsen we de berichtjes in de krant. Indien het er te veel zijn, gaat plaatsing op volgorde van binnenkomst. Bij te veel berichten plaatsen we een week later nog een pagina.

>Streep door HMF

Hillegom n Het Hillegoms Muziekfestival dat op 27 juni gepland stond, gaat niet door. De organisatie betreurt het besluit van de overheid, om alle vergunningsplichtige evenementen tot 1 september te verbieden, maar is ook van mening dat veiligheid en gezondheid boven alles gaan.

Op www.hillegomsmuziekfeest.nl zal spoedig aanvullende informatie staan over de afwikkeling van de reeds aangeschafte tickets en munten.

Volgend jaar hoopt de organisatie op een onvergetelijk feest op de nieuw geplande datum: zaterdag 26 juni 2021.

Verhalen over

75 jaar

vrijheid

Aanloop naar een unieke 5 mei viering

Dorp rouwt om verlies

Jeroen Müller

Raad geeft organisaties voorschot

column n Poespas